دلایل بازدید از موزه ها

در جهان مکانهای دیدنی بسیار زیادی وجود دارند و چنانچه شما هم به گردشگری علاقمند میباشید و زمان و امکانات مالی مناسبی را هم در اختیار داشته باشید میتوانید از ده ها کشور جهان بازدید کنید و به آثار تاریخی آنها سری بزنید ولی راه دیگری هم وجود دارد که بسیار ارزانقیمت و مقرون به صرفه است و آن بازدید از موزه ها میباشد که در هر شهر و کشوری میتوان موزه های متعددی را یافت و با تهیه بلیط از آنها بازدید کرده و چند ساعت وقت گذراند و درباره تاریخ نکات پندآموز زیادی را آموخت. نظر شما در این باره چیست و آیا تاکنون از موزه هائی که در شهر خود وجود دارند دیدن کرده اید؟ آیا بیشتر به موزه های تاریخی و کهن علاقمند هستید و یا تمایل دارید تا از موزه هائی دیدن کنید که جنبه فرهنگی و یا صنعتی دارند؟

People visit museums for a number of reasons. They visit museums when traveling to new places because a museum tells them a lot about the culture of those places مردم به دلایل گوناگونی به بازدید موزه ها میروند. در هنگام سفر به مکانهای جدید, مردم به دیدن موزه ها میروند تا درباره فرهنگ آن مکانها نکات تازه ای بیاموزند They also go to museums to have fun آنها همچنین به موزه ها جهت تفریح میروند People also are usually interested in museums that feature unusual subjects مردم همچنین به بازدید از موزه هائی که اشیاء عجیب و جالب به نمایش میگذارند علاقه نشان میدهند It’s almost impossible to get bored in a museum تقریبا محال است تا در موزه احساس بی حوصلگی کرد.

When visiting someplace new, you can find out about the culture of that place by going to a movie or a place of worship like a mosque هنگامیکه شما از یک مکان جدید بازدید به عمل می آورید, میتوانید از طریق رفتن به سینما و یا بازدید از مسجد و محل عبادت از آن فرهنگ نکات تازه ای بیاموزید There are many old and beautiful mosques in our country and even the foreign travelers visit them and take plenty of photos در کشور ما مساجد قدیمی و بسیار زیبائی وجود دارند و حتی جهانگردان خارجی از آنها بازدید کرده و تعداد زیادی عکس میگیرند As mentioned earlier, one of the finest methods to get to know the other cultures when visiting other cities and countries is through visiting their local museums

همانگونه که قبلا ذکر شد, یکی از بهترین روشهای آشنا شدن با دیگر فرهنگها از طریق بازدید موزه های داخلی آنها میباشد Museums can be considered great teachers of history when it comes to learning about a totally new culture and people and country موزه ها را میتوان جزو بهترین معلمین در زمینه آموزش تاریخ و مردم شناسی کشورهای جدید به حساب آورد While staying in museums, you will get familiar with the local artistic abilities and the artifacts made by the citizens there as well هنگامیکه در موزه ها هستید, با صنایع دستی و هنر مردمی که در آن کشورها زندگی میکنند نیز آشنا خواهید شد You will find a lot of things that will get your attention when buying a ticket and entering the museums

There are different types of museums in countries including private and public ones در کشورها انواع مختلفی از موزه ها وجود دارند شامل دولتی و خصوصی In every museum, there are some experts who are known as curators در هر موزه ای تعدادی از کارشناسان وجود دارند که در زمینه تهیه و نگاهداری آثار تاریخی صاحبنظر هستند By the way, when was the last time you went to the museum in your city or country راستی, آخرین باری که به موزه ای در شهر و یا کشور خود رفتید کی بود؟ You can even search the net to find the museums near your home and get some information of their artistic values شما حتی میتوانید در اینترنت درباره موزه های نزدیک محل سکونت خود و ارزش هنری آنها مطالبی پیدا کنید.