آنفولانزا و روش نوین واکسیناسیون

آنفولانزا به عنوان یک بیماری ساده و یا بسیار پیچیده میتواند در نظر گرفته شود و در سرتاسر جهان بسیاری از مردم از رده های مختلف سنی با این بیماری واگیر دست به گریبان هستند. روشهای سنتی واکسیناسیون و تزریق مواد داروئی از طریق آمپول و سرنگ همواره با کمی ناراحتی و شاید هم ترس برای خردسالان همراه است. شاید در نگاه اول بیماری آنفولانزا به عنوان مساله ای پیش پا افتاده در نظر گرفته شود و همه ما بارها در طول زندگی خود با آن دست به گریبان بوده ایم. عطسه و سرفه و آبریزش بینی همراه با کوفتگی و کمی تب میتواند نشانگر آنفولانزا باشد و مهم است تا با مصرف میوه جات و سبزیجات و همچنین شستشوی منظم دستها و پوشاندن بینی با استفاده از یک دستمال حتی المقدور از گسترش آن جلوگیری کرد.

Based on the latest medical news, the new vaccination method can greatly protect against influenza براساس آخرین اخبار پزشکی, روش جدید واکسیناسیون میتواند تا حد خیلی زیادی دربرابر آنفولانزا محافظت کند Researchers have managed to develop new types of medical patches which have great advantages over the traditional injection محققین موفق به تهیه انواع جدیدی از برچسب شده اند که دارای منافع بسیاری زیادی در مقابل روش سنتی تزریقات میباشد Truth is, most people consider influenza a common and minor type of illness, and nothing serious to worry about حقیقت این است که بسیاری از مردم به آنفولانزا به چشم یک بیماری پیش پا افتاده نگاه میکنند و اصلا درباره آن نگران نیستند.

But unfortunately in some cases, influenza can be very deadly, especially in older adults, young children and people with weak or failing health because their immune system is not functioning pretty well اما متاسفانه آنفولانزا میتواند در برخی موارد حتی مرگبار باشد, بخصوص در مورد افراد سالخورده, خردسالان و افرادی که سلامتی آنها رو به ضعیف شدن است چون سیستم ایمنی بدن آنها به نحو خوبی عمل نمیکند Although it has been several years since the introduction of influenza vaccine on the market, only a handful percent of the people living in urban areas apply for the injection گرچه چند سال از معرفی واکسن آنفولانزا میگذرد, ولی در مناطق شهری تنها چند درصد از مردم از این تزریقات استفاده میکنند.

But the good news is that all the fears and worries of the injections are a thing of the past with the introduction and arrival of the new patches which gently insert the medicine into the body اما ترس و ناراحتی از تزریقات به خاطره و گذشته تبدیل شده است, مخصوصا بعد از معرفی برچسبهای جدید که به آرامی دارو را به داخل بدن تزریق میکنند The traditional influenza vaccination was painful because you would get a shot in the muscles of your upper arm روش سنتی تزریق آنفولانزا دردناک بود چون شما تزریقان را در قسمت بالای بازوی خود انجام میدادید Even after the injection, your arm would look red and the vaccine would cause swelling of your skin and leading to temporary enlargement of the area

حتی پس از انجام تزریقات شما احساس قرمزی و تورم را در ناحیه حس میکردید In medical books, the flue season usually starts in autumn and lasts until spring در کتابهای پزشکی, فصل آنفولانزا معمولا در پائیز آغاز و تا بهار ادامه دارد The new treatment developed by the researchers is a relief for many people and may mean taking the pain out of the influenza vaccines درمان جدیدی که توسط محققین ارائه شده است به عنوان راه حلی آرامبخش برای خیلی از مردم در نظر گرفته میشود و ممکن است به زودی به معنای تزریقات آنفولانزای بدون درد در نظر گرفته شود Who knows? Maybe your next vaccine also is a small patch placed on your arm کسی چه میداند؟ شاید واکسن بعدی شما هم بصورت برچسب روی بازوی شما باشد.