بررسی فراگیری زبان انگلیسی در زمان کوتاه

برای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در زمان کوتاه در مقایسه با زمان بلند و طولانی بایستی چه انجام داد و از چه روشها و متدهای آموزشی میتوان بهره گرفت؟ آیا شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی در قیاس با دوره های آموزشگاهی و گروهی که با شرکت چندین دانشجو وفراگیر برگزار میشوند را میتوان به عنوان بهترین راهکار معرفی نمود؟ از طرف دیگر برخی دانشجویان و محصلین هستند که در یک یا دو بخش از مهارتها مثلا مکالمه یا مقاله نویسی دارای ضعف میباشند و شاید هم از نظر زمانی و وقت در مضیقه باشند و نتوانند زمان کافی را به شرکت در کلاسها و دوره ها اختصاص دهند. بهترین راهکار در این زمینه برای شاگردان و متقاضیان چیست؟ آیا اصولا راههای کوتاه و میانبر جهت استفاده وجود دارند یا اینکه راه حلهای بلندمدت چاره ساز هستند؟

What are the finest solutions and tips when it comes to learning English language quickly and when having only limited time available to dedicate to the classes بهترین راه حلها در زمینه فراگیری سریع زبان انگلیسی چیستند در حالیکه زمان اندکی در اختیار میباشد؟ In addition to the traditional in-person classes at institutes and the ones held with presence of students and tutors, there are multiple solutions online including applications and software programs which offer instant corrections and translation services as well در کنار کلاسهای حضوری سنتی در فضاهای آموزشگاهی و آنها که با حضور دانشجویان و مدرسین خصوصی برگزار میگردند بسیاری از راه حلها و برنامه های اینترنتی و تلفن همراه وجود دارند که دارای خدماتی همچون اصلاحات سریع و همچنین ترجمه میباشند.

It can be really a daunting task for many language learners in the world of English when they face limited time to prepare for communication and speaking purposes like travelling and immigration abroad or taking part in the IELTS and TOEFL tests but sure there are solutions to explore in this regard حقیقتا میتواند کار دشواری باشد برای زبان آموزان در جهان انگلیسی برای آماده ساختن خود با توجه به زمان محدود و اندک جهت اهداف مکالمه و ارتباطی از قبیل مسافرت رفتن و مهاجرت به خارج از کشور و همچنین شرکت کردن در آزمونهای آیلتس و تافل اما قطعا راه حلهایی در این زمینه وجود دارند Please note that learning English as a second language needs to be customized according to the requirements of the students and fun and engaging not boring لطفا توجه کنید که فراگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم بایستی براساس نیازمندیهای دانشجویان تدوین گردد و جذاب و جالب بوده و حوصله سر بر نباشد.

But how can you make the most of your existing time in classes and while learning اما شما چگونه میتوانید از زمان محدود که در اختیار دارید در کلاسها و حین یادگیری بهترین استفاده را نمائید؟ Establishing a consistent routine can be an excellent idea to utilize the methods برقراری یک برنامه و روال ثابت میتواند نظر عالی باشد در جهت استفاده کارآمد از روشها In addition, you need to specify in which areas your skills need development and target weaknesses به علاوه شما نیاز به این دارید تا مشخص نمائید در چه بخشهایی نیاز به تقویت مهارتهای خود دارید و نقاط ضعف خود را تعیین و هدف قرار دهید Have you heard about a feeling of burnout often experienced by prolific students who study a lot without taking breaks to refresh their mind and energy آیا تاکنون درباره احساس خستگی مفرط و فرسودگی که غالبا توسط دانشجویان پرکار تجربه میشود و از استراحت غافل میباشند تا ذهن و انرژی خود را تجدید قوا نمایند چیزی شنیده اید؟