رشته تحصیلی در دانشگاه و بحث اقامت و آموزش و دیگر نکات

آیا صرفا حضور و شرکت در کلاسهای دانشگاه با تمرکز بر روی مقوله ادامه تحصیل در مقاطعی همچون لیسانس یا کارشناسی و بالاتر صورت میپذیرد؟ آیا صرفا دانشجویان به غیر از تحصیلات و درس خواندن و شرکت در امتحانات و نمره گرفتن و فارغ التحصیلی نبایستی دیگر دغدغه فکری داشته باشند؟ بهتر است از چه نوع مساعدتهای مالی استفاده کرد و اصولا انتخاب رشته تحصیلی در دانشکده بر طبق چه اصول و مبنا و نصیحت و راهکاری صورت پذیرد؟ دانشجویان بهتر است چگونه با مقوله استرس روزانه دست و پنجه نرم کنند؟ بهتر است در زمینه بهداشت جسمانی و روحی از چه اصول و نکاتی استفاده نمایند؟ آیا بهتر نیست در همان ابتدای ورود به پردیس دانشکده خود را با مقررات آموزش آشنا ساخت؟ چگونه میتوان روحیه کار تیمی را ارتقاء داد؟

Please note that it takes dedication and hard work in order to get a college degree successfully لطفا توجه کنید که به از خود گذشتگی و تلاش سخت نیاز است تا بتوان یک مدرک دانشگاهی را به نحو موفقیت آمیز کسب نمود A few tips and guidelines can be suggested to the prospective and current college students for success like visiting the professors and teachers in their offices should the need arise like when struggling with some lessons and courses and requiring guidelines about curricula تعدادی نکته و راهکار را میتوان توصیه نمود به دانشجویان بالقوه در آینده و حال حاضر در زمینه موفقیت از قبیل ملاقات کردن اساتید و دبیران در اتاقهای اداریشان در صورت لزوم از قبیل مواقع دست و پنجه نرم کردن با برخی دروس و دوره ها و همچنین نیاز به راهنمائی درباره تقویمهای آموزشی It is also significant to keep in mind that procrastinators usually cannot succeed in college since the courses are normally pretty fast-paced

همچنین حائز اهمیت میباشد که به خاطر سپرد افرادی که اهمال کار میباشند عموما نمیتوانند در دانشکده توفیق داشته باشند از آنجائیکه دوره ها معمولا دارای سرعت بالائی هستند For that same reason, it is critical not to fall behind because catching up later with the courses and other students may seem like impossible به همین دلیل که ذکر شد ضروری است تا عقب نیفتاد به این دلیل که بعدا خود را به دوره ها و دیگر دانشجویان رساندن ممکن است تقریبا غیر ممکن جلوه کند It is necessary for students to have a quiet area and proper study setting and environment since usually studying in crowded loud areas like dormitories may not seem that fruitful ضروری است تا دانشجویان دسترسی به مکانی آرام داشته باشند جهت درس خواندن از آنجائیکه عموما مطالعه در محیطهای شلوغی از قبیل خوابگاهها ممکن است چندان سودمند نباشد Make sure you are well-prepared for the final exam and do not cram everything for the last night or week

اطمینان حاصل نمائید که خود را جهت امتحانات نهایی کاملا آماده نمائید و اینکه همه چیز را برای شب و هفته آخر انباشته نکنید Ordinary yet effective guidelines like having appropriate breakfast and a good night sleep are often underestimated and neglected by many students چیزهای معمولی ولی در عین حال کارآمد از قبیل صبحانه مناسب صرف کردن و استراحت خوب شبانه غالبا از سوی بسیاری از دانشجویان مورد غفلت واقع میگردند You can make new friends in the residence hall of the dormitory and on campus and don’t forget to create a nice balance between study, social life and working میتوانید در سالن اقامت خوابگاه و همچنین پردیس دوستان جدید پیدا کنید و فراموش نکنید تا تعادل مناسبی برقرار سازید بین کار کردن, زندگی اجتماعی و مطالعه It is recommended to read the syllabus and select the class times carefully توصیه میگردد تا سرفصل و رئوس مطالب درسی را مطالعه نموده و زمانهای کلاسها را با دقت انتخاب کرد.