پیشنهاد مطالعه یک کتاب

آیا تابحال برای شما هم پیش آمده است تا پس از مطالعه یک کتاب خوب و جذاب, آنرا به دیگران هم توصیه کنید؟ و یا دیگر سوی قضیه هم ممکن است برای شما بوجود آید و آن این است که شما از دیگران توصیه و نظر بخواهید در ارتباط با مطالعه یک کتاب جالب که دارای محتوای مفیدی میباشد. در چنین مواقعی از یکسری جملات و عباراتی استفاده میشود که دارای حالتی ادبی میباشند و شما هم با آنها آشنا هستید و شاید از یکسری اصطلاحات هم اسفاده شود که مکالامات را پر بارتر و جذاب تر میکند. بیائید با هم به این عبارات و نمونه مکالمات نگاهی بیندازیم که به شما هم در هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کمک میکند و در عین حال به مخاطب نیز کمک میکند با شما در مورد کتاب و کتابخوانی هم صحبت شود.

It is sometimes a great idea to recommend a book to others برخی اوقات نظر خوبی است تا به دیگران مطالعه یک کتاب را توصیه نمائید You can easily make use of the following words and phrases when it comes to recommending a book to others براحتی میتوانید از کلمات و عبارات ذیل استفاده کنید هنگامیکه قصد دارید تا مطالعه یک کتاب را به دیگران توصیه کنید When a book is a page-turner, it is so interesting that you want to keep reading it چنین کتابی آنقدر جذاب است که شما میخواهید همچنان به خواندن آن ادامه دهید When a book is called a cliff-hanger, it is so exciting that you can’t wait to find out what happens next چنین کتابهائی بسیار هیجان انگیز هستند.

و همچنین شما بسیار مشتاق هستید تا دریابید که در قسمتهای دیگر آنها چه اتفاقاتی رخ میدهند Some books are truly best-sellers, meaning that they are very popular in one or more countries and everyone is buying a copy of them برخی کتابها پر فروش هستند و در یک یا چند کشور تقریبا همه به دنبال خریدن آنها میباشند Have you every had the experience of reading a book which has been a fast read? Such titles are easy and enjoyable to read آیا تابحال تجربه مطالعه چنین کتابهائی را داشته اید؟ چنین عناوینی بسیار راحت هستند برای مطالعه و همچنین خواندن آنها لذتبخش میباشد. When a book is hard to follow, it is very difficult to understand and follow the chapters

چنین کتابهائی بسیار سخت هستند برای مطالعه و تعقیب کردن بخشها و فصول کتاب دشوار میباشد Finally when a book is called trash, it is very poor quality and may not be worth buying and reading و در نهایت به کتابهای بی محتوا و بی کیفیت میرسیم که حتی ممکن است ارزش خریدن و خواندن را هم نداشته باشند Have you had the time to finish reading that book? Yes, I have آیا شما وقت این را داشته اید تا مطالعه آن کتاب را به پایان برسانید؟ بله Are there a lot of characters in the story? I think so آیا تعداد شخصیتها در این کتاب زیاد است؟

بله, اینطور فکر میکنم Do you think this thriller will be good آیا فکر میکنید که این کتاب هیجان انگیز خوبی خواهد بود؟ Does the story have a happy ending آیا پایان داستان خوشایند است؟ Have you been reading anything interesting lately آیا اخیرا کتاب جالبی را مطالعه نموده اید؟ Actually, I’m reading a thriller which is a best seller راستش من الان مشغول مطالعه یک کتاب پر فروش پر از هیجان هستم I have found a book on the net called the time machine در فضای اینترنت من یک کتاب را پیدا کردم با عنوان ماشین زمان A scientist builds such a machine and goes into the future and travels back to the previous centuries یک دانشمند چنین دستگاهی را ساخته و به آینده و قرنهای گذشته سفر میکند.