توصیه هائی برای تغذیه کودکان

والدین کودکان ممکن است بسیار به فکر تربیت صحیح فرزندان خود باشند و در همین رابطه به خرید کتابهای نوشته شده توسط متخصصین در حوزه تربیت فرزندان نیز اقدام نمایند. شما نیز میتوانید با مراجعه به کتابفروشیهای سطح شهر و همچنین با گشتی در فضای مجازی به اطلاعان مفید زیادی دست پیدا کنید درباره تربیت صحیح کودکان خود و همچنین نحوه تعامل صحیح با آنها. شکی در این زمینه وجود ندارد که در جهان قرن بیست و یکم, روشهای تربیتی کمی با دیگر متدهای قدیمی تفاوت دارند و مهم است که با دانش و علم روز و آگاهی نسبت به روشهای مورد توصیه روانشناسان و متخصصین حوزه تربیت فرزندان با آنها رفتار کرد و تعامل داشت. لطفا در این بخش با ما همراه باشید و به مرور نکات ذکر شده بپردازید.

Let’s have a look at some useful tips on raising kids properly and getting them eat healthy بیائید به اتفاق یکدیگر به نکات مفیدی توجه کنیم درباره تربیت صحیح کودکان و همچنین تغذیه صحیح آنها Raising kids can be fun and at the same time considered one of the biggest challenges for the parents تربیت فرزندان هم به عنوان کاری نشاط آور و همچنین چالشی برای والدین در نظر گرفته میشود You can find countless parents having kids who are interested in eating fast foods and soft drinks but they dislike healthy foods like fruits and vegetables شما میتوانید تعداد خیلی زیادی از والدین را بیابید با فرزندانی که علاقمند به غذاهای آماده و نوشابه های گازدار هستند ولی به میوه و سبزیجات بی میل میباشند.

It can be considered a universal problem because fast foods are gaining acceptance among younger generations and the kids are turning their back to the healthy meals but there are some solutions to pick این معضلی جهانی به شمار میرود که نسل جدید به غذاهای آماده علاقمند بوده ولی به غذاهای سالم و سنتی رغبتی نشان نمیدهند ولی راهکارهائی هم برای استفاده وجود دارند It’s a great idea to use less sugar and salt in the foods which are prepared for the kids so that they learn the dangers of them in excessive amount in cooking from childhood بهتر است تا در غذاهای کودکان از نمک و شکر کمتری استفاده گردد تا آنها از کودکی با خطرات مصرف بالای این مواد در آشپزی آشنا شوند.

Another recommendation is to ask kids about their preference for the daily meals and encourage them to help their moms in cooking, like counting the rice and peas and beans and bring vegetables from the fridge راهکار دیگر این است تا آشپزی و غذاها را برای کودکان جذابتر کرد از طریق پرسیدن نظرشان درباره ناهار و غذای روزانه و همچنین دعوت از آنها در کمک به مادرشان در شمردن لوبیا و برنج و نخود و آوردن سبزیجات از یخچال When kids feel that you trust them and ask them to cooperate with you in household works and chores, they will have trust in you too چنانچه کودکان را در امور منزل مشارکت بدهید, هردوی شما نسبت به یکدیگر از درجه بالاتری از اعتماد برخوردار خواهید شد.

Do not force your children to clean their plates if they feel full کودکان خود را وادار به خوردن تمام غذایشان اگر احساس سیری میکنند نکنید Make colorful meals that have plenty of ingredients and yet getting attention of your kids غذاهای خود را از مواد رنگی تهیه کنید تا توجه کودکانتان جذب شود Your words and speech matter, so try to have a chat with your children on the importance of eating right کلمات و سخنان شما مهم هستند, پس بنابراین با کودکان خود صحبت کنید درباره اهمیت خوب غذا خوردن Have healthy snacks yourself in front of your kids to encourage them follow your behavior با خوردن غذاهای سالم در برابر کودکانتان, آنها نیز تشویق به پیروی کردن از نصایح و رفتار شما خواهند شد.