کاهش فشار خون با مصرف میوه جات و سبزیجات

مصرف میوه جات و سبزیجات و دوباره سلام کردن به طبیعت و فواید بسیاری که در هدیه های اهدائی کره زمین به مردمان وجود دارد میتواند دارای مزیتهای خیلی زیادی از نظر سلامتی برای ما باشد. آیا تاکنون به مطالعه گزارشهای پزشکی پرداخته اید که در آنها روشهای کاهش فشار خون و همچنین کلسترول توضیح داده شده اند؟ فست فود و غذاهای چرب آماده که معمولا با قیمتهای پائین و به وفور در همه جا یافت میشوند برای انسانها بیماریها و امراض زیادی را به همراه آورده اند ولی خوشبختانه امروزه مردم بیش از پیش به مصرف مواد طبیعی روی آورده اند. درواقع حتی در رژیمهای غذائی نوین بسیار توصیه شده است تا بیش از پیش از مواد طبیعی مانند میوه جات و سبزیجات خام و پخته استفاده کنند, و سالاد هم در برنامه روزانه موجود باشد.

Based on the latest reports, fruits and vegetables can indeed lower blood pressure and they are good to health براساس آخرین گزارشها, مصرف میوه جات و سبزیجات میتواند براستی موجب کاهش فشار خون گردد These days more and more people worldwide prefer to buy fresh fruits and vegetables from open-air farmers market امروزه بسیاری از مردم در سرتاسر جهان ترجیه میدهند تا از میادین تره بار بازار روز خرید کنند Well, you may not need another story, telling you that shifting from fast foods to more intake of fresh fruits and vegetables is good to your body but medical research and studies can help us figure out the impacts of foods on our bodies and the choices we can make to stay healthy

شما احتمالا نیاز به توضیحات مجدد در زمینه اینکه چرا بایستی از مصرف فست فودها یا همان غذاهای آماده به سمت میوه جات و سبزیجات تازه رفت, ندارید, اما بر اساس مطالعات و تحقیقات پزشکی, ما اکنون دریافته ایم که غداها میتوانند در بدن ما تاثیرگذار باشند و با انتخابهائی که میکنیم, میتوانیم سالم بمانیم Scientists have found that potassium-rich foods including potatoes, avocados, spinach and bananas could help lower blood pressure in people دانشمندان دریافته اند که مصرف غذاهائی که غنی از پتاسیم هستند از قبیل سیب زمینی, آوکادو, اسفناج و موز میتواند موجب کاهش فشار خون در مردم گردد High blood pressure or hypertension is nowadays a challenge for millions of people worldwide

فشار خون بالا یا همان هایپرتنشن امروزه به عنوان چالشی برای میلیونها نفر در سرتاسر جهان تلقی میشود Experts at the World Health Organization believe that more than one billion people suffer from high blood pressure and they need to take medicine to control it متخصصین سازمان بهداشت جهانی بر این باورند که بیش از یک میلیارد نفر از فشار خون بالا رنج میبرند و آنها بایستی برای کنترل این بیماری از دارو استفاده کنند Unfortunately, the disease can lead to stroke and heart attack if left untreated متاسفانه, این بیماری, درصورت عدم درمان میتواند منجر به سکته و حمله قلبی شود Several years of research has linked sodium, or salt intake to increased blood pressure in communities worldwide

سالها تحقیق منتج به این شده است که ارتباط مستقیمی بین مصرف سدیم یا همان نمک طعام با افزایش فشار خون در جوامع جهانی وجود دارد For this reason, health officials advise people to take salt in moderation به همین خاطر, مقامات در زمینه سلامتی به مردم توصیه میکنند تا در مصرف نمک ملاحظه کنند Now, when dietary potassium is high, kidneys will excrete more salt and water, which will lead to cleansing of the kidneys and loss of the excessive salt deposit in the body حالا, به هنگام مصرف بالای پتاسیم در غذاها, کلیه ها از خود آب و نمک بیشتری ترشح میکنند که موجب حذف نمکهای انباشته در بدن و تصفیه کلیه ها خواهد شد So, a diet rich in natural potassium is good to your overall health بنابراین, یک رژیم غذائی سرشار از پتاسیم برای سلامتی شما مفید است.