استفاده از هوش مصنوعی در مدارس برای آموزش

مدتی است که کلمات و اصطلاحات و تعابیری همچون هوش مصنوعی به سرعت در حال پر کردن فضای مجازی هستند و حتی نرم افزارهای نخستین و اولیه نیز برای رایانه ها و گوشیهای تلفن همراه هوشمند عرضه شده اند. صرف نظر از نقاط مثبت و منفی که در این رابطه میتوان به آن اشاره داشت, در زمینه یادگیری و به ویژه در مدارس میتوان قابلیتهای بسیار زیادی را ذکر کرد که مسلما میتوانند تحول عظیمی را در حوزه آموزش و تعلیم به دانش آموزان و دانشجویان رقم بزنند. حتی شاید در آینده نه چندان دور مفاهیم و کارهائی همچون انجام تکالیف مدرسه و درس خواندن و مقاله نویسی را نتوان کاملا از هوش مصنوعی تفکیک و تمییز داد. همچنین مدارس و مربیان و معلمین احتیاطات لازم را در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در انجام امتحانات بررسی خواهند کرد.