تقویت کارآیی مطالعه با چند روش و نکته ساده

مطالعه را میتوان به عنوان بخشی جدا ناپذیر از زندگی تقریبا همه مردم دانست و این مطلب به ویژه در مورد افرادی صدق میکند که در حوزه علم و آموزش فعال و شاغل میباشند از قبیل دانش آموزان و دانشجویان. اما در کنار مقدار دقایق و ساعاتی که به امر مطالعه بطور روزانه و هفتگی اختصاص داده میشود, میزان تاثیر و کارآیی روشهای مطالعه نیز از اهم موضوعات میباشد. مثلا افرادی هستند که با آگاهی از جدیدترین متدهای مطالعه و درس خواندن قادر هستند تا به اصطلاح در زمان کوتاهتری حجم بالاتر مطالب و با عمق بیشتری را به خاطر بسپارند. در این نوشته به بیان تعدادی از راهکارهای نوین و مؤثر در این رابطه خواهیم پرداخت.

Let’s have a glance at a few valuable study tips for effective learning for academic purposes به اتفاق یکدیگر نگاهی اجمالی می اندازیم به تعدادی از روشهای ارزشمند مطالعه در جهت فراگیری مؤثر برای اهداف آکادمیک It is critical to make difference and the best gains when it comes to studying ضروری است تا با اعمال تغییر و حداکثر بهره برداری به مقوله درس خواندن نگریست Have you ever wondered why some smart students are better off than their peers when it comes to studying the same educational resources and excelling at the exams having the same amount of time آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا برخی محصلین هوشمند با در اختیار داشتن منابع آموزشی و زمان یکسان در مقایسه با دیگر همتایان خود بهتر عملکرد دارند در زمینه موفقیت در امتحانات و تحصیل؟

The real reason might not be that connected to how gifted or intelligent they are, since without having proper study skills they might struggle with their curricula دلیل اصلی ممکن است آنقدرها هم مرتبط با میزان هوش و ذکاوت آنها نباشد چون بدون در اختیار داشتن مهارتهای شایسته مطالعه ممکن است آنها با تقویم درسی خود مشکل داشته باشند These skills in effect need to be honed with appropriate and sufficient patience plus practice to yield results این مهارتها در حقیقت بایستی با در اختیار داشتن صحیح صبر و تمرین منجر به نتایج شوند It’s pretty vital to pick the right study methods and that could vary based on the subjects the students are learning as well as the medium of instruction in the classrooms and this relates to remote learning and online education as well

بسیار مهم میباشد تا روشهای مطالعه صحیح را انتخاب نمود و آنها میتوانند متغیر باشند براساس مطالب و موضوعاتی که دانشجویان آنها را فرا می گیرند و همچنین روش تعلیم در کلاسها و این در زمینه یادگیری از راه دور و آموزش برخط نیز صدق میکند But what core skills are we referring to here which can be applied to the world of work and studies in an efficient manner اما ما در این رابطه درباره چه مهارتهای مهمی صحبت میکنیم که میتوانند کاربرد داشته باشند در حوزه های کار و تحصیلات به نحو تاثیر گذار؟ To begin with, proper management of time matters but there is more to it than merely being punctual or sticking to the deadlines and doing homework, but rather covering the basic elements of the lessons and delving deep into the educational materials

در ابتدا, مدیریت صحیح زمان مهم میباشد و در این رابطه موضوع با اهمیت تر است از اینکه صرفا دقیق و وقت شناس باشیم یا به مهلتها و انجام تکالیف پایبند باشیم بلکه مساله پوشش و فراگیری موضوعات اصلی و پایه در دروس و همچنین غوطه ور شدن عمیق در مباحث و منابع آموزشی میباشد In higher education, essay writing is critical to master since in a written way, essays and articles demonstrate what topics you are talking and writing about and should there be any gaps in your knowledge and course of studies, via essay writing you will be able to figure them out and resolve them در آموزش عالی, کسب مهارت در مقاله و پایان نامه نویسی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد از آنجائیکه مقالات و رساله ها تبیین میکنند که شما در نوشته های خود درباره چه موضوعاتی صحبت و نگارش می نمائید و چنانچه شکافهائی در دانش و مسیر مطالعات شما وجود داشته باشند, از طریق نگارش مقاله خواهید توانست تا آنها را یافته و برطرف نمائید.

It is quite fine if your essay writing skills need a bit of fine-tuning at the beginning کاملا قابل قبول میباشد چنانچه مهارتهای مقاله نویسی شما در ابتدا کمی نیاز به بهبود و تنظیم داشته باشند Furthermore, don’t forget to take notes while attending lectures, seminars, and classes به علاوه, فراموش نکنید که در هنگام شرکت در سمینارها, سخنرانیها و کلاسها یادداشت برداری کنید Being exposed to a wealth of broad information and knowledge, taking notes can prove to be hugely helpful and the educational points will be embedded into your brain and you can easily refer to them later on while writing essays and doing assignments or in exam sessions در هنگامیکه در معرض حجم زیادی از معلومات و دانش قرار می گیرید, یادداشت برداری میتواند بسیاری سودمند باشد و مطالب آموزشی در ذهن شما حک خواهند شد که بعدا میتوانید به آنها ارجاع کنید در هنگام مقاله نویسی و انجام تکالیف و در جلسات آزمون.

While taking on new educational and academic projects, don’t forget to be consistent and attempt to carry out only a little bit done every single day to avoid failure since the brain needs proper structure and pattern and enough time in order to properly shuffle all the information into the long-term memory and importantly, having enough sleep matters in doing so در حین پذیرش پروژه های جدید آموزشی و آکادمیک, فراموش نکنید که بطور مستمر و مداوم کوشا باشید و به مرور زمان و همه روزی قدری اندک از کار را به انجام برسانید تا از شکست اجتناب کنید, از آنجائیکه مغز به ساختار و الگو و زمان نیاز دارد تا بطور صحیح به مرتب کردن  چیدمان حجم اطلاعات برای به خاطر سپردن دراز مدت بپردازد و نکته مهم دیگر داشتن خواب و استراحت کافی میباشد Based on numerous researches, people who are sleep-deprived aren’t be able to focus on their studies and absorbing new ideas and chunks of information would be difficult for them براساس بسیاری از تحقیقات, افرادی که از خواب ناکافی رنج میبرند, در تمرکز کردن در مطالعات خود مشکل داشته و همچنین برای آنها جذب کردن حجم معلومات و ایده های جدید دشوار خواهد بود.