نشانه های عملکرد ضعیف وبسایت

وبسایتهای اینترنتی را میتوان مانند روزنامه ها و جرایدی در نظر گرفت که دارای صفحاتی هستند که توسط مدیران و صاحبان آنها اداره شده و حاوی اطلاعات مفیدی میتوانند باشند ولی با انجام مروری بر سایتهای آنلاین میتوان به این نتیجه گیری رسید که نتایج و رتبه بندیهای مختلفی در ارتباط با سایتهای فضای مجازی وجود دارند و در کنار رقابتی که بین صفحات اینترنتی وجود دارد میتوان منتظر نتایج ترافیک و آمار بازدید مختلفی را هم داشت. بسیاری از شرکتها از تبلیغات ارزان و گرانقیمتی استفاده میکنند تا آگهیهای متنی و دارای شکل و گرافیک خود را در برابر دیدگان خیل عظیمی از خریداران و علاقمندان قرار دهند. چه نشانه هائی را میتوان در مقایسه بین وبسایتهای مختلف برشمرد که حاوی نکاتی برای مدیران وب هستند؟

Although nowadays registering a new domain name and running a website seems like easier than ever, but maintaining a good website is the key to success and it is essential to diagnose the problems associated with them and solve them گرچه امروزه ثبت دامنه و به راه اندازی یک وبسایت از همیشه ساده تر به نظر میرسد, ولی ضروری است تا یک وبسایت را به حالت خوب اداره و نگاهداری کرد و ضروری است تا به مشکلاتی که ممکن است در همین زمینه بروز کنند سریع رسیدگی و آنها را برطرف نمود Naturally there is a degree of competition between commercial websites in terms of adding to the number of their visitors طبیعتا در بین وبسایتهای تجاری میزانی از رقابت وجود دارد تا بر تعداد بازدیدکنندگان خود بیفزایند.

Webmasters believe that if sometimes websites raise red flags, it means they are under performing and need troubleshooting to improve their traffic online مدیران وب معتقدند که برخی از سایتها دچار مشکلاتی بوده و از نظر ترافیک ضعیف هستند و بایستی مشکل آنها را برطرف نمود A good website can be looked at as a shop which is being accessed by customers and many visitors یک وبسایت خوب را میتوان به یک مغازه تشبیه کرد که دارای آمار بازدید کننده و مشتریان خوبی در فضای آنلاین هستند Low volume of website visitors is something to look out for and using advertisements is one option آمار ضعیف بازدید یکی از مواردی است تا در نظر گرفته شود و استفاده از تبلیغات یکی از راهکارها میباشد.

High bounce rate is another issue plenty of webmasters are concerned about آمار بازدید کنندگانی که پس از بازدید وبسایتها از آنها خارج میشوند میتواند به عنوان یکی دیگر از نگرانیهای صاحبان سایتها در نظر گرفته شود It actually measures the percentage of visitors who decide to leave websites without clicking on other links این مورد درواقع به خروج بازدیدکنندگان از وبسایتها بدون کلیک کردن بر روی لینکها مربوط میشود An ideal web page should be appealing to the visitors at first sight یک صفحه آنلاین ایده آل در نگاه اول برای بازدیدکنندگان جذاب بنظر میرسد Please note that most visitors to the web pages are rather impatient and they will not wait long for the contents and images to load

لطفا در نظر داشته باشید که بازدیدکنندگان اینترنتی تقریبا کم صبر هستند و برای صفحات و محتوای وب و تصاویر خیلی صبر نمیکنند Since the introduction of smart phones, more and more people are using them to surf and browse the net, so it is critical to maintain a version of websites which is phone friendly از هنگامیکه تلفنهای هوشمند ارائه شدند, بیشتر و بیشتر بازدیدکنندگان صفحات آنلاین از گوشیهای خود استفاده میکنند و مهم است تا وبسایتها با تلفنها هم همخوانی و سازگاری داشته باشند Applying some changes to the pages of your website might seem necessary if its traffic stats are low چنانجه آمار بازدید کنندگان سایت شما ضعیف است ممکن است ضروری باشد تا تغییراتی را در صفحات آن اعمال کرد.