اتمام دانشگاه در مدت چهار سال

آیا به عقیده شما افراد درسخوان و فرهیخته و باهوش در مدت زمان چهار سال و یا حتی کمتر تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک خود را به پایان میرسانند و یا به نظر شما طول دوران تحصیل ارتباط چندانی با توفیق در رشته تحصیلی و یافتن کار و به مدارج عالیه علمی رسیدن در جامعه ندارد؟ در مقاله امروز قصد داریم تا به مرور مواردی بپردازیم که به عقیده اقتصاددانان و متخصصین در زمینه آموزش عالی از اهمیت زیادی برخوردار میباشند. تقریبا در همه جای دنیا مرسوم است که در مقطع لیسانس یا کارشناسی, دانشجویان در مدت حدودا هشت ترم دروس خود را به پایان رسانده و موفق به کسب مدرک کارشناسی میگردند. از آن پس طالبین علم میتوانند در مقاطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس و دکترا یا PHD به ادامه تحصیل بپردازند.

Many economists believe that the key to success is finishing college in four years but many others would disagree with this notion خیلی از اقتصاددانان بر این باور هستند که رمز موفقیت اتمام دانشکده در مدت چهار سال است ولی بسیاری از دیگران با این عقیده مخالفت میکنند Please note that if you would like to take the universities entrance exam and enter a good college, you also need to stay on target to earn a degree from a good one and should clearly examine the job market لطفا دقت نمائید که اگر شما علاقمند به شرکت در آزمون ورودی دانشگاهها هستید و تمایل به تحصیل در یک دانشکده خوب را دارید, بایستی بر روی هدف خود متمرکز شده و همچنین بازار کار را به درستی بررسی نمائید.

While studying at a public or private college, try getting yourself a part-time job which will help you with finances به هنگام تحصیل در یک دانشگاه دولتی و یا خصوصی, سعی در بدست آوردن یک شغل پاره وقت نمائید چون به شما در زمینه هزینه ها کمک خواهد کرد Another suggestion is that if you can, try finishing your college in four years توصیه دیگر به شما این است که در صورت امکان, تحصیل دانشگاهی خود را در مدت چهار سال به پایان برسانید But some people experience a problem which is they spend too much time and energy on the job market and this will in turn hurt their studies اما برخی از مردم مشکلی را تجربه میکنند و آن این است که بیش از حد بر روی بازار کار متمرکز هستند و این به تحصیل آنان صدمه میزند.

Unfortunately some students will drop out of college for numerous problems but they will be able to do better financially and work out their problems if they stay with it and find a way to graduate, for example, take a loan متاسفانه برخی از دانشجویان در دانشگاه مشروط میشوند و از تحصیل باز میمانند ولی آنان قادر هستند تا بهتر عمل کرده و به اوضاع مالی خود سامان بدهند چنانچه استقامت کرده و سعی در فارغ التحصیلی کنند, به عنوان مثال یک وام دریافت کنند You may wonder why is it important to finish college in four years in the first place, isn’t it right ممکن است شما از خود بپرسید که چرا در وهله اول مهم است تا دانشکده را در مدت زمان چهارسال به اتمام رساند, درست است؟

First of all, please note that most scholarships will stop after four years در وهله اول, لطفا دقت نمائید که اکثر بورسهای تحصیلی پس از مدت چهارسال به اتمام میرسند Therefore, the cost of every additional year at college is likely to come from your own pockets or from your parents bank accounts بنابراین, هزینه ادامه تحصیل پس از آن به ازای هر سال اضافه یا توسط خود شما و یا از طریق حساب بانکی والدین شما تامین خواهد شد But economists believe that there might be other reasons why taking more than four years is a problem اما اقتصاددانان معتقدند دلایل دیگری ممکن است وجود داشته باشد که ادامه تحصیل بیش از چهارسال میتواند مشکل ساز باشد Some sidelines in life could happen like getting sick or increase in the costs of living برخی حواشی در زندگی ممکن است رخ دهند مانند بیماری و یا افزایش هزینه های زندگی.