رشته تحصیلی در دانشگاه و یافتن شغل مناسب

رفتن به دانشگاه یک چیز است و یافتن شغل مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی چیز دیگر که بسیار حائز اهمیت میباشد. کافی است تا نگاهی به رشته های دانشگاهی در دفترچه های کنکور بیندازید تا میزات علاقه خود را نسبت به هر یک از آنها بسنجید و سپس با توجه به معدل دبیرستان خود و همچنین علاقه نسبت به ادامه تحصیل به انتخاب رشته دست بزنید. لطفا توجه کنید که امروزه الزاما داشتن بالاترین نمرات فارغ التحصیلی به عنوان بهترین معیار و میزان در هنگام استخدام در ادارت تلقی نمیشود و شما در کنار داشتن رزومه مناسب بایستی در زمینه ای تحصیل کنید که دارای بازار کار مناسبی نیز باشد. بیابید به اتفاق هم به چند رشته نگاهی بیندازیم که در نگاه اول یافتن شغل مناسب پس از فارغ التحصیلی کمی دشوار بنظر برسد.

After graduating from high school, you might be very passionate about entering universities but have you wondered which job you are going to land after graduation or not پس از دریافت دیپلم از دبیرستان, شما ممکن است بسیار مشتاق باشید تا به دانشگاهها ورود نمائید ولی آیا تاکنون درباره شغلی که پس از فارغ التحصیلی بدست خواهید آورد فکر کرده اید یا خیر؟ Please note that there are jobs in occupations with fewer openings and it is essential to consider such matters when applying for university courses لطفا توجه کنید که مشاغلی در جامعه وجود دارند که برای آنها شغل آماده زیادی وجود ندارد و مهم است تا در این باره نیز تفکر کرد هنگامیکه درخواست ورود به دانشکده ها را میدهید.

A recommendation is to take part in classes where you will be able to learn new skills in addition to the subject matter of your course of study at universities یکی از راهکارها این است تا در دوره ها و کلاسهای آموزشی شرکت کنید که در آنها به شما علاوه بر مطالبی که در دانشگاه مطالعه میکنید مهارتهای اضافی نیز آموزش داده میشود Participation in those classes will help you find jobs in other areas relevant to your major skills learned at colleges and this can mean acting better than your classmates who lack those skills and training شرکت در چنین دوره های آموزشی به این معنا است که شما نسبت به دیگر همکلاسیهایتان که فاقد آن مهارتها و آموزشها هستند, بتوانید مشاغل مرتبط و دیگری پیدا کنید.

For instance, there are not plenty of positions for new playwrights به عنوان مثال ممکن است برای رشته نمایشنامه نویسی تعداد مشاغل خیلی زیادی وجود نداشته باشد Another example can be journalism since the number of newspapers and broadcasting agencies is limited مثال دیگر رشته خبرنگاری است چون تعداد روزنامه ها و آژانسهای خبرگزاری محدود میباشد Even if you possess excellence in writing, convincing the professional editors at magazines to give you a chance to work might seem rather difficult حتی اگر مهارتهای نویسندگی شما در حد عالی باشد, ممکن است متقاعد کردن سردبیرهای حرفه ای در مجلات برای دادن شانس کار به شما کمی دشوار بنظر برسد.

It is important to connect to people who can help you achieve your dreams مهم است تا با افرادی در ارتباط باشید که به شما در رسیدن به آرزوهایتان یاری رسانند Some literary and journalism jobs might seem to be on decline and it seems necessary to possess other skills to fix your job after graduation like computer science or even directing or photography زمینه های شغلی در برخی رشته های مرتبط با ادبیات و روزنامه نگاری ممکن است رو به افول بنظر برسند و توصیه به شما این است تا علاوه بر تحصیل علم در این رشته ها بر میزان معلومات خود در زمینه های تصویربرداری و کارگردانی و یا علوم کامپیوتر بیفزائید.