تلفنهای همراه و هوشمند

شاید در نگاه اول برای همه ما دستگاههای تلفن همراه و هوشمند به لوازمی روزمره و عادی تبدیل شده باشند که تقریبا زندگی بدون آنها کمی سخت و شاید هم برای افرادی غیر ممکن به نظر برسد ولی نکته این است که خیلیها همین چند سال گذشته را از یاد برده اند که تلفنهای سکه ای و کارتی و استفاده از خطوط تلفن ثابت در منازل و ادارت بسیار مرسوم بود. در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تلفنهای هوشمند و همراه پای به منازل همه ما گذاردند و از آن پس همه ما تقریبا به طور روزانه از این دستگاهها استفاده میکنیم. آیا به مطالعه متون و مقالاتی پرداخته اید که در آنها از تلفنهای هوشمند سخن به میان آمده و فن آوریهای موجود در آنها را به تشریح و توضیح پرداخته اند؟

As mentioned earlier, cell phones have become the daily companions of millions of people who are living worldwide and for many folks, life would be boring without them همانگونه که قبلا عرض شد, تلفنهای همراه به دوستان همراه میلیونها نفر از مردمی که در سرتاسر جهان زندگی میکنند مبدل شده اند و به نظر خیلی از افراد, زندگی بدون آنها حوصله سر بر خواهد بود Therefore, when being asked, many people would immediately say that in their opinion, the most important invention of the late twentieth century was the cell phone which gradually turned into advanced machines being used for personal as well as commercial purposes and nowadays they can be found in all homes and locations

به همین دلیل, خیلی از مردم, هنگامیکه از آنان درباره مهمترین اختراع اواخر قرن بیستم سوال شد پاسخ دادند که تلفن همراه بوده است که همین دستگاهها به مرور به لوازم پیشرفته مبدل شدند که هم مورد استفاده شخصی قرار گرفتند و هم تجاری و امروزه میتوان آنها را در همه جا از قبیل منازل یافت Once being considered a luxury, cell phones are today considered an essential and regular part of daily life گرچه یک زمان آنها به عنوان لوازم تشریفاتی در نظر گرفته میشدند, امروزه تبدیل به بخش ضروری و معمولی زندگی روزمره گشته اند They have also made many things much more convenient such as making arrangements for travels, making an appointment with your doctor and talking to family members

همچنین تلفنهای همراه بسیاری از امور را برای ما آسانتر کرده اند از قبیل برنامه ریزی برای سفر, گرفتن وقت از دکتر شما و همچنین صحبت کردن با دیگر اعضاء خانواده But they have also caused many troubles to the people’s lives such as distracting their attention while driving and causing accidents or some folks are worried about using them for a long time and the potential problems they might cause to their health اما تلفنهای همراه همچنین موجب بروز مشکلاتی در زندگی مردم شده اند از قبیل پرت کردن حواس رانندگان و در نتیجه بروز تصادف و همچنین برخی از افراد نگران تاثیرات استفاده طولانی مدت تلفنها و تاثیرات آنها بر روی سلامتی شان هستند.

Over the last decade, cell phone use has risen dramatically all over the world and nowadays even students have them in their backpacks to contact their parents in break time در دهه گذشته, استفاده از تلفن همراه رشد قابل ملاحظه ای داشته است و امروزه حتی دانش آموزان در کوله پشتی خود تلفن داشته و در وقت استراحت با والدین خود تماس میگیرند Everywhere we go, including restaurants, movie theaters, buses, parks, offices and so many other locations that comes to your mind, we find people talking on their cell phones به هر جائی که قدم میگذاریم از قبیل ادارات و پارکها, سینماها و اتوبوس و رستورانها و بسیاری از نقاط دیگر, مردم را در حال مکالمه با تلفنهای همراهشان میابیم.