سلامت دهان و دندان

مسائلی که به سلامت دهان و دندان باز میگردند ممکن است برای همه ما پیش بیایند و دندان درد چیز تازه ای نیست و تقریبا همه ما حداقل یکبار آن را تجربه کرده ایم. برخی اوقات چنین مشکلات سلامتی میتواند بر روی کار ما نیز تاثیر داشته باشد و تاخیر هائی در برنامه های کاری ما ایجاد نمایند. شاید شما بخاطر داشته باشید که هنگامیکه به مدرسه میرفتید مجبور شدید یکروز بخاطر داشتن وقت فوری دکتر و یا دندانپزشک گواهی غیبت از کلاس را به ناظم و مدیر مدرسه تان ارائه کنید. شاید یکی از مشکلاتی که گریبانگیر مسافران و جهانگردان شود همین موارد پزشکی باشد که ناخواسته برایشان دردسر ساز شود. مثلا ممکن است که فردی عینک و یا لنزهای طبی خود را در آخرین لحظه در منزل جا بگذارد و در فرودگاه متوجه بشود.

Health matters can be pretty important especially when it comes to travel to other cities and countries موارد پزشکی و سلامت مهم هستند, بخصوص هنگامیکه قصد سفر به دیگر شهرها و کشورها را دارید What if you have a dental emergency when you’re overseas درصورتیکه احتیاج فوری به خدمات دندانپزشکی در سفرهای خارجی داشته باشید چه میکنید؟ Nothing can spoil a trip faster than a dental emergency شاید هیچ چیز بیشتر از نیاز به دندانپزشکی یک سفر را خراب نکند So before you go on a trip, visit your dentist and make sure your teeth are in good shape بنابراین قبل از شروع سفرتان, به نزد دندانپزشک بروید و اطمینان حاصل کنید که دندانهایتان در وضعیت خوبی قرار دارند.

But if you have a dental problem during your trip, here are some temporary solutions اما چنانچه در طول سفرتان به دندان درد مبتلا شدید, راه حل های موقتی زیر میتوانند سودمند باشند Note: if you think it’s an emergency, see a dentist as soon as possible لطفا توجه کنید که درصورتیکه وضعیت دندان شما فوری است هر چه سریعتر با یک دندانپزشک تماس بگیرید Otherwise, be sure to call your own dentist as soon as you get back home و یا اینکه به محض بازگشت از سفر به دندانپزشک تان مراجعه نمائید What if I lose a filling چنانچه قسمت پرشده دندانتان بیفتد و خالی شود چه می کنید؟ Put some sugarless chewing gum in its place مقداری آدامس جویدنی بدون قند در محل آن قرار دهید.

Don’t use regular gum. The sugar will hurt از آدامس معمولی استفاده نکنید چون قند آن باعث درد دندان میشود What if my gums are swollen چنانچه لثه های من ملتهب شدند چکار کنم؟ Rinse your mouth with mild salt water or apply a warm moist tea bag to the gums دهان خود را با آب نمک رقیق بشوئید و یا یک عدد چای کیسه ای مرطوب بر روی لثه هایتان قرار دهید What if my tooth comes loose درصورت لق شده یکی از دندانها چه باید کرد؟ Apply a cold compress to the outside of your mouth and take aspirin or painkillers as needed بر روی قسمت خارجی دهان کمپرس سرد قرار دهید و از آسپیرین و یا دیگر مسکن های درد استفاده کنید.

Do not eat any crunchy or chewy foods از خوردن غذاهای ترد و یا آنهائیکه کش می آیند خودداری نمائید What if I break a tooth درصورت شکسته شدن یکی از دندانها چه باید کرد Depending on how much of your tooth has broken off, you may be able to wait till you return home to see your dentist بسته به اینکه چه مقدار از دندان شما شکسته و جدا شده است, ممکن است بتوانید تا بازگشت به منزل و مراجعه به دندانپزشک تان صبر کنید If you feel any pain, apply a washcloth dipped in very cold water to the outside of the mouth and take aspirin or another painkiller درصورت احساس درد, یک دستمال مرطوب در آب خیلی سرد را از بیرون بر روی دهان قرار داده و از آسپیرین و یا دیگر مسکن ها استفاده نمائید.