اوقات فراقت و برنامه ریزی

درمورد اوقات فراقت و برنامه ریزی جهت گذراندن وقت جهت استراحت و تفریح نظرات بسیار متفاوت و گوناگونی وجود دارند و بسته به سلایق افراد میتوان انتظار شنیدن نظرات مختلفی را نیز داشت. برخی افراد ممکن است مایل باشند تا پس از بازگشت به محیط خانه پس از یک روز کار به استراحت پرداخته و با تماشای فیلمهای سینمائی و تفریحات با دیگر اعضاء خانواده به اصطلاح خستگی را از تن به در آورند. ممکن است دیگران به طور خانوادگی و یا به همراه دوستانشان به مراکز تفریحی بروند. با مرور جملاتی که در همین ارتباط در موسسات آموزشی از قبیل آموزشگاه ها و کلاسهای آموزشی خصوصی مکالمه مورد استفاده قرار میگیرند سعی در بهبود تکنیکهای انجام مکالمات روان روزمره را داریم.

Do you go straight home after work or you go to a park and relax for a few minutes آیا پس از اتمام کار روزانه مستقیم به خانه میروید و یا اینکه در پارک برای چند دقیقه به استراحت می پردازید؟ What do you do after work? Do you do anything special پس از انجام کارتان چه می کنید؟ آیا برنامه خاصی دارید؟ Well, I sometimes go to the gym راستش بعضی وقتها به باشگاه میروم Really? How often do you go واقعا؟ چند وقت یکبار به باشگاه می روید؟ Not every day actually, I go Mondays, Wednesdays and Thursdays راستش نه هر روز. من روزهای دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه می روم Do you know any good restaurants around here? I am a newcomer to this neighborhood and do not know the addresses

Well, I do know a good restaurant on B street راستش من یک رستوران خوب در خیابان ب می شناسم I often go there to have lunch and a cup of tea and a piece of cake on weekends من معمولا برای صرف ناهار و یک فنجان چای و یک تکه کیک در آخر هفته به آنجا می روم What do yo do after school? Do you play football معمولا بعد از مدرسه به چه کاری مشغول هستید؟ آیا فوتبال هم بازی می کنید؟ Well, yeah. I’m in a sports club and I would like to become a professional soccer player in the future راستش بله. من عضو یک باشگاه ورزشی هستم و علاقه دارم تا در آینده یک بازیکن حرفه ای فوتبال شوم What about you? Do you also play football on weekends or in your free time

شما چطور؟ آیا شما هم آخر هفته و یا در اوقات فراقت فوتبال بازی می کنید؟ Well, no. I prefer to watch football on TV راستش نه. من ترجیح می دهم تا از طریق تلویزیون فوتبال تماشا کنم What do you like doing in your free time دوست دارید تا در اوقات فراقت خود چه انجام دهید؟ What are your favorite activities and hobbies فعالیتها و تفریحات مورد علاقه شما چیستند؟ How much free time do you have شما چه مقدار زمان آزاد در اختیار دارید؟ Believe it or not, the topic of this lesson might seem very familiar to all people who have applied for a job because similar types of questions are usually and frequently being asked in interview sessions and the applicants need to answer them

باورتان بشود و یا نشود چنین سوالاتی برای همه افرادی که در جلسات مصاحبه شغلی شرکت نموده اند آشنا بنظر می رسند چون متقاضیان شغلی عموما به چنین سوالاتی بایستی پاسخ بدهند Actually the interviewers try to get to know your character and personality better and therefore they attempt to raise such questions درواقع افرادی که مصاحبه انجام می دهند با طرح چنین سوالاتی قصد دارند تا با شخصیت شما بیشتر آشنا شوند A good candidate for a job usually tries and manages to work with others as a team یک متقاضی خوب برای یک پست معمولا سعی می کند تا روحیه کار تیمی داشته باشد.