بیماریها و علائم و مرخصی از کار

بیماریها ممکن است به سراغ همه ما بیایند, در سفر و یا هنگامیکه قصد رفتن به سر کار خود را داریم و نشانه هائی نیز از خود نشان میدهند مانند درد و تب و یا لرزش و همچنین حال تهوع. آیا تابحال به هنگام سفر دچار مشکلات جسمی شده اید که نیاز به رفتن پیش پزشک حس کنید؟ آیا هنگامیکه قصد شروع یک سفر خارجی را دارید به نزد پزشک میروید تا داروهائی را که عموما بطور مرتب مصرف میکنید برای شما مجددا تجویز شوند؟ راستی, اگر امروز صبح میخواستید سر کار بروید و احساس درد داشتید و یا حالتان مساعد نبود, به نزد پزشک رفتید و ویزیت شدید؟ شاید بخاطرتان باشد که در هنگام مدرسه رفتن و پس ار چند روز بیماری و استراحت در منزل با گواهی پزشک به مدرسه و سر کلاس برگشتید.

I need to see a dentist as soon as possible. I think it’s an emergency. I was wondering if you might be able to recommend a good doctor in this neighborhood فکر میکنم که بایستی یک دندانپزشک را هر چه سریعتر ببینم. میخواستم بدانم که آیا شما در این محله یک دکتر خوب میتوانید به من معرفی نمائید؟ Let me check. Actually there is one not far from here. Would you like me to make an appointment for you اجازه بدهید ببینم. راستش در همین نزدیکیها یک پزشک هست. آیا میخواهید برایتان وقت بگیرم؟ If you could. Thanks. I’m in a lot of pain راستش اگر بتوانید ممنون خواهم شد. خیلی درد دارم When did it first begin to hurt دردتان از کی شروع شد؟

It has been bothering me since last night از دیشب تا حالا درد میکند Let’s have a look at your teeth اجازه بدهید به دندانهایتان نگاهی بیندازم Sometimes all of us might need to call in sick ممکن است بعضی وقتها همه ما مجبور شویم به محل کار اطلاع دهیم که بیمار هستیم Thanks for fitting me in از این که بین بیماران به من وقت دادید ممنونم Luckily, I had a cancellation خوشبختانه یک وقت کنسلی داشتم So what brings you in today چه مساله ای باعث شده است امروز مراجعه کنید؟ I think I just broke my tooth فکر میکنم که دندانم شکسته است Oh, no. That must hurt اوه, نه. باید درد هم داشته باشد The doctor said I should come in next week. Oh, good. It must not be an emergency

پزشک به من گفت که باید هفته بعد مراجعه کنم. خوب است. معلوم میشود که مشکل فوری نیست You look awful! You must be in a lot of pain. I am چقدر ظاهرتان ناخوش بنظر میرسد. به گمانم درد دارید. بله Did you call the dentist? Yes, I did. But no one’s answering آیا به دندانپزشک تلفن زدید؟ بله ولی کسی پاسخگو نیست I’m afraid I’m not going to be able to come in today متاسفم که امروز قادر نیستم به سر کار بیایم I’m sorry to hear that. Is something wrong متاسفم که این را میشنوم. آیا مشکلی پیش آمده است؟ Actually, I’m not feeling too well. I’ve been coughing and wheezing for a couple of days راستش خیلی حالم خوب نیست. برای چند روز است که سرفه و نفس تنگی دارم.

That must be awful. Maybe you should see a doctor خیلی ناراحت کننده است. شاید بهتر باشد تا به نزد پزشک بروید I think I will فکر کنم بروم Good. Call me tomorrow and let me know how you feel. OK خوب است فردا به من تلفن بزنید و از حالتان با خبرم کنید The doctor will be able to see you tomorrow پزشک فردا خواهد توانست تا شما را ببیند The dentist might have some time to see you this afternoon دندانپزشک ممکن است تا امروز بعد از ظهر وقت داشته باشد تا شما را ویزیت کند I’d like to see a dentist right away. I think it’s an emergency من بایستی تا همین الان یک دندانپزشک راببینم. وضعیت دندانم فوق العاده است Well, I can get you an appointment at 2:00. Would that be OK

خوب من میتوانم به شما برای ساعت 2 وقت بدهم. آیا برای شما هم مناسب است؟ Is doctor in this morning? I’m not feeling very well آیا امروز صبح پزشک هست؟ حالم خوب نیست She is, but she doesn’t have any openings. However, she has time to see you this afternoon بله پزشک هست ولی برای صبح وقت ندارد. اما میتواند شما را بعد از ظهر ویزیت کند I think I’m allergic to chocolate. i had some for breakfast, and I have a rash all over my body فکر میکنم به شکلات حساسیت داشته باشم. صبحانه مقداری شکلات مصرف کردم و الان تمام بدنم پر از جوش شده است Then you’d better come in this morning. I will fit you in right before noon پس بهتر است امروز صبح مراجعت کنید. قبل از ظهر شما را بین مریضها برای ویزیت میفرستم.