انجام امور منزل و نکات مرتبط

در ادامه بحث جلسه قبل, بیایید به جملات کاربردی دیگری درمورد انجام امور منزل و نکات گرامری مرتبط نگاهی بیندازیم. اگر با فردی مشغول صحبت میباشید و میخواهید از وی درباره فعالیتهای روزانه اش سوال بپرسید, میتوانید بگویید What’s your typical day like یعنی معمولا روزهایت رو چطور سپری میکنی؟ یا اگر خواستید بپرسید که در ایام فراقت چه میکنی, بگویید What do you do in your free time حال اگر بعد از توضیحات فرد مقابل او هم از شما سوال مشابهی پرسید و شما هم مایل باشید که بگویید من هم شبیه شما اوقات فراغتم را سپری مینمایم بگویید Pretty much the same همانطور که در درس قبل ذکر شد, امور منزل یا کارهای خانه Household chores از اهمیت برخوردار هستند بخصوص در هنگام مکالمات روزمره.

شستن ظروف Wash the dishes تمیز کردن منزل Clean the house ریختن لباسها به داخل ماشین لباسشویی و تمیز کردن آنها به این شکل Do the laundry بیرون بردن زباله Take out the garbage و خرید رفتن Go shopping البته در جملاتی که به فردی به حالت امری گفته میشود تا اتاقش را تمیز کند از این جمله استفاده میشود Clean up your room در واقع up در اینجا به معنی خیلی یا کامل تمیز کردن اتاق است. در بسیاری از موارد ما از طرف مقابل میپرسیم که یک کار بخصوص را چند وقت یکبار انجام میدهد. در این مواقع از How often استفاده کنید. How often do you take out the garbage چند وقت یکبار زباله ها را بیرون میبرید؟ I take out the garbage every day من زباله ها را هر روز بیرون از منزل میبرم.

یکبار, دوبار و سه بار در انگلیسی به این شکل نوشته میشوند Once, twice, three times مثلا شما میخواهید بگویید که هفته ای دوبار به خرید میروید I go shopping twice a week اگر در هنگام صحبت کردن خواستید از فرد مقابل درباره انجام دهنده کارهای منزل و امور سوال بپرسید از این عبارت یا جملات مشابه مرتبط استفاده کنید Who does the laundry in your house چه کسی در خانه شما لباسها را میشوید؟ در جواب چنین سوالات معمول و مرسومی از پاسخهای کوتاه بسیار استفاده میشود مانند I do لطفا به این نکته ظریف گرامری توجه کنید که وقتی سوالات با Who درباره فاعل جمله هستند, از do یا does استفاده نمیشود. Who cleans the house in your family? Well, we all do خوب, همه ما در نظافت منزلمان مشارکت میکنیم.

به عبارات و جملات مناسبی در زمینه انجام امور منزل توجه بفرمایید: Do you like household chores? Don’t like housework درواقع این دو سوال مترادف همدیگر هستند ولی به دو گونه مطرح شده اند. How often do you clean your house? Once a week? Twice a week? Never شما چند وقت یکبار منزلتان را تمیز میکنید؟ هفته ای یکبار؟ دوبار در هفته؟ و شایدم هرگز؟ This new machine can mow the lawn for you while you are asleep این ماشین قادر است تا چمنها را برای شما کوتاه کند, آنهم وقتی شما در خواب و مشغول استراحت هستید. Take a nap and and your apartment is completely clean when you get up یه چرتی بزنید و وقتی که از خواب برمیخیزید آپارتمانتان کاملا تمیز خواهید بود.

The new system will vacuum your room while you watch TV, listen to music or exercise این سیستم جدید اتاق شما را درحالیکه مشغول تماشای تلویزیون, گوش دادن به موزیک و یا ورزش هستید تمیز خواهد کرد. It will conveniently move around corners and wash the floor with ease آن دستگاه به راحتی در گوشه ها چرخش میکند و حتی کف را به آسانی شسته و تمیز میکند. Now that’s help with household chores به این میگویند کمک کار منزل. لظفا توجه کنید که با ترکیب کردن چنین جملات و عبارات ساده ای قادر خواهید بود تا برای چند دقیقه و با اعتماد به نفس به ادامه مکالمه بپردازید, مخصوصا وقتی موضوع بحث شما نظافت منزل و محل کار است, فقط تکرار و تمرین را از یاد نبرید.

Meet this new invention which is truly efficient با این اختراع جدید آشنا شوید که به راستی کارآمد است. It does not clean the house but can perfectly walk around and carry things for you آین دستگاه قادر نیست تا امور نظافتی را انجام دهد ولی میتواند تا به اطراف حرکت کرده و برای شما چیزها را جابجا کند. Say turn left or right and it does exactly the same فقط کافی است تا به آن بگویید به چپ و یا به راست بچرخد و آن دستگاه دقیقا همان کار را خواهد کرد. No one wants to do the dishes هیچ کس دوست ندارد که ظرفها را بشوید. Unscramble the words and phrases and produce some meaningful expressions for everyday uses جملات و عبارات را به ظور منطقی مرتب کنید تا در صحبتهای روزمره قابل استفاده شوند.