افزایش طول عمر و امید به زندگی

همه ما انسانها علاقمند به داشتن زندگی طولانی و سالم هستیم و این مطلب در بین همه فرهنگها و ملل نیز صادق است. کافی است نگاهی به مجله ها و ستونهای روزنامه ها بیندازید تا به مقالات بیشماری درباره داشتن سلامت در زندگی و اهمیت آن و همچنین راههای داشتن طول عمر و امید به زندگی برخورد کنید. خوشبختانه به موازات گسترش علم و آگاهی در بین مردم در اقصی نقاط جهان, مصرف میوه و سبزیجات رو به گسترش بوده و همگان درباره خطر مصرف مواد چرب و غذاهای آماده بیش از پیش واقف گشته اند و امروزه امید به زندگی تقریبا در همه کشورها بیش از گذشته میباشد. چه راهکارهائی را میتوان در همین رابطه بیان کرد که میتوانند به ما کمک کنند تا حتی المقدور از بیماریها دور مانده و بهتر و بیشتر زندگی کنیم؟

People are living to be much older these days than ever before امروزه مردم بیشتر از قبل زندگی کرده و به سنین سالخوردگی میرسند The main reasons for this are greater access to health care and also better nutrition and raised knowledge level دلایل عمده ای که میتوان در این ارتباط به آنها اشاره کرد تغذیه بهتر و همچنین دسترسی آسانتر به خدمات پزشکی و افزایش آگاهی میباشد Basic health care services are available to more people these days, even in remote areas and villages in many countries, the governments have set up clinics which provide the local residents with basic health care and some doctors and nurses are usually present 24/7 to offer assistance to the people if the need arise

خدمات عمومی پزشکی در دسترس بیشتر افراد میباشد و امروزه حتی در دورافتاده ترین نقاط و روستاها در سرتاسر جهان میتوان کلینیکهائی را یافت که توسط دولتها تهیه شده اند و در آنها پزشکان و پرستارانی هستند که بیست و چهار ساعته آماده ارائه خدمات پزشکی به ساکنین درصورت نیاز میباشند When someone is seriously ill, he or she can go to a public hospital هنگامیکه فردی به بیماری سختی دچار میشود, میتواند به یکی از بیمارستانهای دولتی مراجعه کند Nowadays, there are more clinics and doctors than there used to be years ago امروزه و در مقایسه با سالها قبل, تعداد پزشکان و درمانگاههای به مراتب بیشتری وجود دارد.

The truth is that decades ago, health care was not available to everyone حقیقت این است که خدمات پزشکی در ده ها سال قبل برای همگان وجود نداشت Some people did not live near a doctor or hospital and others could not pay for the care they needed برخی از مردم در نزدیکی پزشکان زندگی نمیکردند و دیگران هم از پرداخت مبالغ پزشکی عاجز بودند Today and in the twenty-first century, people are living longer because the quality of health care has improved considerably امروزه و در قرن بیست و یکم مردم از طول عمر بالاتری برخوردار هستند چون کیفیت بهداشت تا حد خیلی زیادی ارتقا پیدا کرده است.

Thanks to the advances in the area of science, doctors know more about the diseases and cures than they did years ago به لطف پیشرفتها در زمینه علم, پزشکان نیز به نسبت قبل از بیماریها آگاهی بیشتری دارند Hundreds of years ago, people died young because of simple things like an infection or a virus صدها سال قبل مردم حتی در سنین جوانی بخاطر یک عفونت ساده و یا ویروس جان خود را از دست میدادند The quality of nutrition too has improved a lot and today we can have access to more healthy meals suitable for people with different dietary needs کیفیت تغذیه نیز بسیار بهبود پیدا کرده است و امروزه ما به غذاهای سالمی دسترسی داریم متناسب با نیازهای تغذیه ای متفاوت که برای مردم تهیه شده اند.