آرزوی داشتن اوقات خوش برای دیگران

با نگاه کردن به تقویم و مشخص نمودن تعطیلات رسمی و یا هنگامیکه متوجه میشویم که دیگران قصد انجام سفری را دارند, ممکن است از نزدیک با آنها ملاقاتی کوتاه داشته باشیم و برایشان اوقات و لحظاتی خوب و خوش در طول سفر و هنگام بازگشت آرزو نمائیم و یا ممکن است اینکار را با استفاده از وسائلی مانند تلفن همراه و ارتباطات اینترنتی انجام دهیم. شاید شما هم قصد رفتن به سفر و یا پیک نیک را داشته باشید و دیگر اعضاء خانواده و بستگان و دوستان برایتان پیامکهای محبت آمیزی ارسال کنند. با دانستن چند جمله در همین ارتباط قادر خواهید بود تا با دیگر مسافران از دیگر کشورها که از شهر شما بازدید میکنند هم مکالماتی دوستانه داشته باشید و با آنها بهتر در زمینه مسافرت و تعطیلات به صحبت بنشینید.

It is useful to know how to wish someone a good holiday مفید است تا بدانیم چطور برای دیگران آرزوی یک تعطیلات خوب را داشته باشیم I heard there’s going to be a holiday next week شنیده ام که هفته آینده یک روز تعطیل است That’s right. It’s a national holiday بله درست است و آن یک تعطیلی ملی میباشد What kind of holiday is it چه نوع تعطیلاتی است؟ It’s a seasonal holiday that takes place in autumn. people spend time with their families and visit relatives and friends آن نوعی تعطیلی فصلی و در فصل پائیز است و خانواده ها در کنار یکدیگر اوقات خود را میگذرانند و به دوستان و بستگان سر میزنند Well, have a great festival. Thanks! Same to you

خوب, برایتان جشن و مراسم خوبی آرزو میکنم. ممنونم. برای شما هم چنین باشد When you have a brief look at the holidays registered in your calendar, you will realize that they come in types of seasonal, historical and religious هنگامیکه به تعطیلات ثبت شده در تقویم تان مینگرید, در خواهید یافت که آنها در انواع فصلی, تاریخی و مذهبی میباشند It is a good idea to commemorate a holiday and in different countries around the world, people do this through a variety of actions and preparations نظر خوبی است تا تعطیلات را به یاد بیاوریم و یادبود داشته باشیم و در کشورهای مختلف, مردم از طریق روشهای متنوعی تعطیلات و مناسبتها را زنده نگاه میدارند.

In some occasions people may set off fireworks and such events usually happen at night when the views of the ceremonies will be very cool and scenic در برخی کشورها در مراسم مردم آتش بازی و ترقه استفاده میکنند و معمولا چنین رخدادهائی در شب هنگام روی میدهند که منظره بهتر است و بهتر انجام میشود Having picnics with family members can be considered an easy, yet enjoyable international option which is used by millions of people all over the world and for a variety of reasons and events با اعضاء خانواده به پیک نیک رفتن هم جزو برنامه های آسان و لذتبخش و در عین حال بین المللی است که توسط مردم از تقریبا همه کشورها و در مناسبتهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

Praying can be observed in many areas of the world, especially in Muslim countries مراسم عبادت و بر پا داشتن نماز در خیلی از مناطق جهان و بخصوص در کشورهای مسلمان مشاهده میشود Sending cards can be one of the oldest traditions which is being used by many people worldwide when it comes to congratulating others in time of national holidays and wishing each other well ارسال کارت تبریک یکی از قدیمی ترین رسومی است که توسط بسیاری از مردم جهان مورد استفاده قرار میگیرد, به هنگام آرزوی خوش و تبریک به مناسبت تعطیلات Giving each other gifts can also be one of the nice and memorable traditions and it will help people pay a visit to each other and have a good time

هدیه دادن به دیگران هم به عنوان رسمی نیک و به یاد ماندنی تلقی میشود و موجب میشود مردم با یکدیگر دیدار داشته باشند و اوقات خوشی را سپری کنند Ramadan is an important religious tradition that falls on a different day every year ماه رمضان مراسمی مذهبی و مهم است که هر سال در روزی متفاوت شروع میشود Please bring your calendar and study the national holidays in your country and write a few statements about them لطفا تقویم خود را بیاورید و به دقت تعطیلات در کشور خود را مطالعه کنید و چند جمله درباره آنها بنویسید How are you going to make yourself prepared for them چگونه میخواهید تا خود را برای آنها آماده نمائید؟