درخواست برای قرض گرفتن آثار چاپ شده

شاید نتوان تمام کتابهای چاپ شده در هر سال در زمینه ها و رشته های مختلف را خریداری کرد و یا وقت کافی داشت تا همه مطالب چاپ و منتشر شده در مجلات را مرور کرد ولی میتوان از طریق همفکری و هم صحبتی با دیگران و پرسیدن نظرات آنها و همچنین قرض گرفتن آثار چاپ شده, از متون بسیاری از آنها آگاهی یافت و در جریان آخرین اخبار قرار گرفت. شاید یکی از عادات خوب بین دوستان در مدرسه و دانشگاه و همچنین همکاران در ادارات و شرکتها این باشد تا با یکدیگر به مبادله کتاب بپردازند, بجای اینکه هر کدام از افراد به تهیه و خریدن آثار بپردازند. توصیه کردن کتابها به یکدیگر هم میتواند آمار خواندن و مطالعه برخی کتب و مجلات و همچنین مقالات علمی و آموزشی و خانوادگی را در سطح جامعه بالا ببرد.

It can be a good idea to offer to lend something پیشنهاد قرض دادن و به امانت سپردن چیزها مانند کتب میتواند به عنوان ایده ای جالی در نظر گرفته شود Is that the latest issue of the architecture magazine آیا آن آخرین شماره از مجله معماری است؟ Yes, it is بله, همینطور میباشد Could you tell me where you found and bought it? I can’t find it anywhere. I almost checked all newsstands in my neighborhood but they were all sold out آیا میتوانید به من بگوئید که آنرا از کجا تهیه و خریداری کردید؟ من که نتوانستم جائی آنرا پیدا کنم. به همه روزنامه فروشیها در منطقه زندگیمان سر زدم ولی همه شماره ها به فروش رفته بودند. At the newsstand across the street. But I think it’s sold out

از روزنامه فروشی آن سمت خیابان تهیه کردم ولی فکر میکنم که همه شماره ها به فروش رفته باشند Too bad. There’s an article in there I’m so much interested in reading حیف شد. در آن مقاله ای وجود دارد که من بسیار علاقمند به مطالعه اش میباشم You know, I’d be happy to lend it to you when I’m done with it راستش من خوشحال خواهم شد که آنرا به شما قرض بدهم هنگامیکه خواندن آن را به پایان رساندم Really? That would be great. Thanks راست میگوئید؟ عالی خواهد بود. ممنونم Is that magazine any good آیا آن مجله خوبی است؟ Could you tell me if you’ve finished that newspaper آیا میشود لطفا به من بگوئید که آیا مطالعه آن روزنامه را به پایان رسانده اید؟

Can I borrow your brochure آیا میتوانم بروشور شما را قرض بگیرم؟ I have noticed that in it, there are plenty of useful information on how to operate a machine which I have recently purchased من متوجه شدم که در آن اطلاعات مفید بسیاری در زمینه راه اندازی یک دستگاه وجود دارد که من به تازگی آنرا خریداری نموده ام Tell me what the article is about به من بگوئید که مقاله درباره چه موضوعی میباشد؟ Could you tell me why you decided to read it آیا میشود به من بگوئید که به چه دلیل تصمیم به خواندن آنرا گرفتید؟ I wonder who the writer of that novel is خیلی دلم میخواهد بدانم که نویسنده آن رمان چه فردی می باشد Do you know who recommended the article about improving foreign language skills

آیا میدانید چه فردی مقاله در ارتباط با تقویت مهارتهای زبانهای خارجه را توصیه کرده است؟ Can you tell me whom this email is written for آیا میتوانید به من بگوئید که این ایمیل برای چه فردی نوشته شده است؟ Have you noticed when it was written آیا متوجه شدید که چه وقت نوشته شده است؟ Do you know where the writer is from آیا میدانید که نویسنده اهل کجاست؟ Please tell me what kinds of materials you would like to read لطفا به من بگوئید که از چه نوع مطالبی برای مطالعه خوشتان می آید؟ I wonder what sections of the newspaper you would like to read علاقمند هستم که دریابم که چه قسمتهایی از روزنامه جهت مطالعه مورد علاقه شماست؟