خطاها و اشتباهاتی رایج در زمینه تبلیغات و ترجمه

بسیاری از شرکتها و صاحبان مشاغل که به ویژه در حوزه تبلیغات و همچنین بازاریابی محصولات و خدمات خود مشغول به کار و فعالیت میباشند از خدمات و محصولات مرتبط با ترجمه متون نیز بهره مند هستند. این مساله در زمینه بازاریابی و فروش کالاها و خدمات و محصولات در خارج از کشور و در بعد برون مرزی و بین المللی هم صدق میکند. اما آیا اصولا هر نوع شیوه و روش بازاربابی و ترجمه متون و خدماتی این چنین میتواند بطور صد در صد به موفقیت تجاری رهنمون شود؟ آیا همه شرکتها و افرادی که در حوزه اینترنت و فضای مجازی به تبلیغ کالاها و خدمات خود میپردازند به راستی از همه پیچ و خم های فروش و عرضه کالاها در فضای مجازی به مشتریان کاملا مطلع و آگاه هستند؟ آیا لیستی از اشتباهات و خطاهای رایج جهت پیشگیری وجود دارند؟