مهیا نمودن دانشجویان جهت جهش تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه

میتوان دوران عبور و فارغ التحصیلی از دبیرستان به سمت دانشکده و دانشگاه را به نوعی یک جهش تحصیلی و آکادمیک در نظر گرفت که مسلما در زندگی محصلین دارای تاثیر بزرگ و عمیقی در زندگی آنها و انتخاب شغل در آینده خواهد داشت. جدای مزیتهای فرهنگی و اجتماعی که میتوان در ارتباط با تعیین رشته تحصیلی و همچنین دریافت مدارک تحصیلی از دانشگاه متصور بود, نحوه آماده و مهیا نمودن روحی و روانی و عاطفی شاگردان نیز از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. اما روانشناسان و کارشناسان تحصیلی چه راهکارهایی را در این ارتباط برمیشمرند. مثلا برخی دانشجویان که در شهرهای دور و نزدیک و چه بسا با فاصله اندک و زیاد از محل سکونت خود مشغول به تحصیل در رده آموزش عالی خواهند پرداخت, درخواست بورسیه تحصیلی و موارد دیگر.

High school students after getting their diploma could handle the leap into the college zone and for them, a sort of emotional unknown experience could be in place but how could they properly prepare for the new changes دانش آموزان دبیرستانی پس از اخذ دیپلم خود ممکن است که خود را جهت جهش به سمت محیط دانشکده آماده سازند و اینکه نوعی تجربه ناشناخته احساسی وجود داشته باشد و اینکه آنها نیاز به این دارند که خود را برای تغییرات جدید به خوبی مهیا سازند Some would argue that both parents as well as students need to simply get used to the new normal in higher education tier برخی بر این عقیده میباشند که هم والدین و هم دانش آموزان نیاز به این دارند که صرفا به وضعیت نرمال و معمولی جدید در قسمت آموزش عالی عادت کنند  Is there anything that the students had the chance to do it back in high school and now it seems kind of late آیا چیزی وجود داشته است که دانش آموزان در دوران دبیرستان فرصت انجام دادن آنرا داشتند و هم اکنون تقریبا دیر شده است؟

Some parents plus students feel a kind of emotional dislocation as they leave for college for the first time برخی از والدین و دانشجویان ممکن است قدری احساس خلا عاطفی را احساس کنند هنگامیکه برای نخستین بار عازم دانشگاه میشوند Once the students are settled on campus, in particular those living in other cities, and the days tick on, their absence at home could be the new normal هنگامیکه دانشجویان در محیط پردیس دانشکده مستقر شوند, به ویژه آنهائیکه در دیگر شهرها مشغول تحصیل میباشند, جای خالی آنها در منزل میتواند حالت نرمال و معمولی جدید تلقی گردد Both parents and the students could be worried about how they would pass the college years and prepare for their careers in the society and as the famous saying goes: parenthood is one long goodbye هم والدین و هم دانشجویان ممکن است نگران گذران سالهای دانشگاه باشند و اینکه آماده شوند جهت مشاغل در جامعه و به قول معروف والدین عموما با یک خداحافظی بزرگ مواجه میباشند Since the age children are toddler until their adulthood and going to the college, they constantly leave their parents and face new experiments از زمانیکه بچه ها خردسال و نوزاد هستند تا زمانیکه بزرگ شده و به بلوغ برسند, آنها مستمرا از والدین خود جدا شده و به کسب تجربیات جدید میپردازند.

The point is the students walk to the college alone and then they would choose what they would study and they could be on their own on the weekends if living in remote areas and other cities or provinces نکته این است که دانشجویان به تنهایی به دانشگاه رفته و انتخاب منابع درسی و مطالعاتی را انجام میدهند و ممکن است در آخر هفته تنها باشند به ویژه چنانچه در دیگر شهرهای دور و استانها اقامت دارند And they may get used to have a phone conversation with their parents or say farewell several times during the academic term و آنها ممکن است عادت کنند به اینکه با والدین خود از طریق تلفن مکالمه داشته باشند و خداحافظی بگویند چندین بار در طی ترم تحصیلی Some might call such events as strangeness برخی ممکن است از ین امور به چیزهای عجیب یاد کنند Rehearsing all the lesson and curricula and expecting the students and children to return during the holidays تمرین و حفظ کردن آنهمه درس و تقویم آموزشی به همراه انتظار داشتن از دانشجویان و بچه ها که در طی تعطیلات به منزل باز گردند.

On the other hand, some therapists and experts would refer to the concept known as psychological invoice از آنطرف, برخی از درمانگران و کارشناسان از مفهومی تعبیر میکنند به عنوان مطالبات روانشناسی It refers to the sibling relationships meaning they have always looked after each other but now, being apart are going to talk to each other via online platforms این مطلب به روابط بین اعضاء خانواده باز میگردد که همواره از یکدیگر مراقبت نموده اند اما اکنون که دور میباشند با همدیگر از طریق برنامه ها و پلتفرمهای اینترنتی گفتگو میکنند Some assume this can be defined as reversing out of parenthood the way people are familiar with and the way families are formed, from the time there was no child in the household to now that the children have grown up and they are leaving for higher education and college برخی از این مطلب تعبیر به دوران بازگشت به شروع زندگی والدین در خانوار میکنند که در ابتدا فرزندان نبودند و اینکه اکنون بزرگ شده و عازم دانشگاه جهت آموزش عالی میباشند For parents, other issues to think about could be college accommodation and wandering around house when the students are studying in the classrooms برای والدین دیگر مواردی که ذهن آنها را به خود مشغول میکند میتواند اقامت و اسکان دانشجویان باشد و اینکه در اطرف منزل قدم میزنند در حالیکه دانشجویان در کلاسها مشغول تحصیل هستند.

Perhaps some time apart will elapse along with aging and changing and they will notice them احتمالا قدری زمان دوری از یکدیگر تجربه خواهد شد به همراه گذر زمان و تغییرات و پا به سن گذاشتن و آنها متوجه این مطالب خواهند شد But are there any tips and tricks to prepare students for freshman year of college اما آیا نکات و راهکارهایی وجود دارند در زمینه مهیا نمودن دانشجویان سال اولی دانشگاه؟ How can they be ready when classes start چگونه میتوانند در هنگام بازگشایی کلاسها آماده باشند؟ Some assert that making the transition from high school to the university could be a big challenge and change for most pupils since many students would be moving away from family, fiends, and relatives for the first time in their lives برخی بیان میدارند که ایجاد تغییر از دبیرستان به دانشگاه میتواند یک چالش و تغییر بزرگ برای اکثر محصلین تلقی گردد و اینکه خیلی از دانشجویان برای نخستین بار در زندگی خود ممکن است مجبور به دوری از خانواده و دوستان و بستگان شوند.

In addition, through proper time-management skills and planning, the students will be better able to build a successful foundation for their college education به علاوه, از طریق مهارتهای شایسته مدیریت زمان و برنامه ریزی, دانشجویان بهتر قادر خواهند بود تا به تدارک ساختار موفقیت آمیز جهت آموزش دانشگاهی خود اقدام نمایند Furthermore, embracing time-management tools matters به علاوه, استقبال و کاربرد ابزارهای مدیریت زمان از اهمیت برخوردار میباشد It is assumed that college setting provides students with a sort of sense of independence which plenty of students have not experienced during their high school years اینگونه تصور میشود که محیط دانشگاه برای دانشجویان ارمغان آور نوعی حس استقلال میباشد که آنها در طی سالهای دبیرستان خود تجربه نکرده اند Also, parents together with teachers strive to keep them on track for graduation with flying scores and balancing demands with academic and social requirements even for most avid and diligent pupils is of great significance همچنین, والدین به همراه معلمین در تلاشند که دانشجویان را در مسیر فارغ التحصیلی با نمرات درخشان نگاه دارند و همچنین موضوع مهم دیگر حتی برای محصلین سختکوش و درسخوان توجه به نیازمندیهای تحصیلی و آکادمیک و اجتماعی و متعادل ساختن آنها میباشد.