صبحگاه و امور روزانه

شما صبح و روز خود را چگونه آغاز میکنید؟ آیا اهل سحر خیزی و فعالیتهای ورزشی در ابتدای صبح هستید و یا خیلی سرتان شلوغ است و به اصطلاح سریع صبحانه خورده و به سر کار میروید و یا برای رفتن به کلاس و دانشگاه عجله میکنید؟ آیا تاکنون مشغول مطالعه کتب و یا مقالاتی در زمینه آمادگی جهت شرکت در آزمونهای تافل و آیلتس بوده اید که در آنها در این موارد نکات مثبتی وجود داشتند و شما به سرعت به یادداشت برداری و حفظ کردن آنها اقدام کردید؟ آیا بهتر است صبحگاه دوش گرفت و یا این کار را در بعد از ظهر و قبل از استراحت شبانگاه و یا پس از ورزش و نرمش انجام داد؟ مسلما عقیده هر فردی محترم است و بسیار گوناگون در چنین زمینه هائی که به زندگی شخصی مربوط میشوند و برنامه ها نیز متفاوت هستند.

Would you like to briefly talk about your activities early in the morning after you get up آیا تمایل دارید تا درباره فعالیتهای خود در صبحگاه پس از برخواستن از خواب صحبت کنید؟ What’s a typical morning like in your home and speak about other family members as well معمولا صبحگاهان در منزل شما اوضاع چگونه است و لطفا درباره دیگر افراد خانواده نیز صحبت کنید Would you like to oversleep especially on holidays and weekends or you have a daily routine to stick to and study in the morning and get up early before sunrise آیا دوست دارید تا در روزهای تعطیل بیشتر استراحت کنید و یا اینکه شما برنامه روزانه منظمی دارید و به آن عمل میکنید و مثلا هر روز صبح قبل از طلوع خورشید از خواب بلند میشوید و یا مطالعه میکنید؟

When it comes to building your vocabulary about routines, please do not skip the morning sentences which are very useful for conversation چنانچه به فکر تقویت واژگان خود در ارتباط با مکالمه هستید, لطفا از عباراتی که در زمینه صبحگاهان هستند غافل نمانید Some people take a class in the morning while others might have the habit of cleaning up their house برخی از مردم ممکن است در صبحگاه به کلاس بروند درحالیکه دیگران شاید به تمیز کردن منزل بپردازند Playing sports can also be done in the morning and busy people in commerce usually take and make a lot of phone calls در صبح ورزش کردن هم ایده ای است و افراد فعال در زمینه تجارت هر صبح با تماسهای تلفنی سرشان مشغول است.

There are many questionnaires over the net that you can study and they contain useful information on daily and weekly routines پرسشنامه های زیادی در فضای مجازی برای مطالعه وجود دارند که حاوی اطلاعات مفیدی میباشند در زمینه برنامه های هفتگی و روزانه You can even make a calendar and then write the things you do under the days شما حتی میتوانید یک تقویم تهیه کرده و زیر هر روز کارهائی را که انجام میدهید بنویسید Do you and your family eat lunch and dinner together every day آیا شما و خانواده تان هر روز ناهار و شام را با هم صرف میکنید؟ Do your friends usually call you in the morning or afternoon آیا دوستان شما معمولا در صبحگاه و یا عصر به شما تلفن میزنند؟

Practicing yes-no questions can greatly help you improve your conversation تمرین کردن سوالات آری / خیر میتواند بسیار به شما در زمینه تقویت مکالمه تان کمک نماید Do you play sports before class or after that آیا شما قبل از کلاس ورزش میکنید و یا بعد از آن Do you work on the weekends or would rather stay home and relax آیا شما آخر هفته ها کار میکنید و یا اینکه ترجیح میدهید تا در منزل مانده و به استراحت بپردازید؟ Is cleaning house every day a good idea or it is not necessary آیا نظافت روزانه منزل خوب است و یا اینکه ضرورتی ندارد؟ It is a good idea to go to bed early every night, even on weekends and vacations نظر خوبی است تا شبها زود به رختخواب رفت, حتی در تعطیلات و آخر هفته.