چند گام نگارش در متدهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی

شاید در وهله نخست در متدهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی بتوان تاکید را بر روی مکالمه قرار داد و در حین صحبت با اکثر شرکت کنندگان در چنین دوره هائی آنها صحبت کردن سلیس و روان را دلیل عمده و مهم حضور در کلاسهای فشرده بیان نمایند اما از آنطرف, داوطلبینی که قصد ثبت نام و شرکت در آزمونهای تعیین سطحی همچون آیلتس و تافل به جهت مهاجرت و ادامه تحصیلات در مقاطع کارشناسی به بالا یا موارد مشابه را دارند میتوان به جرات اعلام کرد که برای این دسته از متقاضیان شاید تقویت مهارتهای نگارش دست کمی از دیگر اولویتهای امتحانات نداشته باشد و چندین اصول کلی در هنگام نگارش مقالات عمومی و آکادمیک وجود دارند که با تمرین و به خاطر سپردن آنها میتوان همواره از سطح مطلوبی از نوشتار بهره مند بود.

In private English language classes and intensive courses being held at educational institutes, not only are conversation methods focused on, but writing styles too are emphasized properly by the professional, experienced trainers در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی و دوره های فشرده که در مؤسسات برگزار میگردند, نه تنها بر روی متدهای مکالمه تاکید میشود, بلکه سبکهای نگارش هم توسط مربیان حرفه ای و مجرب مورد توجه قرار میگیرند Learning how to do organized academic writing for such purposes as letter of recommendation and the writing tasks at the TOEFL and IELTS exams is the key in writing classes در کلاسهای نگارش, تاکید ویژه ای میشود در کلاسهای نگارش بر روی نوشته های آکادمیک و ساختاری جهت پروژه هائی از قبیل امتحانات تافل و آیلتس.

In organized writing, paragraphs play an integral role to link ideas and offer a comprehensible passage to the readers در نوشتار منظم, پاراگرافها نقشی مهم ایفا میکنند در زمینه اتصال نظرات جهت ارائه یک متن قابل درک به خوانندگان In a nutshell, the topic sentence in the first paragraph, followed by concluding segment in the end, preceded by the supporting sentences in the body shape how a professional essay and article should look like بطور موجز و خلاصه, جمله موضوعی در پاراگراف اول به همراه بخش نتیجه گیری در آخرین پاراگراف که قبل از آن در بدنه و متن عبارات و جملات تکمیلی قرار داده میشوند همگی تشکیل دهنده ظاهر یک مقاله و انشاء حرفه ای میباشند.

Working on a rough draft composition before moving to the final writing is usually taught in most English language writing classes عموما در اکثر کلاسهای نگارش زبان انگلیسی نحوه کار کردن بر روی چرک نویس و نسخه مقدماتی قبل از حرکت به سمت پاک نویس تدریس میگردد Professional tutors also emphasize how to commence working on real-world educational projects only after thoroughly learning the basic techniques of writing مدرسین حرفه ای خصوصی همچنین تاکید دارند بر روی این نکته که ابتدا بطور کامل تکنیکهای مقدماتی نگارش فرا گرفته شود و سپس بر روی پروژه های حقیقی کار شود While studying a passage, highlighting the advanced vocabularies, underlining grammatical points and finding the topic sentence can help the students get familiar with academic writing

دانشجویان میتوانند با نحوه نگارش آکادمیک آشنا شوند از طریق خط کشیدن زیر نکات گرامری و همچنین با ماژیک معلوم کردن واژگان پیشرفته و شناسائی جمله تیتر و عنوان حین مطالعه یک متن Between one and several paragraphs can be dedicated to supporting sentences in each and every article در بدنه و متن هر مقاله میتوان بین یک تا چندین پاراگراف را جهت جملات تکمیلی اختصاص داد One of the proven methods to establish a superior level of writing is to read a paragraph, then try to elaborate on that and finally re-write it یکی از روشهای ثابت شده جهت رسیدن به حد و مرز پیشرفته و برتر نگارش مطالعه یک پاراگراف یا مقاله, سپس سعی در بسط و گسترش دادن آن و در انتها نوشتن مجدد آن بطور کامل میباشد Organizing the paragraphs in a cohesive and coherent manner so that the reflected points appear one by one in an unambiguous manner is also advised یکی دیگر از موارد توصیه شده در نگارش مقاله چینش و مرتب کردن منسجم و منطقی پاراگرافها میباشد به نحوی که مطالب منعکس شده یکی پس از دیگری به دور از هر گونه نکات مبهم و گیج کننده قرار گیرند.