برنامه های کاری و یادداشت در تقویم

همه ما به منظور جلوگیری از اشتباهات ناخواسته در برنامه های کاری و زندگیمان از تقویم استفاده میکنیم و با یادداشت کردن در آن ضریب خطاها در محاسبات قرار و ملاقاتها و امورات روزمره زندگیمان را کاهش میدهیم و به حداقل میرسانیم. All of us actually make use of calendars to write down dates in our lives related to the jobs we would like to do as well as the times which are significant to us در ادامه بحث درس قبل بیایید نگاهی نو به زمان حال استمراری بیندازیم که میتواند به شکلی جدید و درمورد اتفاقات و رخدادهای آینده نیز بکار گرفته شود. Actions in the present کارهایی که در زمان حال درحال رخ دادن هستند و به یاد دارید مثالهایی از قبیل Are you listening to the radio right now? Yes, I am

حال به کاربرد جدیدتری از زمان حال استمراری توجه کنید Future plans برنامه هایی که به زمان آینده مربوط میشوند. I’m buying a new pair of shoes tomorrow من فردا یک جفت کفش جدید خواهم خرید. I am registering at university and studying Biology at college later this year من در اواخر امسال در دانشگاه ثبت نام کرده و در رشته زیست شناسی مشغول به تحصیل خواهم شد. همانطور که ملاحظه میکنید, ما درمورد اتفاقی که هنوز به وقوع نپیوسته و در زمات آینده میباشد صحبت میکنیم ولی براحتی از زمان حال استمراری Present continuous استفاده میکنیم. پس از حالا به بعد به جای الگوی آشنا و قدیمی Will میتوان از حال استمراری هم برای بیان اتفاقات و رویدادهای مربوط به آینده بهره برد.

حالا اگر موافق باشید بیایید نگاهی بیندازیم به چند جمله که برنامه کاری و زندگی فردی را باتوجه به جزییات و تاریخهای تقویم به تصویر میکشد: Today is Wednesday and I am meeting my friend at the mall at eleven o’clock امروز چهارشنبه است و من ساعت یازده دوستم را در فروشگاه ملاقات میکنم. Tomorrow I am working at my office from 10 – 12 فردا من از ساعت 10 تا 12 در شرکتم مشغول به کار هستم. به نظر شما جالب و کاربردی نیست؟ قبل از ذکر نکته استفاده از زمان حال استمراری, ما صرفا از زمان آینده استفاده میکردیم ولی از حالا به بعد از Present continuous هم براحتی سود خواهیم برد و در جملاتمان هم در گفتاری و هم در نوشتاری استفاده خواهیم کرد. Tomorrow evening I am having dinner at a restaurant

فردا شب من شام را در رستوران خواهم خورد. The day after tomorrow I am having an exam at college and then meeting my neighbor at the bookstore پس فردا من در دانشگاه امتحان دارم و بعد از آن همسایه ام را در کتابفروشی ملاقات خواهم کرد. Tonight, I am exercising in park with my colleague امشب من در پارک با همکارم ورزش میکنم. همانطور که ملاحظه میکنید, با دقت در امورات زندگیتان, شما هم براحتی میتوانید جملات بسیار زیاد و مفیدی با استفاده از زمان حال استمراری بسازید. Let’s have a look at some conversation models made using present continuous model بیایید به چند نمونه مکالمه نگاهی بیندازیم که با استفاده از زمان حال استمراری ساخته شده اند.

So what are you doing this weekend راستی, آخر هفته چکار میکنی؟ I’m not sure, what about you نمیدونم, شما چطور؟ همه ما به این جملات در محاورات روزمره بسیار برمیخوریم و میتوانیم از آنها استفاده کنیم. On Friday, if the weather’s good, I am having lunch in the park روز جمعه اگر هوا خوب باشد من در پارک ناهار میخورم. Well, do you want to get together on Friday? I am not doing anything special on that day خوب نظرت راجع به اینکه همدیگر رو ببینیم و باهم باشیم چیه؟ من اون روز کار خاصی ندارم. Sure, call me Friday morning باشه, حتما. جمعه صبح به من زنگ بزن. عباراتی را که در موافقت با یک پیشنهاد استفاده میکنیم Ways to agree مینامند, در واقع با استفاده از آنها نظر مثبت خود را بیان میکنیم.