نگارش رساله و پایان نامه در کنار استفاده از چندین راهکار

برای بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان در دانشگاه آغاز کار بر روی پروژه های نگارش رساله دکتری و فوق لیسانس و تز میتواند یادآور انجام یک کار بزرگ علمی و آکادمیک باشد که مسلما بر روی نمره و تجربه فارغ التحصیلی و دریافت مدارک آموزش عالی آنها تاثیر مستقیمی دارد. از اینرو قصد داریم در این نوشته به نکاتی بپردازیم که میتوانند برای محصلین و دانشجویان سودمند باشند. آیا صرفا بایستی تا به بهترین انتخاب عنوان و منابع در این زمینه اقدام و همت نمود؟ آیا توجه به مهلتهای زمانی میتواند راهگشای دانشجویان در مقاطع فوق لیسانس و دکتری باشد؟ چگونه میتوان از کلیشه و کپی و تکراری نویسی اجتناب نمود؟

When it comes to writing dissertation for college purposes, are there any sources to get help from در هنگام نگارش رساله پایان نامه و تز جهت اهداف دانشگاهی, آیا منابعی هم جهت کمک گرفتن وجود دارند؟ Some students might feel they are badly stuck in such projects when there are deadlines looming and they might have absolutely no idea where and how to get started برخی از دانشجویان ممکن است این احساس را داشته باشند که به نحو شدیدی گیر کرده اند در چنین پروژه هایی و مهلتها هم به سرعت نزدیک میشوند و شاید ندانند چگونه و از کجا شروع کنند One of the first pieces of news of relief is to have contact with dissertation advisor who would answer your calls and emails patiently and friendly and someone who would not always reject your proposals since having interaction with the project supervisor should not look like a nightmare

یکی از نخستین اخبار روحیه بخش داشتن ارتباط با مشاور پایان نامه میباشد که همواره به تماسهای تلفنی و رایانامه شما با صبر و حوصله و دوستانه پاسخ بدهد و اینکه فردی باشد که همواره پیشنهادات شما را رد نکند چون تعامل و کار با مسؤل و ناظر پروژه نبایستی مانند یک کابوس به نظر برسد To begin with, it is critical not to miss deadlines and call off meetings with your professors and instructors numerous times to make a bad impression and postpone composing plans در ابتدا ضروری است تا مهلتهای زمانی را از دست نداد و اینکه در ملاقات با اساتید و دبیران خود تعداد زیادی وقفه و در نتیجه تاخیر در نگارش برنامه ها و همچنین تاثیرات بد اعمال نکرد A mistake made by some students is to keep altering their ideas and topics or even their approach all the time and that they might frequently shy away from their advisors for any reason

یکی از اشتباهاتی که توسط برخی از دانشجویان مرتکب میشود این است که مدام نظرات و موضوعات و یا حتی روش خود را تغییر میدهند و یا اینکه غالبا از مواجه شدن با مشاورین خود طفره میروند It is a good idea to brainstorm with a friend or colleague who has recently written a dissertation which can be a tremendous help in terms of discovering a guideline that you could follow and you may study the thesis copy as a reference as well نظر مناسبی است تا با یک دوست و یا همکار همفکری کرد چنانچه وی اخیرا یک رساله را به رشته تحریر درآورده است و این به منزله یک کمک بزرگ به لحاظ فراگیری راهکار و پیگیری و دنبال کردن آن بوده و میتوانید یک نسخه از آن تز را به عنوان ماخذ و مرجع مطالعه نمائید One way to help find relevant information about dissertation is to access online and college libraries since most universities usually keep a copy of the dissertations or even on their websites

یکی از روشهائی که میتواند در کسب اطلاعات و معلومات مرتبط با پایان نامه کمک کند از طریق کتابخانه های آنلاین و متعلق به دانشکده میباشد از آنجائیکه بیشتر دانشگاهها عموما نسخه ای از رساله ها را نگاهداری میکنند و یا حتی بر روی وبسایت آنها قابل دسترس میباشد It is integral to have access to appropriate resources when it comes to writing an academic thesis and at the same time when it comes to interacting with fellow students, peers, and university advisors, maintaining a warm, friendly human relationship can be an art ضروری است تا در زمینه نگارش یک رساله به منابع مناسب آکادمیک دسترسی داشت و همچنین تعامل با دیگر دانشجویان و همتایان و مشاورین دانشگاه به نحوی دوستانه و گرم را میشود به عنوان یک هنر مد نظر قرار داد Don’t forget to narrow down the topic of the thesis for master’s degree or the PHD as it needs to be manageable and it might even look short-sighted at first glance instead of being too broad and vague

فراموش نکنید به محدود نمودن موضوع پایان نامه فوق لیسانس و دکتری بپردازید چون در اینصورت بهتر قابل مدیریت و خرد تر میشود و شاید در نگاه اول قدری کوچک و سطحی و کوتاه به نظر برسد در قیاس با خیلی وسیع و کلی و مبهم بودن The next big step is to opt for the thesis committee including the advisors and chairs and you need to consider individuals with whom you have professional academic relationship, the mentor with solid hands-on experience plus research interests who will pair pretty well with your selected subject در گام مهم بعدی شما نیاز به انتخاب گروه پایان نامه خود دارید شامل رییس و مشاور و این افراد شامل آنهائی هستند که شما با آنها دارای رابطه حرفه ای آکادمیک هستید و مشاور که فردی دارای تجربیات عملی گسترده در حوزه تحقیقات است و با موضوع انتخابی پایان نامه شما به خوبی میتواند متصل و هماهنگ باشد.

Staying focused on the projects is the key and the advisor can offer great help in answering your questions on the task and sticking to the schedule حفظ و داشتن تمرکز بر روی پروژه میتواند کار مهمی باشد که مشاور میتواند در انجام آن به شما کمک نماید و همچنین پاسخ به پرسشهای شما و پایبند بودن به جدول های زمانی In some cases the students and graduates need to publish the written projects and submit them to peer-reviewed publications while master’s programs in other fields could make this optional در برخی موارد فارغ التحصیلان و دانشجویان نیاز به ارائه تز خود به انتشاراتی دارند که کارها توسط افراد واجد شرایط مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند درحالیکه در بعضی موضوعات دیگر در مقطع فوق لیسانس این میتواند دلخواه باشد Keep this point in mind that the real backbone and structure of your dissertation is formed via the research which usually can be accomplished by qualitative or quantitative methods به خاطر بسپارید که ساختار و استخوان بندی اصلی پایان نامه شما توسط تحقیق صورت میپذیرد که عموما توسط یکی از روشهای کمی و یا کیفی به انجام میرسد The initial composition in your thesis is going to be the abstract which usually is a brief paragraph serving as the summary of your entire work and it informs the audience of the overall scope of the project نخستین بخش نگارش در پایان نامه شما نیز شامل گزیده و بخش اجمالی میباشد که عموما حاوی یک پاراگراف مختصر حاوی نکات اصلی و چشم انداز کلی همه پروژه است.