راههای داشتن تناسب اندام

شاید بتوان به جرات گفت که امروزه بسیاری از مردم در کشور ما و دیگر نقاط جهان از اضافه وزن رنج میبرند و یا اصلا تمایلی به استفاده از ورزش و نرمش از خود نشان نمیدهند. این افراد مشغله بیش از حد را مهمترین مانع بر سر راه ورزش نکردن عنوان میکنند و برخی دیگر اظهار میدارند که مراکز و باشگاههای ورزشی از منزل آنها خیلی دور هستند و بنابراین نمیتوانند چند بار درهفته به تمرینات هوازی و بدنسازی بپردازند تا از وزن خود کاسته و به تناسب اندام دست یابند. شاید یکی از روشهای مناسب برای کسب آگاهی در این زمینه مطالعه روزنامه ها و مجلاتی است که دارای ستونهای مرتبط با ورزش و نرمش میباشند و همچنین شما میتوانید از طریق تلفن و یا پیامک با ستون نویسان چنین جرایدی سوالات خود را مطرح سازید.

Staying in shape is truly the challenge for millions of people all over the world تناسب اندام حقیقتا به چالشی برای میلیونها نفر در سرتاسر جهان تبدیل شده است By the way, which sports and exercises do you do راستی, شما چه ورزشها و نرمشهائی انجام میدهید؟ It’s a great idea to read the advice columns on newspapers and magazines which offer professional tips on staying healthy نظری بسیار خوب است تا به مطالعه ستونهای نصیحت در روزنامه ها و مجلاتی پرداخت که دارای نکاتی حرفه ای برای سالم ماندن هستند Fitness talk can also be the name of a radio or TV show صحبتهای در ارتباط با موضوع سلامتی همچنین میتوانند به عنوان برنامه ای رادیوئی و یا تلویزیونی در نظر گرفته شوند.

The truth is that some people never exercise and they are actually like a couch potato حقیقت این است که برخی مردم هرگز ورزش نمیکنند و درواقع تنبل هستند They just drive to work and then sit around all day ممکن است که فقط برای رفتن به سر کار رانندگی کنند و سپس بقیه روز را به استراحت بپردازند These folks might hate sports and they do not like going to the gym but the point is that they all are very well aware of this fact that they should get more active and exercise but they procrastinate and don’t know how and when to start این افراد از ورزش و باشگاه خوششان نمی آید ولی نکته این است که آنها از اهمیت ورزش و فعال بودن آگاه هستند ولی اهمال میکنند و نمیدانند چگونه و از چه زمانی آغاز کنند.

Other people might bring up the excuse that they are really busy all year round دیگر گروه از مردم ممکن است این بهانه را داشته باشند که در طول سال خیلی سرشان شلوغ است And that even at night, they are doing part-time jobs و اینکه حتی شب هنگام به انجام کارهای پاره وقت میپردازند They might like to exercise very much but they run out of time each day and they are looking for a solution ممکن است آنها واقعا علاقمند به ورزش کردن باشند ولی وقتشان اجازه نمیدهد و بنابراین به دنبال راه حل میگردند But there are remedies to the busy schedules many of such folks have and one of them is to add exercise slowly to their weekly and daily routines, without interfering with their jobs or studies

اما راه حلهائی برای این گروه از افراد با برنامه های گرفتار وجود دارد و آن این است که به مرور ورزش را در برنامه های هفتگی و روزانه اضافه کنند, بدون اینکه به کار و تحصیل آنها لطمه بخورد From now on, instead of driving, you can walk or ride a bike to work and back home از حالا به بعد, بجای رانندگی میتوانید پیاده و یا با استفاده از دوچرخه به محل کار خود و سپس منزل بروید When inside companies and shopping malls, do not use the elevators but rather take the stairs هنگامیکه در شرکتها و مراکز خرید هستید, بجای آسانسور از پله ها استفاده کنید Clean the house and wash the dishes and do the laundry به تمیز کردن خانه و شستن ظروف و لباسها بپردازید Even these small chores can help you stay in shape حتی این کارهای جزئی منزل میتوانند به شما در داشتن تناسب اندام کمک کنند.