استفاده از انرژی پاک و گرمایش زمین

با استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر باد و خورشید میتوان به مرور از مصرف نفت و گاز و دیگر سوختهای فسیلی فاصله گرفت و در کنار صرفه جوئی به هوای پاک هم رسید که میتواند برای همه انسانهای جهان مفید و ایده آل بنظر برسد. کافی است تا به روزنامه های کاغدی و وبسایتهای اینترنتی نگاهی بیندازیم تا به اهمیت این موضوع پی ببریم. شاید تا همین چند سال قبل هیچ یک از ما فکر نمی کردیم که روزی لامپها و چراغهای کم مصرف همه جا گیر شده و در منزل و محل کار همه ما یافت شوند. با استفاده از محصولات و لوازم الکترونیکی از قبیل رایانامه میتوان از قطع درختان و استفاده بیش از حد کاغذ در سراسر جهان جلوگیری به عمل آورد و همچنین با استفاده از بازیافت کاغذ میتوان در مصرف کاغذ صرفه جوئی نمود.

By choosing and using clean energy we can have a better and green life and also help curb global warming با استفاده از انرژی پاک میتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم و همچنین در مهار گرمایش کره زمین سهمی بزرگ داشته باشیم Fossil fuels such as oil, coal, and natural gas – provide energy for our cars and homes, but increase the amount of carbon dioxide in the air سوختهای فسیلی از قبیل نفت, ذغال سنگ, و گاز طبیعی گرچه برای خودروها و منازل ما انرژی فراهم می کنند, اما موجب افزایش میزان دی اکسید کربن در هوا می گردند And the more CO2 in the air, the higher chances of contributing to the global problem of global warming which is a serious issue these days
ند به عنوان
و هر چه میزان CO2 در هوا بیشتر باشد, درصد بروز معضل جهانی گرمایش کره زمین هم بالاتر خواهد بود However, there are choices we can make that lessen their negative impact on the environment اما انتخابهائی وجود دارند که میتوانند از میزان تاثیر منفی چنین عواملی بر روی محیط زیست بکاهند The first idea which can be discussed over here concerns the matter of keeping cars in a good shape اولین نظری که میتوان در این ارتباط مطرح ساخت در ارتباط با نگهداری خودروها در وضعیت مناسب است Take good care of your car and keep your tires properly inflated with air از اتوموبیل خود به خوبی مراقبت نمائید و لاستیکهای خود را تا حد مناسب از باد پر نمائید.

When your car is in its optimal shape, you will use less gasoline and save money هنگامیکه خودرو شما در وضعیت ایده آل قرار دارد, شما بنزین کمتری مصرف خواهید نمود و بیشتر پس انداز خواهید کرد The second suggestion is about trying to make use of the latest and most recent technology in home appliances which can lead to better living پیشنهاد دومی که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد استفاده از جدیدترین و بروزترین فن آوری در لوازم منزل اشاره کرد که منجر به زندگی بهتر خواهد شد As an example, replace your old refrigerator or air-conditioner with a new energy-efficient model به عنوان مثال, یخچال و یا تهویه مطبوع و کولر قدیمی خود را با یک دستگاه جدید و کم مصرف تعویض نمائید.

By doing this, not only will you save money on your electric bill, but you’ll contribute to cutting back on the pollution that causes global warming با انجام این کار, نه تنها مبلغ قبض برق شما پائین خواهد آمد, بلکه شما نیز به نوبه خود به کاهش آلودگی که به گرمایش جهانی منجر میشود کمک خواهید کرد Using new energies can be another item to mention in this respect استفاده از انرژیهای نو میتواند به عنوان مورد دیگر در این زمینه معرفی گردد Using new and energy-saving compact fluorescent light bulbs is a great idea استفاده از لامپهای مهتابی کوچک و کم مصرف میتواند به عنوان راهکاری عالی مد نظر قرار گیرد.

These types of new bulbs can produce the same amount of light as older incandescent bulbs, but they use %25 less electricity and last much longer چنین انواع جدید لامپ به همان اندازه لامپهای قدیمی رشته ای نور تولید می کنند ولی بیست و پنج درصد کمتر انرژی برق مصرف می کنند و بسیار بیشتر عمر می کنند The matter of water consumption is extremely important as well and all of us must try to use less water مساله مصرف آب هم بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است و همه ما بایستی تلاش کنیم تا کمتر آب مصرف کنیم Try to reduce the amount of water you use for showers سعی نمائید تا در مصرف آب به هنگام دوش گرفتن بکاهید.