اعلام آمادگی برای مشاغل

راههای متفاوتی برای تصدی مشاغل وجود دارند و الزاما نبایستی منتظر یافتن آگهیهای استخدام جهت پیدا کردن شغل رویائی خود باشید زیرا در جهان امروز امکانات بسیار متنوعی جهت اثبات و معرفی قابلیتهای خود وجود دارند و میتوانید از آنها استفاده کنید تا هم مورد توجه کارفرمایان قرار گیرید و هم بدین ترتیب از میان مشاغل پیشنهاد شده به شما, هر یک را که از همه بهتر میباشد انتخاب نمائید. بیائید به اتفاق یکدیگر به راههای استاندارد و کاربردی نگاهی بیندازیم که از طریق آنها شما خواهید توانست شانس موفقیت خود را در یافتن مشاغل مورد علاقه تان بالاتر ببرید. آیا تاکنون از درج آگهی در روزنامه های چاپی و مجلات آنلاین استفاده کرده اید و یا حضورا به بنگاهها و آژانسهای کاریابی پس ار فارغ التحصیلی مراجعه داشته اید؟

After graduating from high school or college, perhaps the biggest concern in your mind is finding a good job which can help you cover the fees of everyday life and get married and buy a new car and rent or purchase a new apartment پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان و دانشگاه, احتمالا بزرگترین دغدغه در ذهن شما یافتن شغلی مناسب میباشد تا از طریق آن بتوانید هزینه های زندگی را پرداخت کرده و ازدواج کنید و یک خودرو نو بخرید و یک آپارتمان را اجاره و یا خریداری نمائید So far so good and your ideas are perfect for starting a happy life but where is your ideal job to find تا بدینجا افکار شما خیلی خوب هستند برای آغاز یک زندگی خوشحال ولی شغل ایده آل شما در کجا یافت میشود؟

For many people, reviewing daily newspapers columns and advertisements is one of the fastest and best ways of participating in the jobs interviews برای بسیاری از مردم, مرور ستونها و آگهی های روزنامه ها به عنوان سریعترین و بهترین روش برای شرکت در مصاحبه های شغلی در نظر گرفته میشود For others, turning to the online job boards where thousands of careers are posted by employers and companies seems a better and more contemporary method برای دیگران, روی گرداندن به سمت وبسایتها و ماخذهای شغلی در فضای اینترنت که در آنها کارفرمایان و شرکتها هزاران پست جدید را قرار میدهند به عنوان راه حلی بهتر و مدرن تر محسوب میگردد.

The point is, no matter which solutions you are using, there is still another option and that is trying to help the right employers and companies find you and not the other way around نکته در اینجاست که صرفنظر از راه حلی را که شما انتخاب خواهید کرد, روش دیگری هم وجود دارد و آن این است که به کارفرمایان و شرکتها کمک کنید تا شما را پیدا کنند و نه اینکه شما در جستجوی آنها باشید Haven’t you heard of some very professional doctors and lawyers or accountants which are offered very lucrative jobs and monthly salaries and perks by firms آیا تاکنون درباره پزشکان و وکلا و حسابداران حرفه ای نشنیده اید که از طرف شرکتها به آنها مشاغل عالی و با حقوق و مزایای درخشان پیشنهاد شده است؟

If you believe you are an expert in your field of study and career and do possess the necessary skills and experience, why not checking out websites of some reputable companies and internet corporations and get in touch with their managers and express your readiness to begin cooperating with them چنانچه شما معتقد هستید که در رشته تحصیلی خود و حرفه خویش دارای تخصص و مهارت و تجربیات کافی میباشید, چرا به وبسایتهای شرکتهای معتبر در اینترنت رجوع نمیکنید و با مدیران آنها تماس نگرفته و اعلام آمادگی نمیکنید برای شروع همکاری با آنها؟ A lot of them are looking for talented guys like you بسیاری از آنها در جستجوی افراد با استعدادی مانند شما میباشند.