اهمیت بالای کاور لتر یا نامه پوششی در زمینه امور اداری تحصیلی

چنانچه شما هم با مکاتبات بین المللی و با دیگر مراکز آموزشی علمی مانند دانشگاهها آشنائی داشته باشید, پس حتما با نکات و اصطلاحات اداری و مکاتباتی مانند نگارش و ارسال نامه سوابق شغلی و پیشینه تجربیات در کنار کاور لتر یا نامه پوششی که حاوی خلاصه اطلاعات و نکات در زمینه تحصیلات داوطلبین ورود به دانشکده میباشند آشنائی دارید. اما در کنار همه مطالبی که میتوان به آنها اشاره داشت در زمینه بخشهای چنین نامه های اداری و تحصیلی از منظر اهمیت بالای آنها هم میتوان مطالب بسیاری را به رشته تحریر درآورد. حتی برخی افراد بر این عقیده میباشند که نحوه صحیح نگارش این نامه ها با قبولی پذیرش مرتبط هستند.

Cover letter writing matters when it comes to landing a successful job or while applying for a great college and in recent years it has become even more significant نگارش نامه پوششی یا همان کاور لتر در زمینه های استخدام و تصدی یک شغل موفق و همچنین تقاضای پذیرش از یک دانشکده عالی بسیار مهم میباشد و در سالهای اخیر بر اهمیت آن افزوده شده است Perhaps there is no need mentioning a second time that as far as getting hired is concerned, interview, writing and delivering a resume plus cover letter collectively matter

شاید نیازی به تکرار مجدد این نکته نباشد که در زمینه استخدام که شامل مصاحبه و نگارش و ارسال کاور لتر و سوابق شغلی و تجربیات میباشد, همگی این مراحل حائز اهمیت هستند The point is that in order to stand out from the crowd in the academic and commercial projects and cases, having written a professional cover letter can be a great asset to help you become qualified and also make a strong impression on the recruiters and admission staff of your university of choice نکته در اینجاست که در حوزه های استخدام و همچنین تقاضا برای پذیرش از یک دانشگاه معتبر, از طریق نگارش یک نامه پوششی مناسب شما از دیگران متمایز شده, آن را به عنوان یک دارائی ارزشمند تلقی نموده, و ویژگیها و واجد شرایط بودن خود را به خوبی نمایش داده و بر روی کارفرمایان و مسؤلین پذیرش از دانشگاه مورد نظر خود تاثیر بزرگی خواهید گذاشت.

While writing an office letter, don’t forget to avoid using templates on and off the net as they seem like repetitive and not that impressive در هنگام کار بر روی یک نامه اداری, فراموش نکنید تا از استفاده از الگوها و قالبهای تکراری در فضای اینترنتی و خارج از آن پرهیز کنید چون چندان تاثیر گذار نیستند Keep this point in mind that the more genuine your letter looks, the better impression it will as well make on the readers این نکته را به خاطر بسپارید که هر قدر نامه شما طبیعی تر و واقعی تر باشد, تاثیر آن بر روی خوانندگان نیز بیشتر خواهد بود A professionally written cover letter, along with a nice resume can culminate in an authentic review session, so look at it as a blueprint for your big projects یک نامه کاور لتر که به طرز حرفه ای نگارش شود در کنار نامه سوابق شغلی میتواند در نهایت به جلسه مصاحبه مؤثر منجر شود, پس بنابراین به آن به عنوان یک چارچوب و ساختار برای پروژه های بزرگ خود نگاه کنید.