تصورات صحیح و اشتباه از آزمونها

شرکت در آزمونهای علمی و آموزشی بین المللی و خارجی از قبیل آیلتس همواره جزو موارد قابل بحث و داغی هستند که در آموزشگاهها و بین داوطلبان ادامه تحصیل در رشته های مختلف مطرح می باشند. خیلی از تصوراتی که افراد در ارتباط با چنین امتحاناتی دارند میتوانند درست و یا اشتباه باشند و قصد داریم تا به برخی از آنها اشاره ی هر چند کوتاه داشته باشیم. آیا به منظور دریافت نمره هفت و یا بالاتر نیاز به چند سال آمورش و یادگیری فشرده دارید؟ آیا کتابهای تستی مانند زمانی که در کنکور دانشگاهها شرکت کردید مورد نیاز هستند؟ یک فرد چند بار میتواند در امتحان شرکت کند و بهترین نمره برای هر داوطلب چقدر است؟ آیا تابحال کتابها و منابع صوتی و تصویری را مرور کرده اید و خود را برای قسمت مصاحبه آماده ساخته اید؟

So let’s have a look at some myths and beliefs which are spread among candidates when it comes to taking the IELTS exam پس بیائید به اتفاق هم مواردی را که در بین داوطلبان آزمون شنیده میشود ذکر کنیم Some folks mistakenly believe that taking the international exams and fixing good marks is next to impossible and demands several years of constant study برخی افراد به اشتباه بر این باور هستند که شرکت در امتحانات بین المللی و دریافت نمرات خوب تقریبا محال است و به سالها مطالعه مستمر نیاز دارد It is true that proficiency tests might seem difficult at first glance, but if you take time and practice, you will find them easy to take and your scores will surprise everyone and even yourself will feel good

گرچه صحیح است که آزمونهای تعیین سطح توانش در نگاه اول مشکل بنظر میرسند, اما چنانچه وقت صرف کنید و تمرین نمائید, شرکت در آنها را آسان خواهید یافت و نمرات شما هر فردی را متعجب خواهد نمود و حتی خود شما احساس رضایت خواهید داشت Please keep this point in mind that every exam in the world is difficult to approach but once you study hard, you will get a handle on that لطفا این نکته را در ذهن داشته باشید که شرکت در هر آزمونی در جهان مشکل بنظر میرسد اما هنگامیکه شما به سختی مطالعه کنید, راه و روش انجام دادن آنرا درخواهید یافت Some people believe that non-native speakers will find it more difficult than native speakers when it comes to taking the exam but it is not true

بعضیها فکر میکنند که برای افراد غیر بومی سخت تر از گویشوران است تا این امتحان را برگزار کنند اما این مطلب صحیح نیست When you take a look at the global data of the exam, you will notice that thousands of non-natives will score better than native speakers هنگامیکه به آمار جهانی دقت میکنید, در میابید که هزاران نفر از افراد غیر بومی از گویشوران بهتر نمره کسب میکنند Many people from India and Malaysia are among the top scorers each year افراد خیلی زیادی از کشورهای هند و مالزی جزو برترین نمرات هستند Do you think it is better to enroll in the exam and take it right here in your own country or as some others might suggest when going abroad you will have better chances to score higher

به عقیده شما, بهتر است که همین جا و در کشور خودتان در آزمون شرکت کنید و یا آنطور که برخی پیشنهاد میکنند چنانچه در دیگر کشورها امتحان را برگزار کنید, شانس بهتری برای دریافت نمره بالاتر خواهید داشت؟ Please note that although taking the exam in your home country seems more convenient than going abroad, but since the exam is international and standardized, there is no big difference where in the world you register to take it لطفا به این نکته دقت کنید که گرچه آسانتر است تا در کشور خودتان در امتحان شرکت نمائید, ولی به دلیل بین المللی و همچنین ساختار استاندارد این آزمون, تفاوت چندانی نمیکند که در کجای جهان ثبت نمام کرده و در آزمون شرکت نمائید.