برنامه های زندگی

آیا تابحال درباره برنامه های زندگی خود با دقت و بطور جدی فکر کرده اید و یا با دیگران در میان گذاشته اید؟ مسائلی مانند تغییرات و ارتقاء شغلی و یا جابجائی از یک اداره به دیگر سازمان, استعفاء و همچنین ادامه تحصیل و یا شرکت در آزمون ورودی دانشگاهها, ازدواج و موارد بسیاری دیگر میتوانند در این جا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و هر کدام نیازمند تحلیل و بحثی عمیق و همه جانبه میباشند. راستی شغل مورد نظر و ایده آل شما چیست؟ آیا به مشاغل صنعتی و یا فنی مهندسی علاقمند هستید و یا به حرفه پزشکی؟ آیا تمایل دارید تا ساعتهای زیادی را در طول هفته به بحث با دانشجویان در رشته های علوم انسانی و یا ادبی بگذرانید و یا اینکه به رشته های مرتبط با علوم تجارت و یا رایانه و اینترنت علاقه دارید؟

Let’s discuss life plans and mention a few points which can help you discuss relevant issues and subjects with other speakers بیائید با یکدیگر به مقوله برنامه های زندگی نگاهی بیندازیم و چند نکته را ذکر کنیم که میتوانند به شما در بحث درباره موارد مرتبط با دیگر گویشوران کمک کنند Is it really difficult to explain a change in life and work plans آیا واقعا دشوار است که تغییر در زندگی و یا برنامه های کاری را توضیح داد؟ Maybe all of us have expressed regrets about past actions and are determined to make up for them in the future شاید برای همه ما پیش آمده باشد تا از برخی اقدامات گذشته اظهار تاسف کنیم و مصمم باشیم تا در آینده به جبران آنها بپردازیم.

When it comes to getting a job, usually skills, abilities and qualifications of the candidates will be discussed and evaluated هنگامیکه صحبت از به دست آوردن یک شغل به میان می آید, معمولا مواردی مانند مهارتها, توانائیها, و خصوصیات داوطلبان و متقاضیان مورد بررسی و بحث قرار میگیرند Many successful managers are generally aware of factors which can promote success and minimize the chances of failure مدیران موفق عموما آگاه هستند از عواملی که میتوانند موجب پیشرفت موفقیت و کاهش احتمال شکست گردند Perhaps it is a good idea to take time and think about this question that which career is best for you نظر خوبی است تا وقت گذارده و در باره شغل ایده آل برای خود تفکر نمائید.

The following questions can give you some hints on finding the finest career for yourself سؤالات زیر میتوانند به شما ایده هائی بدهند در ارتباط با یافتن مناسبترین شغل برای خود Work on experiments in a science laboratory کار کردن بر روی موارد تجربی در آزمایشگاهها Write songs نوشتن آهنگ Repair furniture تعمیر اثاثیه چوبی Be a doctor and care for sick people پزشک بشوید و از بیماران مراقبت نمائید Design the stage scenery for a play صحنه تئاتر را برای نمایش طراحی کنید Teach adults how to read به بزرگسالان خواندن بیاموزید Study a company’s sales مطالعه و بررسی آمار فروش یک شرکت Restore antique cars تعمیر ماشینهای آنتیک و قدیمی.

Teach science to young people با افراد جوان علوم بیاموزید Take a creative writing class با شرکت در یک دوره به مهارتهای خلاقانه نگارش خود بهبود ببخشید Reading stories and books to blind people برای افراد روشندل کتاب و داستان بخوانید Make paintings and sculptures مجسمه بسازید و نقاشی کنید By the way, what’s on your mind about the future راستی, برنامه شما برای آینده چه میباشد؟ Well, I always thought I would go to engineering school, but now I’m not so sure anymore راستش همیشه علاقه داشتم تا به دانشکده مهندسی بروم ولی الان دیگر زیاد مطمئن نیستم Well, actually, I’ve developed an interest in medicine خوب, راستش من به رشته پزشکی علاقه مند شده ام.