روحیه کار تیمی و گروهی

چنانچه شما نیز در محیط اداری کار میکنید و در شرکت و سازمانی که در آن کارمند هستید افراد زیادی مشغول به کار هستند و مثلا گروهی بر روی پروژه های متعدد عمرانی و فن آوری سرشان به اصطلاح شلوغ است, شما به خوبی به این امر واقف هستید که داشتن روحیه تیمی و گروهی در چنین محیطهای کاری تقریبا اجتناب ناپذیر و واجب و لازم است چون تقریبا نمیتوان بصورت تکی و انفرادی امور را در ادارات به پیش برد. مثلا تصور کنید که شما آرشیتکت هستید و بر روی پروژه های مشتریان اداره تان کار میکنید, مسلما چندین نفر دیگر نیز به شما در تهیه و تدارک پلان و نقشه و طراحی ساختمانها برای مشتریان یاری میرسانند و نتیجتا با داشتن روحیه کار گروهی و جمعی راندمان و بهره وری نیز تا حد زیادی بهبود خواهد داشت.

Believe it or not, when it comes to talking about getting a good job at a reputable company, you should get prepared for being a good team player since in most careers, you will be working with other colleagues on projects and plans شاید باورتان نشود ولی نکته مهمی که در زمینه تصدی یک شغل خوب در یک شرکت خوب محسوب میشود این است تا روحیه کار تیمی و دسته جمعی داشته باشید چون در اکثر مشاغل, شما به اتفاق همکارانتان بر روی پروژه ها و برنامه ها به کار مشغول خواهید شد Of course there are still jobs which require you to stay in your room and sit at a desk and use your computer and other office equipment like printer to do your daily routine job but usually, being a team player is good

البته مشاغلی هم وجود دارند که نیاز دارند تا شما در اتاق کار اداره تان پشت میز نشسته و با وسائل اداری از قبیل رایانه و چاپگر کار کنید ولی داشتن روحیه کار جمعی دارای محاسنی میباشد In many public and private firms, you will have direct contact with several other co-workers and those who are shy and not extrovert might experience difficulties در بسیاری از ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی, شما به اتفاق چندین همکار به کار مشغول خواهید بود و افرادی که خجالتی و درونگرا هستند ممکن است مشکلاتی را تجربه کنند Just suppose you are currently employed at a major import and export company, well naturally your daily job requires you to cooperate with many other colleagues on preparing documents

فقط تصورش را بکنید که شما در یک شرکت واردات و صادرات مشغول به کار هستید و مثلا برای تهیه مدارک بایستی با دیگر همکاران تعامل خوبی داشته باشید Of course this does not mean acting like a comedian and making other colleagues laugh constantly or telling jokes but being cheerful and extrovert in such environments can help you make good friends quickly and get to know other co-workers as well, which will lead to a more informal and friendly atmosphere البته این به آن معنا نیست تا مانند کمدین ها به جک گفتن و خنداندن دائم همکاران بپردازید ولی با داشتن روحیه برونگرا و بشاش خواهید توانست تا جو محیط کار را غیر رسمی و دوستانه کنید و با دیگر همکاران بیشتر معاشرت نمائید.

If you have a look at the sample questions being asked during an interview session for a job, you will figure out that being a team member can add to the chances of getting employed چنانچه نگاهی به سوالات معمول که در جلسات مصاحبه استخدامی مطرح میشوند بیندازید متوجه خواهید شد که داشتن روحیه تیمی میتواند شانس استخدام شدن را افزایش دهد Naturally, employers would like to hire those individuals who always look upbeat and happy and free from worries and individual concerns and they will tend to act and work in a more successful manner طبیعتا کارفرمایان تمایل به استخدام کارمندانی دارند که همواره با روحیه و با امید هستند و به دور از نگرانیها و مشکلات شخصی هستند چون بهتر هم در کارها موفق هستند.