تغییرات در برنامه های کاری و زندگی

تغییرات زیادی ممکن است در برنامه های کاری و اجتماعی و همچنین زندگی همه ما رخ بدهند و به دلایل مختلفی هم این تغییرات به وقوع می پیوندند. مثلا ممکن است شما در کودکی علاقمند به ادامه تحصیل در یک رشته خاص باشید ولی با بزرگ شدن و تغییرات سلایق شما رشته دانشگاهی و آموزشی شما نیز به کلی تغییر نماید. آیا برای شما هم پیش آمده است تا یکی از دوستان مدرسه قدیم خود را پس از چند سال و به طور اتفاقی در خیابان و یا یکی از ادارات ملاقات و با وی هم صحبت شوید؟ ممکن است با کمال تعجب ملاحظه کنید که وی بر خلاف گذشته قدم در راهی جدید در زندگی گذاشته باشد و مثلا شغلی جدید را انتخاب کرده باشد و یا در دانشگاه به رشته ای جدید علاقمند شده باشد.

Explain a change in life and work plans توضیح دادن یک تغییر در زندگی و برنامه های کاری So what are you doing these days راستی, این روزها به چه کاری مشغول هستید؟ Well, I’m in dental school خوب, راستش من در دانشکده دندانپزشکی مشغول تحصیل هستم No kidding! I thought you had other plans شوخی میکنید؟ فکر میکردم برنامه های دیگری داشتید That’s right. I was going to be an artist, but I changed my mind حق با شماست. من مایل بودم تا نقاش بشوم ولی نظرم تغییر کرد How come ولی چرا؟ Well, it’s hard to make a living as a painter راستش سخت است تا از طریق نقاشی امرار معاش کرد They were going to study art but they didn’t آنها قصد ادامه تحصیل در رشته هنر را داشتند ولی منصرف شدند.

Weren’t you going to study law آیا شما قرار نبود که در رشته حقوق مطالعه کنید؟ Where were they going to work آنها قرار بود تا در کجا مشغول به کار شوند؟ Who was going to teach this class چه کسی قرار بود تا در این کلاس به تدریس بپردازد؟ She thought she would be a doctor but she changed her mind او تصور میکرد که روزی پزشک بشود ولی نظرش تغییر کرد I wanted to be a top poet but my tastes changed من میخواستم تا یک شاعر عالی بشوم ولی سلایقم تغییر کردند I thought I would be a lawyer, but I didn’t pass the exam من فکر میکردم که میتوانم وکیل بشوم ولی نتوانستم در امتحات قبول بشوم On a piece of paper, write some life, study, or work plans you had in the past

بر روی یک تکه کاغذ, درباره برنامه های زندگی, مطالعاتی و کاری که در گذشته داشتید مطالبی را بنویسید Have you changed some of them as you grew up? What were some of your reasons for changing those plans? Were financial reasons and factors important in your decision making or your parents talked you out of some of them آیا به مروز زمان و به دلیل بزرگ شدن برخی از آنها را تغییر دادید؟ چند دلیل برای تغییراتی که شما اعمال کردید را بیان کنید. آیا مسائل مالی هم در در تصمیم گیریهای شما دخیل بودند؟ آیا والدین شما با صحبت کردن شما را از برخی از تصمیمات خود منصرف کردند؟ Is it a good idea to think about making a living when it comes to seriously thinking of getting a new job these days

آیا نظر و عقیده خوبی است تا در ارتباط با یافتن مشاغل جدید در دنیای امروز, به مساله امرار معاش و درآمد هم اندیشید؟ It is a good idea to be a realist in the life today because sometimes you may have sweet dreams which may not come true very easily, especially in getting your ideal job نظر خوبی است تا در دنیای امروز فردی واقع بین بود, چون بعضی اوقات شما ممکن است رویاهای شیرینی داشته باشید که به راحتی به واقعیت تبدیل نشوند, مخصوصا در مقوله یافتن شغل ایده آل تان Before getting married, consult your parents and ask their opinions and ask them for assistance قبل از اندیشیدن به مقوله ازدواج, با پدر و مادر خود مشورت کنید و نظر آنها را در این مورد جویا شوید.