درباره اهمیت گرامر و نشان گذاری در روزنامه نگاری

آیا به عقیده شما در ارتباط با چاپ نشریات مانند مجلات و روزنامه ها صرفا بهتر است به دنبال استفاده از اخبار داغ و تیترهای جنجالی بود تا بدین وسیله بتوان مخاطبان بیشتری را جذب نمود یا اینکه قواعد و قوانین گرامری و جمله سازی و همچنین نقطه گذاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار میباشند؟ آیا میدانستید که حتی میتوان یک جمله ساده و یکسان را با تغییر مکانهای نقطه گذاری با معانی و مفاهیم کاملا برعکس یکدیگر برای مخاطبان و خوانندگان روزنامه ها و جراید عرضه نمود؟ بازی با کلمات را میشود به عنوان یکی از تکنیکها و روشهایی قلمداد نمود که بطور گسترده مورد استفاده روزنامه نگاران و سردبیران خوش ذوق و هنرمند روزنامه ها و جراید و همچنین خبرگزاریها در نظر گرفته میشوند تا به جذابیت خبرها و مقالات خود اضافه کنند.

به نوشته روزنامه flathatnews در حوزه روزنامه نگاری و دنیای اطلاعات که اخبار و رویدادها به آسانی و سرعت و آزادانه گسترش یافته و منتقل میشوند شاید بتوان اذعان داشت که دو مقوله قدری مورد کم توجهی قرار میگیرند و آنها عبارتند از گرامر و قوانین صحیح جمله سازی و نشان گذاری و اینکه این دو به عنوان بخشهای مهم زبانشناسی و ساختار مطالب خبری جراید بوده و اینکه تا حد زیادی میتوانند به شفافیت و وضوح و همچنین اعتبار و کیفیت بالای روزنامه نگاری کمک کنند. در واقع در زمینه روزنامه نگاری میتوان به شیوه انتقال صحیح و شفاف و بدون ابهام اطلاعات و آگاهی اشاره داشت. در همین رابطه استفاده از قواعد صحیح و بدون اشتباه گرامری تضمین کننده این نکته است که مطلب و موضوع و خبر روزنامه نگار به آسانی برای خواننده آنها قابل درک خواهد بود.

از آنطرف, علامتهای نقطه گذاری که در ساختار جمله سازی و افزودن عبارات مؤثر میباشند در ارتباط و ترکیب با گرامر میتوانند به عنوان ابزار ظریفی عمل کنند در رابطه با چیزهایی که روزنامه نگاران در اختیار دارند تا بتوانند روایت خود را شکل و فرم دهند. آنها نه تنها بر روی ساختار مقاله تاثیر خواهند داشت بلکه لحن و تاکید را هم به خوبی نمایش داده و به خوانندگان و حضار منتقل میکنند که در نهایت منتج به ارائه تاثیر یک داستان خبری خواهد شد. در مواردی که به دلیل عدم استفاده از گرامر صحیح و استاندارد گره ها و ابهاماتی وجود دارند بر روی درک مطلب خوانندگان از روایت و مطلب مورد نظر تاثیر منفی و به عنوان مانع عمل خواهند کرد. و طبیعتا روزنامه نگاران و نویسندگان بخشی از وظیفه خود میدانند که تامین کننده اخبار صحیح و حقایق بوده و از چنین ابهاماتی جلوگیری نمایند. اعتبار و امانت داری خبری به منزله استخوان بندی روزنامه نگاری تلقی میگردد.

در عصر کنونی که مملو از داستانهای خبری میباشد, داشتن اعتماد به منابع خبری از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است. در نتیجه کاربرد گرامر صحیح نقشی مهم ایفا میکند در ارتقاء سطح کاری و حرفه ای روزنامه نگاران و همچنین رسانه ها به مفهوم کلی. جای تعجب نیست که خوانندگان مطالب روزنامه ها و رسانه ها نیز تمایل دارند تا به اطلاعات و معلوماتی اتکا نمایند که به نحو شایسته و با برخورداری از گرامر و واژگان صحیح به گونه مقالات با ارزش در دسترس آنها قرار دارند. حتی یک اشتباه کوچک گرامری میتواند بر روی همه اجزای کار و نوشتار و سطح نگارش روزنامه نگار و رسانه ای که وی معرف آن میباشد سایه بیفکند. یکی دیگر از مواردی که میتوان به آن اشاره داشت یکنواختی در ارائه مطالب صحیح در حرفه روزنامه نگاری است صرفنظر از مؤلف و انتشارات. در واقع از طریق ارائه یکنواخت اخبار صحیح و از طریق کاربرد قواعد و قوانین نگارش و نقطه گذاری و گرامر یک رسانه میتواند پس از مدتی تضمین کننده یک تجربه استاندارد مطالعاتی برای خوانندگان جراید شود.