نقش آموزشی فن آوری در کلاسها

در کلاسهای امروزی تقریبا در سرتاسر جهان, فن آوری به نوعی جای پای خود را قرار داده است و تقریبا همه دانش آموزان و دانشجویان با مقولاتی مانند اینترنت و فضای مجازی و استفاده از نامه های الکترونیک و دیگر مفاهیم قرن بیست و یکمی آشنا و درگیر هستند. خیلی ها تصور می کنند که ورود اینترنت و رایانه ها و تلفن های هوشمند به مکانهای آموزشی نوید بخش آینده ای روشن در زمینه تعلیم و تربیت می باشد حال آنکه بسیاری دیگر از افراد بر این عقیده هستند که به موازات فواید استفاده از چنین امکاناتی, به نسبت قبل مانند دهه های گذشته, پیشرفت علمی دانش آموزان و دانش جویان ارتقاء و بهبود چندانی نیافته مضاعف بر اینکه مشکلات عدیده ای مانند صرف وقت زیاد با استفاده از وسایل الکترونیکی مشاهده می شوند.

Some people believe that technology in the education system can be like a double-edged sword برخی مردم بر این باورند که در سیستم آموزشی, تکنولوژی همانند شمشیر دو لبه عمل می کند On the one hand, it has brought many benefits to the students and on the other hand many wonder whether using smart cell phones and tablets in classes are better than traditional pen and paper از یک طرف مزایای زیادی برای دانش آموزان به ارمغان آورده است و از آنطرف خیلی افراد این پرسش را مطرح می کنند که آیا به راستی تلفنهای همراه هوشمند و تبلتها بهتر از قلم و کاغذ سنتی در کلاسها هستند Together, we would like to discuss pros and cons of using technology to learn science and educate better students

به اتفاق همدیگر, قصد داریم تا درباره منافع و زیانهای استفاده از فن آوری برای یادگیری علوم و تربیت دانش آموزان بهتر بپردازیم It is true that technology is evolving even faster than the best teachers can keep up but is it really needed to be online in classes all the time درست است که فن آوری با سرعت بهه مراتب بیشتری از آنچه که معلمین قادر باشند تا پا به پای آن حرکت کنند در حال پیشروی است ولی آیا واقعا ضرورت دارد تا در کلاسها همواره آنلاین بود؟ Maybe when you are having a free discussion with your tutor there is absolute necessity to search the net and find some information via surfing but how about classes in remote areas where finding reliable and fast connections seems like a problem

شاید هنگامیکه شما با معلم خصوصی تان مشغول بحث آزاد هستید, نیاز مبرمی به جستجو در فضای مجازی باشد تا از طریق گشت و گذار در فضای وب بتوانید اطلاعاتی را دریافت کنید اما قضیه در موارد دیگری ممکن است فرق کند از قبیل مناطق دور افتاده ای که دسترسی به ارتباطات قابل اطمینان و سریع با دشواری همراه است Nowadays most text books have been replaced by the so-called educational and interactive games and applications which are pretty attractive and students are gradually forgetting to use pen when writing since everything they need to keep as note will be recorded through pressing buttons on their keyboards or using touchscreen cell phones and tablets they bring to their school classes

امروزه اکثر کتابهای درسی توسط به اصطلاح برنامه های تعاملی و بازیهای آموزشی که بسیار جذاب هم هستند جایگزین شده اند و به تدریج دانش آموزان در حال فراموش کردن استفاده از قلم برای نگارش هستند چون برای ثبت و ضبط کردن معلومات و تهیه یادداشت تنها با فشار دادن دکمه های صفحه کلید و یا از طریق گوشیهای صفحه لمسی و تبلت هایشان که به کلاسهای مدرسه خود می آورند اینگونه کارها را به انجام می رسانند Do you believe computer learning can replace pencil and pen method آیا به عقیده شما یادگیری از طریق کامپیوتر میتواند جایگزین روش مداد و کاغذ شود؟ Sure there are many new potentials but so are multiple challenges قطعا توانائیهای بالقوه زیاد نوینی وجود دارند و در عین حال چالشهای متنوع.