نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

رساندن پیام به دیگران امری است عادی که همه ما با آن آشنا هستیم. شاید شما هم ده ها و یا صدها بار این کار را انجام داده باشید و مثلا پیامی را که معلم کلاستان به شما گفته و درخواست انتقال آن را به دیگران داشته است شما هم به دیگر دوستان و همکلاسیهایتان منتقل کرده باشید. از دو نوع جمله و الگوی گزارشی استفاده میشود تا پیغام را به دیگران منتقل کرد: نقل قول مستقیم و غیر مستقیم. سعی داریم نگاهی گذرا به این دو نوع گزارش داشته باشیم و البته در ترجمه متون و هنگام نگارش کار کمی راحت تر به نظر میرسد چون با استفاده از قواعد گرامری و دستور زبان میتوان این کار را انجام داد. با استفاده از گیومه یا علامت “” و سپس قرار دادن عین جملاتی که دیگران گفته اند ما نقل قول مستقیم انجام می دهیم.

We are going to have a glance at the grammatical point about conveying a message قصد داریم تا نگاهی مختصر بیندازیم به نکته گرامری تبادل یک پیام When using indirect speech, we actually report what someone has said without quoting the exact words هنگام استفاده از نقل قول غیر مستقیم, ما گزارشی ارائه میکنیم از آنچه که فردی بیان کرده است ولی بدون ذکر عین جملات آن شخص Peter said to be careful if you go out during the storm پیتر گفت که هنگام خروج از منزل در موقع طوفان مراقب باشید. حال بیائید به همین جمله و با استفاده از الگوی نقل قول مستقیم نگاه کنیم Peter said, “Be careful if you go out during the storm” And as mentioned, this is the direct speech using the quotation marks

همانطور که عرض شد, لطفا به استفاده از علائم نقل قول مستقیم یا همان گیومه “” دقت کنید Everyone is saying, “Get ready for a great football match” همه میگویند که خود را برای یک مسابقه عالی فوتبال آماده کنید She says, “Don’t go out without a full tank of gas” and the indirect speech model of sentence would be: She says not to go out without a full tank of gas او گفت که بدون یک باک بنزین به رانندگی نروید There is a risk of flooding this week and the radio said to get supplies of food and water in case the roads are closed این هفته خطر وقوع سیل وجود دارد و طبق گفته رادیو, در صورت بسته شدن راهها, مقداری آب و غذا با خود بردارید.

He told me not to leave leave the house door open او به من گفت که درب منزل را باز نگذارم He told me to call him when it starts raining او به من گفت تا هنگام بارش باران به وی تلفن بزنم I’m on the phone with your parents. Would you like to say hello من با تلفن مشغول صحبت با والدین شما هستم, میخواهید با آنها سلام و علیکی داشته باشید؟ I would, but I’m running late خیلی دوست دارم ولی دارد دیرم میشود Anything you’d like me to tell them پیغامی دارید تا به آنها بگویم؟ Yes. Please tell them to turn on the TV tonight at 8:00 P.M. There’s the live national volleyball match بله. لطفا به آنها بگوئید تا امشب ساعت 8 شب تلویزیون را روشن کنند. مسابقه زنده والیبال تیم ملی پخش میشود.

OK. I will بسیار خوب The police said to leave a window or door open when there’s going to be a sever storm پلیس اعلام کرده است که بهتر است به هنگام وقوع طوفان, یک پنجره و یا درب باز بماند He told his parents to read the emergency instructions in the newspaper او به والدینش گفت تا دستورالعمل های نوشته شده در روزنامه را بخوانند The poet told the reporters to look for the interview about him in the magazine the next day شاعر به خبرنگاران گفت تا در شماره روز بعد مجله مصاحبه وی را مشاهده کنند My wife asked me to pick up some supplies for home on my way home همسرم از من خواست تا به هنگام مراجعت به منزل مقداری مایحتاج خانه را خریداری نمایم.