شاخه ها و رشته های موسیقی

با مطالعه شاخه ها و رشته های موسیقی در می یابیم که در جهان موسیقی اصوات و تکنیک های بسیار متنوعی وجود دارند و برای رسیدن به مرحله مهارت و استادی در هر یک از آنها نیاز به صرف زمان زیادی مانند ماهها و سالها تمرین و ممارست و همچنین مطالعات مستمر و گسترده وجود دارد. بعضی اوقات ما به موسیقی سنتی گوش می دهیم و به این وسیله با دستگاههای متنوعی مانند موسیقی دشتی و شور و چهارگاه آشنا میشویم و هنگامیکه به موسیقی کلاسیک و بین المللی گوش می دهیم با آثاری از دیگر کشورها آشنائی پیدا می کنیم و عموما چنین موسیقی هائی آرامش بخش هستند چون بدون خواننده بوده و سازهای مورد استفاده در آنها از انواعی هستند که اصوات آرام تولید می کنند.

There are various musical moods and genres that we’d better get familiar with because in today’s world music is being heard on the radio and TV and it has become part of our lives انواع مختلفی از موسیقی وجود دارند و بهتر است با آنها آشنا شویم و درواقع موسیقی از طریق رادیو و تلویزیون شنیده میشود و به عنوان بخشی از زندگی ما تبدیل شده است The more you know about different musical genres, the better you will be able to describe the music that you listen to at home or in your office or when driving your car or when riding the bus هر چقدر بهتر با انواع موسیقی آشنا تر باشید بهتر خواهید توانست تا موسیقی که در منزل و یا اداره و هنگام رانندگی و یا سوار شدن اتوبوس را می شنوید توصیف کنید.

Some are interested in completing and adding to their CD collections because they believe that the sound quality in those media are superior to live concerts and radio programs برخی علاقمند هستند تا به تکمیل و اضافه کردن مجموعه سی دی های موسیقی خود بپردازند چون آتها اعتقاد دارند که کیفیت صدا در چنین رسانه هائی بهتر از کنسرتها و برنامه های رادیوئی میباشد If you believe there are benefits for listening to relaxing music, when you would like to go to sleep, can you mention a few of them چنانچه اعتقاد دارید که مزیتهائی در ارتباط با استفاده از موسیقی آرام بخش برای به خواب رفتن وجود دارند, آیا میتوانید چند مورد از آنها را نام ببرید؟

A few days ago I was listening to the Silk Road collection of music performed and created by Kitaro چند روز قبل مشغول گوش دادن به مجموعه موسیقی جاده ابریشم ساخته و اجرا شده توسط کیتارو بودم The collection consists of beautiful songs and music performed using digital sounds and of the nature world including rain, wind, waves این مجموعه تشکیل شده است از آهنگهای زیبائی که با دستگاههای دیجیتال و با استفاده از اصوات امواج و باد و باران و دنیای طبیعت ساخته شده اند Some singers are also song writers and have beautiful voices and they make new albums every year while some others may focus on live concerts and participating in live TV shows and other entertaining programs

برخی از خوانندگان آهنگساز هم هستند و از صداهای زیبائی نیز بهره مند میباشند و معمولا هر سال آلبوم جدید ارائه می نمایند درحالیکه بعضی دیگر از خوانندگان عموما بر روی کنسرتها و اجراهای زنده و برنامه های تلویزیونی تمرکز می نمایند These days with the spread of the internet it has become possible and it is actually pretty convenient to download songs from the internet quite legally and in an affordable way امروزه با گسترش اینترنت این مساله میسر شده است تا براحتی و با قیمت ارزان و کاملا قانونی به دانلود آهنگ از اینترنت پرداخت I have bought a new CD, really? let’s give it a listen من یک سی دی جدید خریده ام. راستی؟ بیا به آن گوش کنیم.