چند راهکار برای تقویت گرامر

گرامر به عنوان بخش جدائی ناپذیر در انجام مکالمات و همچنین نگارش خوب و قوی به حساب می آید و در این زمینه کتب متعددی هر ساله به چاپ میرسند. مهم است تا از روشهای تقویت گرامر آگاه شویم حتی اگر شما خبره و صاحبنظر در زمینه تدریس میباشید و مدت طولانی به تعلیم و تربیت دانشجویان مستعد مشغول بوده اید. آیا بهترین راه تقویت نوشتار صرفا به خاطر سپردن قوانین آن مانند فرمولهای ریاضی و یا فیزیک و شیمی است و یا تکنیک بهتر استفاده از کتب آموزشی و استفاده از جدیدترین متدها میباشد که مبتنی بر تجربه و تمرین و ممارست طولانی و به گونه ای طبیعی میباشد؟ بیائید به اتفاق یکدیگر به مقوله بهبود راههای استفاده از موارد گرامری در نوشتار و گفتار که هر دو هم با اهمیت هستند بپردازیم.

Believe it or not, you can improve your overall grammatical skills every day in numerous ways باورتان بشود و یا نه, شما همه روزه میتوانید راههای گوناگونی برای بهبود مهارتهای گرامری خود بیابید When it comes to enhancing proper speech and writing, multiple solutions can be proposed, such as watching quality TV programs in which the guests use formal grammar, or studying daily newspapers with large publishing or reading award-winning books written by world-renowned authors plus top-selling magazines in a variety of subjects as well as listening to great audio programs, such as tuning into your popular and favorite radio shows and stations and the list of suggestions can continue

هنگامیکه صحبت از ارتقاء گفتار و نوشتار به میان می آید, میتوان از راههای متعددی نام برد از قبیل, مشاهده برنامه های با کیفیت تلویزیونی که در آنها میهمانان از گرامر رسمی استفاده میکنند و یا مطالعه روزنامه هائی که دارای تیراژ بالا میباشند و همچنین خواندن کتابهائی که برنده جوائز مطرح در سطح جهانی شده و توسط نویسندگان مطرح به نگارش در آمده اند و همچنین مجلات در موضوعات متنوع و یا گوش دادن به برنامه های رادیوئی مناسب از قبیل دریافت ایستگاههای مورد علاقه شما و مطرح و لیست چنین پیشنهاداتی میتواند ادامه پیدا کند Please note that watching informal comedy shows will not help improve your formal speech or writing very much since they are made to make people laugh and not intended to teach writing

لطفا دقت نمائید که تماشای برنامه های عامیانه کمدی کمک چندانی به بهبود گفتار و نوشتار رسمی شما نخواهد کرد چون چنین برنامه هائی صرفا جهت خنداندن مخاطبین ساخته شده اند و نه برای آموزش فن نویسندگی As the famous saying goes, practice makes perfect, and therefore the more you read and listen to quality programs, the easier you will be able to identify situations in which formal speech or writing is required and the ones in which you can relax and temporarily forget about grammatical standards and enjoy the informal tone and relax the rules a little bit. There is a sharp difference between conversational speech and writing and the formal, more appropriate ones for important occasions

به قول معروف, کار نیکو کردن از پر کردن است, و بنابر این هر چقدر شما بیشتر به خواندن و شنیدن برنامه های با کیفیت روی بیاورید, برای شما آسانتر خواهد بود تا در موقعیتها تشخیص دهید که آیا زبان و گفتار رسمی مورد نیاز میباشد و یا موارد غیر رسمی و عامیانه که در آنها خواهید توانست تا موقتا به استراحت پرداخته و به استانداردهای گرامری توجه نکرده و از محاورات خودمانی لذت ببرید و قوانین در این موارد کمی سهلتر خواهند شد. تفاوت آشکاری وجود دارد بین گفتار و نوشتار روزمره و حالت رسمی که برای موقعیتهای مهم مناسب هستند Read and write more, and never give up because a long journey begins with the first step به خواندن و نوشتن روی بیاورید و هرگز تسلیم نشوید چون راه طولانی با اولین گام آغاز میشود.