میزان اطمینان از مشارکت و استقبال فراگیران از یادگیری برخط

در سالهای جدید همه ما بیشتر و بیشتر با مقوله یادگیری و آموزش برخط یا آنلاین مواجه هستیم و در بسیاری از شهرها و کشورها امروزه معلمین و اساتید با دانشجویان و محصلین در تقریبا همه مقاطع تحصیلی و آموزش عالی در ارتباط هستند و میتوانند حتی به ارائه و انجام تکالیف و نمره دادن بپردازند. اما نکته بسیار مهم دیگر این است که حتی با وجود حضور کلاسهای برخط و آنلاین به عنوان رقیب و گزینه جدی کلاسهای درس حضوری چگونه میتوان از میزان مشارکت و استقبال دانش آموزان اطمینان حاصل کرد. مثلا در سالهای اخیر بسیاری از والدین و کارشناسان به دغدغه خود در زمینه میزان معلومات و یادگیری محصلین پرداخته و اعلام داشته اند که صرفا حضور مجازی در گوشیهای هوشمند را نمیتوان به عنوان بخشی از حضور و غیاب سنتی شاگردان تلقی نمود.

When it comes to modern online learning, how can we ensure proper learner engagement would be achieved در زمینه آموزش پیشرفته آنلاین چگونه میتوان از مشارکت مناسب فراگیران اطمینان حاصل نمود؟ It certainly is kind of difficult to make sure this sort of contribution and engagement is obtained in online training courses and modules but there are a few key solutions and guidelines when it comes to getting an impactful and interactive learning experience قطعا دشوار میباشد که بتوان چنین مشارکتی را تضمین نمود در زمینه دوره ها و واحدهای درسی برخط اما تعدادی راهکار و روش وجود دارند در ارتباط با کسب تجربه آموزش تعاملی و تاثیر گذار To begin with, a question can be raised here whether or not learner engagement experience in learning courses and lessons online can be considered an easy event در ابتدا پرسشی مطرح میشود در ارتباط با اینکه آیا اصولا مشارکت محصلین در دوره های آموزشی و درسی آنلاین و برخط رویداری سهل و آسان است؟

There are some studies revealing that not all students who enroll in online courses actually complete them with good grades and degrees since although there are both flexibility and convenience regarding internet-based classes, keeping students engaged and motivated can be considered a major challenge for teachers and educators طبق برخی مطالعات که به انجام رسیده اند, همه دانشجویانی که در دوره های برخط ثبت نام میکنند قادر به اتمام آنها با نمرات مناسب و اخذ مدرک نیستند چون گرچه انعطاف و سهولت در زمینه کلاسهای مبتنی بر اینترنت وجود دارد, اما حفظ و ادامه مشارکت محصلین و شاگردان و اینکه همواره مشتاق و علاقمند باشند برای معلمین و مربیان به عنوان چالشی بزرگی تبدیل شده است So what are teachers and educational departments going to do to alleviate such issues پس معلمین و ادارات آموزشی جهت کاهش چنین آثار و عواملی چه بایستی به انجام برسانند؟ In the first place on the list, creating interactive content can be considered در ابتدای لیست میتوان به ارائه و تهیه متون تعاملی اشاره داشت.

As stated, content matters a lot in online learning and education since it directly engages the students in the courses and consequently, pertaining consuming information and the curricula in a passive or active manner by learners, the final outcome efficiently solely and directly depends on content selection همانگونه که قبلا ذکر شد, انتخاب محتوا از اهمیت بالایی در آموزش و یادگیری ایفا میکند از آنجاییکه مستقیما با میزان مشارکت محصلین و دریافت و اکتساب معلومات و دانش و دروس و تقویم آموزشی به نحو فعال و یا منفعل مرتبط بوده و نتیجه نهایی و مقدار کارآیی نیز به تنهایی و مستقیما به گزینش محتوا وابسته است It is integral for teachers and educational principals to create interactive content and courses to ensure integral learner engagement would be fulfilled از اینرو بسیار ضروری است که معلمین و مدیران آموزشی دست به انتخاب و تهیه مطالب و دوره های تعاملی بزنند که مشارکت حداکثری و بهینه دانش آموزان صورت پذیرد In order to carry this out, teachers are advised to leverage multimedia elements as well as e-learning assessments, tools, and incentives

به منظور نیل به این هدف, به معلمین توصیه میشود تا از ابزارها و برنامه های چند رسانه ای و همچنین تحلیل و ارزیابی این ساز و کارها و مشوقها نهایت استفاده را ببرند Different types of multimedia assets can be mentioned including pictures and graphics, audio books, videos and comic books میتوان به تعدادی از ابزارهای چند رسانه ای اشاره داشت از قبیل تصاویر و عکسها, کتابهای صوتی, فیلمها و کتابهای مصور If educators consider maximizing training outcomes and better completion rates of the courses and units, they can better and further engage learners and students using different learning styles and materials با استفاده از سبکها و برنامه های گوناگون آموزشی, معلمین بهتر و قویتر خواهند توانست تا مشارکت شاگردان را افزایش دهند در نحوه تکمیل دوره ها و همچنین واحدهای درسی Even from old school times, opting for quizzes and simulations of books chapters in classrooms work حتی از دوران قدیم مدرسه, کاربرد آزمونهای کوتاه و شبیه سازی مطالب و فصلهای کتابها در کلاسها مؤثر هستند Via proper electronic learning systems, learners and pupils would be able to engage with learning materials, and therefore promote attention, concentration, skills as well as engagement levels even in highly advanced higher education fields of study

از طریق سیستمهای مناسب یادگیری, فراگیران و محصلین قادر خواهند بود تا در مطالب آموزشی سهیم بوده و به همین دلیل میزان توجه و تمرکز و مهارتها و شراکت خود را حتی در مقاطع و رشته های تحصیلی پیشرفته آموزش عالی بهبود بخشند But how can university instructors and teachers manage to foster and enhance collaborative learning styles plus spaces اما اساتید دانشگاه و معلمین چگونه میتوانند به نحو قویتر به تقویت فضاها و سبکهای یادگیری و آموزشی به نحوی تعاملی اقدام نمایند؟ Plenty of practitioners opine that via a collaborative learning mechanism, essential learning requirements would be met in an effective manner since it constructs a sense of community among students and teachers in academic settings but on the other hand, it provides and yields a unique opportunity for students to learn from their peers and counterparts and this will hereby help their experiences and perspectives to become further diverse بسیاری از متخصصین بر این عقیده هستند که از طریق یک مکانیسم فراگیری تعاملی, نیازمندیهای ضروری آموزشی به نحوی مؤثر مرتفع میشوند از آنجایی که این سازنده یک گروه و جمع تحصیلی و آکادمیک در بین دانش آموزان و معلمین میشود و از آنطرف میتواند ارائه دهنده و فراهم آوردنده یک فرصت منحصر به فرد برای همتایان و همکلاسیهایشان باشد تا از یکدیگر آموخته و به این وسیله تجربیات و چشم اندازهای خویش را وسعت بخشند.

Have you ever heard of learning methods known as synchronous and asynchronous which are primarily employed to leverage methods when it comes to encouraging learners better interact with each other آیا تاکنون از روشهای تعلیمی همزمان و نامتقارن چیزی شنیده اید که میتوان با استفاده از آنها حداکثر استفاده را از روشها جهت تقویت تعامل بین فراگیران به عمل آورد؟ They will also lead to peer-to-peer and group collaboration همچنین آنها منجر خواهند شد به تعامل نظیر به نظیر و در جمع دانش آموزان Personalizing the educational content also has shown to be effective in online classrooms همچنین در کلاسهای اینترنتی شخصی سازی محتوای آموزشی نشان داده است که میتواند کارا باشد In most cases, generic, broad learning materials which are not customized may not seem that effective since every student has their own unique objectives as well as learning experiences and personalizing learning can lead to satisfaction and motivation in classrooms در اکثر موارد, تعلیم و آموزش بسیار کلی و کلیشه ممکن است چندان مؤثر نباشد از آنجاییکه هر یک از دانش آموزان اهداف و تجربیات یادگیری خود را دارند و فردی سازی یادگیری میتواند به رضایتمندی و تشویق و ترغیب در کلاسها منجر شود.