خدمات تجاری و اجتماعی مورد نیاز

آیا تاکنون به محله زندگی خود با کمی دقت بیشتر نگاه کرده اید تا با خدمات تجاری و اداری و اجتماعی موجود در آن بیشتر آشنا شوید؟ آیا چند فرهنگسرا و کتابخانه و پارک و رستوران و فروشگاههای زنجیره ای و غیره در نزدیکی محل سکونت شما وجود دارند که نیازهای فرهنگی و تجاری ساکنین را برطرف کنند؟ آیا تابحال به مطالعه متنی در انگلیسی پرداخته اید که به همین موضوع اختصاص داشته است؟ راستی مزیتها و معایب داشتن و یا نداشتن هر یک از این مراکز چیست و چگونه میتوانیم به ساختن جملات و عباراتی درباره آنها بپردازیم؟ شاید از نظر فرهنگی فردی قوی و فعال به حساب می آیید و بطور مرتب به کتابخانه و کتابفروشیهای نزدیک محل زندگی خود سری میزنید تا از آخرین محصولات و اخبار دنیای نشر مطلع گردید.

Have you ever counted the cultural centers number in your neighborhood and been to a few of them to study or watch a movie or theater آیا تاکنون به شمارش تعداد مراکز فرهنگی در محله اقامت خود پرداخته و یا به تماشای فیلم و یا تئاتر و یا برای مطالعه رفته اید؟ Can you see the advantages and disadvantages of launching a new shopping mall in your neighborhood آیا میتوانید مزیتها و معایب ایجاد یک فروشگاه پاساژ چند طبقه را در محله خود ارزیابی کنید؟ Is there a gas station nearby آیا در نزدیکی شما یک پمپ بنزین وجود دارد؟ Sometimes apparently having new commercial centers in neighborhoods might seem rather exciting but in reality, the disadvantages might outweigh advantages for citizens

برخی اوقات ظاهرا دائر کردن مراکز جدید تجاری در محله ها میتواند جذاب باشد ولی در واقعیت ممکن است که مشکلات بیشتر از راه حلها بروز کنند برای افرادی که در آن نواحی مشغول زندگی هستند Naturally, such centers would bring more traffic problems to the area and this will lead to many challenges for students and employees there طبیعتا, چنین مراکزی منجر به ایجاد ترافیک شدیدتری در نواحی خواهند شد که برای دانشجویان و کارمندان خبر خوبی نیست Sure attracting more people to the shopping or cultural centers can be the main reason why such complexes and buildings are built in the first place, but along with their advantages, proper planning too is absolutely required

شکی در این زمینه نیست که مراکز فرهنگی و تجاری برای تقاضای عموم و جذب مخاطبان دائر میگردند ولی توجه اصولی به برنامه ریزی هم حائز اهمیت میباشد Launching a new shopping mall in a district might sound good at first glance, but definitely there are other types of businesses that would be more beneficial to the neighborhoods such as health centers or libraries or health clubs گرچه ایجاد یک فروشگاه بزرگ در یک ناحیه میتواند در نگاه اول جالب بنظر برسد ولی ساخت و احداث دیگر ساختمانها و مراکز از قبیل درمانگاه و باشگاه ورزشی یا کتابخانه میتواند مفیدتر باشد The point is that traffic jams are nowadays the problem all of us encounter in our daily lives and we should avoid new ones when building new centers

نکته در اینجاست که همه ما با معضلات ترافیکی بطور همه روزه مواجه هستیم و مهم است تا از مشکلات جدید در هنگام ساخت مراکز جدید بکاهیم Adding new commercial centers to the already crowded districts will only deteriorate the transpiration problems and wasting thousands of hours of time of the citizens living in those areas because in the evening and during the weekends, the streets will be almost impossible to drive افزودن مراکز خرید تجاری جدید به نواحی شلوغ تنها به افزایش مشکلات حمل و نقل دامن خواهد زد چون در طول آخر هفته و همچنین در شب هنگام ترافیک به اوج خود خواهد رسید و تقریبا خیابانها برای رانندگی بسیار شلوغ خواهند گردید.