راه هائی برای والدین خوشحال بودن

گامهائی که در زندگی اجتماعی افراد برداشته می شوند از قبیل ادامه تحصیل و همچنین ازدواج, همگی در جهت تکامل و موفقیت فردی و اجتماعی آنان می باشند و داشتن فرزندان هم از نکات و مراحل بسیار مهم در زندگی هر فردی می باشد و این اصل در همه جوامع صادق است. مهم است که بدانیم چگونه والدین بهتری برای فرزندانمان باشیم و در این مقاله قصد داریم به نکاتی اشاره کنیم که می توانند سودمند باشند و به گرما و محبت خانوادگی بیفزایند. البته خود شما با اطلاع هستید و حتما بسیار مطالعه نموده اید در زمینه اداره بهتر خانواده و داشتن رابطه ای دوستانه و بسیار با عطوفت با دیگر اعضاء خانواده. خوشحال بودن و داشتن روحیه همواره در جمع افراد خانواده می تواند بسیار کمک کننده و مثبت تلقی شود.

We are going to suggest a few solutions and recommendations to parents on how they can better interact with their children and work out problems قصد داریم تا به ارائه پیشنهادات و توصیه هائی بپردازیم که میتوانند به والدین کمک کنند بهتر با فرزندانشان تعامل داشته باشند و مشکلات را از سر راه بردارند During weekends, national holidays and summertime, schools are closed and you will have plenty of time to spend with your kids at home در طول فصل تابستان, تعطیلات آخر هفته و اعیاد, شما زمان زیادی در اختیار دارید تا با فرزندانتان در خانه سپری کنید Happy parents will help cheer up their children and help family as well والدین با روحیه به شادی فرزندانشان و همچنین به خانواده کمک می کنند.

The first rule or tip to mention over here is that you really need to listen to your kids to understand them and their problems and feelings اولین قانون و یا نکته که در اینجا ذکر می شود این است که شما بایستی به حرفهای فرزندانتان گوش کنید تا آنها را درک کرده و از احساسات و مشکلاتشان با خبر شوید Although it is useful, but it is not enough to just look at them when they talk to you and nod your head from time to time and pretend that you pay attention to them گرچه این کار مفید است ولی کافی نیست که هنگامیکه فرزندانتان با شما صحبت میکنند سرتان را هر چند ثانیه یکبار تکان دهید و تظاهر کنید که به آنها توجه میکنید.

The second point is about how you would like to spend time with your spouse and family members دومین نکته این است که شما قصد دارید چگونه اوقات خود را در کنار همسر و اعضاء خانواده سپری نمائید You should actually spend precious moments together, enjoying yourselves and having a great time in and out of the house. Go out to dinner together with your family members or go to the amusement park and have fun instead of just staying home and watching TV programs and doing nothing درواقع شما بایستی که اوقات ارزشمندتان را در کنار اعضاء خانوادتان سپری کنید. به اتفاق هم به رستوران بروید و یا به شهر بازی رفته و لذت ببرید تا اینکه فقط در منزل مانده و تلویزیون تماشا کنید و هیچ کاری انجام ندهید.

Sometimes everyday parenting and the tasks that you need to do tend to get boring بعضی وقتها مسؤلیتهای روزانه به عنوان پدر و مادر بودن ممکن است که باعث شوند بی حوصله شوید Perhaps these times can be excellent to go to the gym with your kids and encourage them to have a healthy and fit body احتمالا این اوقات زمانهای بسیار خوبی هستند تا به اتفاق فرزندانتان به باشگاه بروید و آنها را به داشتن بدنی سالم و تندرست تشویق نمائید Please don’t forget to smile and laugh a lot, even if there are problems in your life because your kids will feel secure and relaxed when they see their parents are happy لطفا فراموش نکنید که بسیار بخندید و لبخند بزنید, حتی اگر در زندگی شما مشکلاتی وجود دارند. فرزندانتان احساس امنیت و آرامش میکنند هنگامیکه والدین شان خوشحال هستند.