آماده سازی برای امتحانات و مصاحبه

در بین امتحانات بین المللی که امروزه در سطح کشورهای مختلف جهان برگزار میشوند و داوطلبین از طریق آنها به دانشگاهها و دیگر مراکز علمی و آموزشی راه میابند, تافل مورد توجه بسیاری از شرکت کنندگان است و نکات ریز و ظریف زیادی در ارتباط با نحوه آماده سازی برای این امتحان و آزمونهای مشابه و همچنین دانستن اینکه در جلسات مصاحبه و همراه با دیگر افراد از کشورهای مختلف چگونه بایستی روان صحبت نمود و از مکالمه ای بدون اشتباه بهره جست. آیا شما تابحال در این امتحان شرکت کرده اید و میدانید که چگونه بایستی سطح نمرات خود را اقزایش دهید؟ از چه راهکارهائی باید استفاده کرد تا از دیگر رقبا پیشی گرفت؟ آیا در امتحان اینترنتی رسیدن به سطح نمره بالای صد بسیار سخت و دشوار است؟

The more familiar you are with the TOEFL exam and how its different stages are formed, the greater chances you will have to pass it like a real professional candidate هر چقدر بیشتر شما با این آزمون و قسمتهای مختلف آن آشنا باشید, از شانس بالاتری هم برای پشت سر گذاردن آن مانند یک داوطلب حرفه ای برخوردار خواهید بود You are advised to get familiar with the mode and format of the test which is carried out in two major forms of paper-based and internet-based options به شما توصیه میشود تا با انواع و حالات آزمون آشنا شوید که به دو صورت کاغذی و اینترنتی برگزار میگردند The internet-based format is nowadays more popular and administered in dozens of countries around the world

گونه اینترنتی آزمون امروزه از مقبولیت بیشتری برخوردار است و در کشورهای زیادی در سرتاسر جهان برگزار میشود The exam will take around four an a half hours and consists of four familiar phases or sections of reading, listening, speaking and writing مدت زمان آزمون حدودا چهار ساعت و نیم میباشد و از چهار قسمت آشنای خواندن, شنیدن, صحبت و نگارش تشکیل میگردد Are there some tips and tricks to crack the exam and score a mark over one hundred آیا راهی وجود دارد تا بتوان از عهده امتحان برآمد و بالای نمره صد کسب نمود؟ If you are more comfortable with writing than typing, you may choose the paper-based format but most people these days are comfortable with typing articles

If you are looking for a guaranteed way to improve and increase your vocabulary, reading is the best choice for you چنانچه به دنبال راهی جهت افزایش و بهبود واژگان خود هستید, خواندن متون بهترین راه برای شما میباشد Students and applicants are advised to read plenty of fiction and non-fiction books since this way, both your vocabulary and concentration will improve and they also are important when speaking and then gradually move to more advanced levels such as studying daily or weekly newspapers به دانش آموزان و داوطلبین توصیه میشود تا به مطالعه کتابهای داستان و دیگر کتابها اقدام نمایند چون هم میزان لغات و سطح تمرکز شما بهبود خواهند یافت.

و هر دوی این عوامل در هنگام مکالمه نیز مهم هستند و به مرور میتوانید به سطوح پیشرفته تری مانند مطالعه روزنامه و هفته نامه ها گام بردارید Is writing an essay too difficult for you? Try this proven trick of writing a sample article every day about a subject which is of interest to you آیا نگارش مقاله برای شما بسیار دشوار است؟ از این راه حل اثبات شده استفاده کنید و هر روز راجع به مطلبی که برایتان جالب است یک مقاله نمونه بنویسید This will greatly help you with sentence structure and vocabulary and grammar and never get tired of writing or practicing این کار تا حد زیادی به شما در ساختار جملات و همچنین واژگان و گرامر کمک میکند و هرگز از نوشتن و تمرین کردن خسته نشوید.