کسب علم در مراکز آموزش عالی

اسم کنکور برای همه ما آشنا میباشد و تقریبا همه افرادی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشوند حداقل یکبار کنکور را تجربه کرده اند. گرچه امروزه در کشور ما علاوه بر دانشگاههای دولتی و آزاد, دیگر مراکز آموزش عالی از نوع غیر انتفاعی هم وجود دارند ولی برای داوطلبین ورود به دانشکده های مختلف این انتخابها و تنوع مراکز ممکن است کمی کار شروع به تحصیل را با تحقیق و دقت همراه سازد چون شما به عنوان فردی که تمایل دارید تا چهار سال و یا بیشتر از عمر خود را در مراکز آموزش عالی بگذرانید مسلما در تلاش برای یافتن بهترین مراکز هستید و نمیخواهید بعدا دچار افسوس و تردید نسبت به انتخاب تحصیلی خود گردید. آیا تاکنون به این مطلب اندیشیده اید؟ آیا با دیگران همفکری و مشورتی در زمینه انتخاب دانشگاه داشته اید؟

The main reason people apply to the universities is to gain knowledge and prepare to get a job later on دلیل عمده مردم برای تقاضای ورود به دانشگاهها کسب علم و آماده سازی خود جهت یافتن شغل در آینده میباشد Higher education is the stage which begins immediately after getting your high-school diploma آموزش عالی مرحله ایست که بلافاصله پس از دریافت دیپلم دبیرستان شروع میشود Seeking a good college is among priorities for many people all the time since they do not like to regret the choices they make in the future انتخاب یک دانشکده خوب برای بسیاری از مردم همواره جزو اولویتها محسوب میشود چون آنها نمیخواهند تا در آینده نسبت به انتخابهائی که میکنند احساس تاسف داشته باشند.

No matter where you are from, a major city in our country with millions of citizens or from a small town with only a few thousand residents, you can take the universities entrance exam and enter a college صرفنظر از اینکه شما اهل کجای کشورمان هستید, یک شهر بزرگ با میلیونها نفر سکنه و یا یک شهر کوچک و تنها با چند هزار نفر از اهالی که در آن زندگی میکنند, شما قادر هستید تا با شرکت در آزمون ورودی دانشگاهها, در یک دانشکده به ادامه تحصیل بپردازید After completing the high school, you can get accepted into an undergraduate program at a college in your hometown or nationwide پس از اتمام دبیرستان, شما میتوانید از یک دانشگاه در شهر خود و یا در سطح ملی پذیرش دریافت کنید.

But sometimes there might be a challenge, like temporary limited space at some good public universities اما بعضی اوقات ممکن است چالشهائی وجود داشته باشند از قبیل ظرفیت موقتی محدود در برخی از دانشگاههای خوب دولتی Some high-school graduates who fail to get the admission to top colleges might consider getting a job in other sectors برخی از فارغ التحصیلان دبیرستانی که نمیتوانند از دانشگاهها خوب پذیرش بگیرند ممکن است تا به فکر یافتن شغل در زمینه های دیگر باشند Usually the government provides talented and gifted students with little money gain admission to selective universities and and then later, they can pay back the loans through teaching at colleges for a few years

معمولا دولت از دانشجویان مستعد و نخبه که نیازمند مساعده مالی هستند, جهت ورود به دانشگاههای خوب کمک میکند و سپس آنها قادر هستند تا با بازگرداندن وام تحصیلی از طریق تدریس در دانشکده ها برای مدت چند سال بپردازند Undergraduate education as you know lasts for four years and is also known as MA among many students دوره کارشناسی همانطور که میدانید مدت چهار سال طول میکشد و بین بسیاری از دانشجویان به عنوان لیسانس نیز شناخته میشود In some small towns with limited population and yet, a good private or public university, nearly more than half of the residents are students در برخی از شهرهای کوچک و با جمعیت محدود و یک دانشگاه دولتی یا خصوصی خوب, تقریبا بیش از نیمی از ساکنین دانشجو هستند.