نرمش و ورزش و چربی سوزی

دغدغه امروز جوامع بشری را میتوان در زندگی ثابت و ساکن و بدون تحرک کافی ساکنین بخصوص در شهرهای بزرگ دانست و انجام دادن ورزش و نرمش و چربی سوزی در باشگاهها از طریق انجام حرکات ورزشی مانند دوچرخه ثابت و تردمیل و هوازی میتوانند در دوری از بیماریها به ما کمک کنند. یکی از بهانه هائی که بیشتر افراد شاغل در ادارات و شرکتها برای دوری از ورزش عنوان میکنند نداشتن وقت به جهت مشغله زیاد است ولی همین افراد میتوانند به جای استفاده از خودروی شخصی از وسائل حمل و نقل عمومی که مستلزم پیاده روی تا ایستگاه اتوبوس و مترو میباشد استفاده کنند تا قدری چربیهای اضافی در بدن و عروق خود را بسوزانند و مصرف کنند و پس از مدتی احساس بهتری خواهند داشت و به میزان سلامتی خود خواهند افزود.

Aerobics and cardio exercises can help lower blood sugar and fat levels in the body تمرینات و حرکات ورزشی هوازی میتوانند باعث کاهش قند و چربی خون در بدن گردند Excessive exercise and fitness programs including long vigorous work out might not be recommended since they are rather heavy تمرینات ورزشی و سلامتی خیلی شدید برای سلامتی چندان مفید نیستند چون سنگین میباشند If you would like to learn more of the benefits associated with cardio exercises, you can begin with weight loss چنانچه شما علاقمند به دانستن بیشتر در زمینه منافع تمرینات هوازی هستید, میتوانید با کاهش وزن شروع کنیم.

Usually people who are active and walk every day or burn many calories a day through various activities like taking up and down the stairs do not have a lot of fat deposits in their body معمولا افرادی که از لحاظ بدنی فعال هستند و همه روزه به پیاده روی میروند و از پله ها بالا و پائین میروند در بدن خود توده های چربی زیادی ندارند But although nearly everyone is aware of the benefits connected with aerobic exercises, they bring excuses like they are very busy اما مساله این است که گرچه تقریبا هر فردی از منافع و مزایای تمرینات هوازی آگاه است ولی ممکن است آنها بهانه هائی برای ورزش نکردن ارائه کنند از قبیل اینکه آنها خیلی مشغله دارند.

But there is another issue and that is how you are going to set a workout plan for your routine like the number of training sessions every week as well as the duration of the workout اما مساله دیگری هم وجود دارد و آن تنظیم برنامه ورزشی هفتگی و تعداد جلسات تمرینی و مدت زمان هر یک از آنها میباشد Actually moderate intensive exercises a few times a week can be recommended در واقع چند جلسه تمرینی در طول هفته که به فعالیتهای نسبتا سنگین اختصاص دارند توصیه میگردد Believe it or not, exercising regularly can prevent contracting plenty of illnesses شاید باور کردن این مطلب کمی دشوار باشد ولی ورزش کردن مرتب میتواند از مبتلا شدن به بیماریهای متعددی جلوگیری نماید.

Please keep this point in mind that our bodies are made and meant to move and if you speak with office employees, they will complain about tight muscles and aching backs when going home in the afternoons and after long working days لطفا این نکته را در ذهن خود داشته باشید که بدن ما طوری ساخته شده است که نیاز به تحرک دارد و چنانچه با کارمندان ادارات که روزهای طولانی در سر کار خود هستند و بعد از ظهرها به منزل میروند صحبتی داشته باشید متوجه خواهید شد که آنها از سفتی عضلات و همچنین کمردرد رنج میبرند So what are you waiting for? Get more active and begin today پس منتظر چه هستید؟ از همین امروز شروع به تحرک بیشتر نمائید.