بخشهای مقالات آکادمیک و نحوه مرتب کردن آنها

مقاله نویسی ممکن است برای همه افرادی که در حوزه آکادمیک و علمی و تجاری فعالیت مینمایند میتواند روی دهد و گریزی نیست از چینش و مرتب ساختن کلمات و پاراگرافها به این منظور. اما چگونه بهتر است تا به نگارش یک مقاله پرداخت و اصولا برای این منظور از چه راهکارهایی میتوان استفاده نمود؟ سعی داریم در این مقاله به این مطلب بپردازیم و مطالبی را که سودمند میباشند با شما در میان بگذاریم. آیا تاکنون مقاله ای را به رشته تحریر درآورده اید؟ آیا برای انجام این کار از کمک دوستان و روشهای گوناگون تحقیق استفاده نموده اید؟ آیا بهتر است با استفاده از برنامه های مبتنی بر تلفنهای همراه و همچنین اینترنت و فضای مجازی به جمع آوری اطلاعات و دانش درباره یک موضوع ویژه اقدام نمود؟ چگونه میتوان از اشتباهات مصطلح نگارش اجتناب کرد؟

Is there a step-by-step guideline when it comes to composing an academic article آیا یک راهکار گام به گام وجود دارد در زمینه نگارش یک مقاله آکادمیک؟ Please note that even for the most prolific and seasoned authors, writing a perfect article is like a daunting task لطفا توجه کنید که حتی برای پرکارترین نویسندگان مجرب نیز نگارش یک مقاله کامل و عالی به مانند یک وظیفه خطیر و دشوار میباشد Choosing a proper title and subject for writing an essay may be like the first barrier for many writers but once you get past it, the task becomes much easier برای بسیاری از نویسندگان رساله و مقاله, انتخاب تیتر و موضوع مناسب برای نوشتن میتواند به عنوان اولین مانع در نظر گرفته شود اما پس از عبور از آن کار بسیار سهل تر میشود After accomplishing the initial task, it comes to specifying the niche and the knowledge requirements of the audience and readers پس از انجام دادن مرحله نخست, نوبت به مشخص کردن حوزه نگارش و همچنین نیازمندیهای آگاهی و معلومات مخاطبین و خوانندگان میرسد.

Secondly, it is critical to be familiar with user persona or target audience as authors and researchers would call it در وهله دوم بسیار حائز اهمیت میباشد تا با مخاطبین مورد نظر به قول محققین و مؤلفین آشنا بود So conduct research and present your ideas for the accurate readers بنابراین از طریق انجام تحقیق مطالب خود را برای خوانندگان مناسب ارائه دهید In addition, while reading books and newspapers or magazines, don’t forget to take notes for your articles به علاوه, در حین مطالعه کتابها و روزنامه ها و مجلات, فراموش نکنید تا اقدام به یادداشت برداری جهت مقالات خود نمائید It is important to begin writing in a creative and innovative manner مهم است تا نوشتار را به طریق خلاقانه و پیشرو به انجام رساند But please do not panic and start writing اما لطفا از واهمه دوری کرده و اقدام به نوشتن کنید First copies of your writing would serve as warm-up but gradually you will get much better نخستین نسخه های نگارش شما به عنوان دست گرمی خواهند بود اما به مرور شما بسیار بهتر خواهید شد.

Checking your grammar and also proofreading the text matter چک کردن گرامر خود و همچنین اصلاح اشتباهات نوشتاری دارای اهمیت هستند But let’s take a look at the standard components of articles اما به اتفاق یکدیگر نگاهی می اندازیم به بخشهای استاندارد مقالات Don’t forget to pick intriguing heading and introductions for your essays فراموش نکنید تا برای رسالات خود عناوین و مقدمات جذاب انتخاب نمائید You do not need to have a lot of experience to write a good article شما نیاز ندارید تا تجارب بسیاری داشته باشید به منظور نگارش یک مقاله مناسب Write compelling body paragraphs and do not neglect the concluding section to rephrase the main parts again and uniquely پاراگرافهای بدنه مقاله را به نحو جذاب بنویسید و از بخش خاتمه غافل نشوید به منظور بازنویسی مطالب اصلی و به نحو غیر تکراری.