چند راهکار برای ارتقاء نمره مکالمه

با انجام جستجوئی در فضای مجازی و همچنین گشتی در بازار کتابفروشیها در شهر و محله ای که در آن زندگی میکنید, درخواهید یافت که بسیاری از افراد به دنبال یافتن استراتژیهائی جهت افزایش نمره مکالمه و مصاحبه در آزمون آیلتس میباشند و هر چقدر هم که بر تعداد منابع در این زمینه افزون گردد, باز هم جائی برای کتابها و مقالات و نکات جدید برای داوطلبین شرکت کننده در این آزمون میباشد. باورتان بشود یا نه توجه کردن به چند نکته ساده میتواند تاثیر بسیار زیادی در نمره نهائی شما بگذارد. تمرین و تکرار و استفاده از راهکارهای مطمئن مانند آرام و شمرده صحبت کردن و جلوگیری از پایان دادن جمله ها به صورت ناتمام میتوانند از شما یک پیروز در روز آزمون بسازند و به شما در دریافت نمرات بالاتر کمک نمایند.

Everyone who enrolls in the IELTS exam actually dreams to achieve a high band score but not all of them will be successful تمام افرادی که در این آزمون شرکت میکنند, رؤیایشان دست یافتن به نمره ای بالا میباشد ولی همه آنها در این کار موفق نخواهند شد Some believe that getting a high bank score like 7 or better is very difficult and may not be an everybody’s job برخی بر این عقیده اند که دریافت نمرات بالائی مانند 7 بسیار دشوار بوده و به اصطلاح کار هر فردی نمیباشد Of course it might sound more like an exaggeration because through hard work and practice, you will be able to take the exam and fix your excellent marks, ones that will be a bridge to top-notch universities worldwide

البته شاید این کمی اغراق آمیز باشد چون شما از طریق کار و تمرین زیاد خواهید توانست تا به نمرات درخشانی دست یافته و ورود خود را به بهترین دانشگاههای جهان هموار سازید Getting successful in this respect takes dedicated and sincere full-time efforts with proper guidance from attentive teachers and institutes, along with having a sharp memory به منظور توفیق در این زمینه, شما بهتر است تمام وقت و واقعا با پشتکار قوی تلاش نمائید و همچنین از جانب مربیان و آموزشگاهها راهنمائی دریافت کنید As per the latest records, approximately around two and a half million candidates from over one hundred countries take part in the test and compete for the finest possible grades to obtain

Well, now let’s speak about the heart of the matter and that is how to surpass speaking obstacles like a piece of cake خوب, اجازه بدهید حالا به عمق مطلب اشاره کنیم که آن مرتفع ساختن موانع بر سر راه صحبت کردن به راحتی آب خوردن است Truth is, when it comes to the speaking test or any type of interview, most candidates will panic and feel embarrassed, especially if it is their first time trying to take part in the speaking session حقیقت این است که وقتی صحبت از امتحان مکالمه و یا هر نوع مصاحبه ای به میان می آید, اکثر داوطلبین حالت دستپاچگی و اضطراب پیدا میکنند, مخصوصا اگر برای نخستین بار است که در جلسه مصاحبه قصد شرکت دارند.

A few guidelines can be effective چند راهکار میتوانند سودمند باشند Try to dress well, in a formal way to look nice and polished and determined نحوه پوشش خود را رسمی, مناسب و آراسته و مصمم انتخاب نمائید The interviewers and examiners will quickly have an impression about your character ممتحنین و مصاحبه کنندگان به سرعت درباره شخصیت شما برداشت خواهند داشت Speak with self confidence and forget about worries because nervous candidates are more prone to making minor mistakes than people who are in the mood با اعتماد به نفس صحبت کنید و نگرانیها را به فراموشی بسپارید. داوطلبین عصبی مستعد مرتکب شدن اشتباهات جزئی بیشتری از افراد آماده و با روحیه میباشند.