دوره های آموزشی تابستانی در مدارس و مؤسسات فرهنگی

در هنگام خاتمه سال تحصیلی در فصل بهار و به مرور که به فصل تابستان و تعطیلی مدارس نزدیک میشویم, پرسشی که ذهن بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان و محصلین و همچنین اولیای مدارس و فرزندان را به خود مشغول کرده است درباره نحوه سپری کردن اوقات فراغت بچه ها در تابستان میباشد. از آنطرف, برای بسیاری از دانشجویان و محصلین که خود را برای ترم جدید و بعدی آموزشی و آکادمیک در فصل پاییز و همچنین آزمون ورودی دانشگاهها و در مقاطع بالاتر آماده میکنند, فصل تابستان را میتوان به عنوان یکی از دوران طلایی آمادگی تحصیلی در نظر گرفت. اما آیا میتوان به این مقوله به عنوان یک پیشنهاد نگاه کرد یا اینکه به عنوان یک توصیه جدی؟ آیا بهتر است که دانش آموزان با فراغ بال چندین هفته و ماه به استراحت بپردازند؟

In summertime, what would be the best piece of advice for students in schools and colleges, to have fun and stay safe and get ready for the new educational term beginning in autumn or be assigned homework and turn them in for in effect, some extra educational curriculum activities در طی فصل تابستان بهترین توصیه و نصیحت برای دانش آموزان در مدرسه و همچنین دانشجویان دانشکده چیست؟ لذت بردن از تعطیلات و اینکه مراقب سلامتی خود باشند جهت مهیا شدن برای ترم و سال جدید تحصیلی و آموزشی در فصل پائیز یا اینکه برای آنها تکالیفی تعیین شود که آنها را انجام داده و تحویل دهند و درواقع انجام دادن قدری فعالیتهای تقویم آموزشی بیشتر؟ In order to answer this question, we first need to discover who we are going to ask this question since educators tend to have different perspectives on this matter

به منظور پاسخ دادن به این پرسش در ابتدا ما نیاز به این داریم که تعیین کنیم چه فردی قرار است به این پرسش جواب دهد از آنجائیکه نظرات مربیان آموزشی در این مقوله با یکدیگر متفاوت میباشند By the way what are the priorities for the pupils during the summer, playing and pleasure or studying and preparing for the upcoming educational year or the best a combination of both راستی اولویت برای محصلین در طی تابستان چیست؟ بازی و تفریح یا مطالعه و مهیا شدن برای ترم جدید تحصیلی آتی و یا بهترین حالت ترکیبی از هر دوی آنها؟ The point is that although some hard-working and talented students might still prefer to study during the summer, it is advised for them by teachers and principals to have a break for refreshment نکته این است که گرچه برای دانش آموزان سخت کوش و درس خوان ترجیحا ایام تابستان هم برای مطالعه مناسب میباشد, اما دبیران و مدیران بر این عقیده میباشند که داشتن اوقات فراغت و استراحت جهت تجدید قوا توصیه میشود.

It is asserted that in particular for preschool kids, playing, enjoying, exploring and getting plenty of physical activities during the summer break time is advised این گونه اظهار میشود که به ویژه برای کودکان پیش دبستانی در اوقات فراغت تابستان, داشتن فعالیت زیاد بدنی و بازی و لذت بردن و کنکاش و جستجو توصیه میشود Furthermore, children would learn a lot from playing like how to interact with their peers and solve problems به علاوه, از طریق بازی کودکان روش تعامل و معاشرت را با دیگر همسالان فرا گرفته و روش حل مشکلات را یاد میگیرند Even some schools coordinators believe that the students would better not be given some formal, boring, and time-consuming homework sheets during the summer to accomplish and submit

حتی برخی مسؤلین هماهنگی مدارس بر این عقیده میباشند که بهتر است به دانش آموزان برگه های تکالیف رسمی, حوصله سر بر و طولانی داده نشود تا در تابستان آنها را انجام داده و تحویل دهند Schools can offer plenty of enriching activities and experiments to the students during the summer, including physical sports, and crafts مدارس میتوانند به دانش آموزان فعالیتها و تجربیات غنی ارائه نمایند شامل کارهای ورزشی و هنری So plenty of psychologists believe that learners need to be assigned play and entertainment in summertime بنابراین بسیاری از روانشناسان بر این عقیده میباشند که فراگیران نیاز به این دارند تا در فصل تابستان بیشتر به بازی و تفریحات بپردازند On the flip side, critics contribute one integral point to this debate and claim smart reading and studying texts can help students enhance their leisure time and also stay sharp and aware

در جهت دیگر, منتقدین نکته مهم دیگری را به این بحث اضافه میکنند که عبارتست از اینکه مطالعه و خواندن متون میتواند اوقات فراغت دانش آموزان را بهبود بخشیده و آنها را همواره آگاه و هوشیار نگاه دارد Even some literacy and literary experts believe that reading actual, printed books versus virtual and digital ones is highly recommended to cultivate and enhance academic plus reading skills in pupils حتی برخی متخصصین در حوزه ادبیات و سواد آموزی بر این عقیده میباشند که مطالعه کتابهای حقیقی و چاپی در مقابل متون دیجیتال و مجازی بسیار توصیه میشود در جهت نیل و تقویت و بهینه سازی مهارتهای آکادمیک و مطالعاتی در محصلین Once interviewed, some schools principals have advised students to take summer courses در حین مصاحبه, برخی مدیران مدارس توصیه کرده اند که دانش آموزان از دوره های تابستانی اشتفاده کنند.

They assert that via taking part in educational summer courses and studies, the students even at college level would better be capable of reviewing prior learning آنها بر این عقیده میباشندکه از طریق شرکت در دوره های آموزشی و تحصیلی تابستانی, دانشجویان حتی در مقطع دانشگاه بهتر خواهند توانست تا فراگیری قبلی را مرور نمایند Educators favor a tailored approach towards summer courses for the children مربیان طرفدار روشی متناسب با نیازهای بچه ها در تابستان هستند Of course this does not meaning enrolling in intensive, rigorous courses, but opting for creative learning classes to enhance passionate learning experiences for the keen learners is a better suggestion and is equal to the same creative learning البته این به مفهوم شرکت و ثبت نام در دوره های فشرده و سفت و سخت نمیباشد, بلکه انتخاب کلاسهایی که منجر به بهینه سازی در فراگیری همراه با علاقه برای دانش آموزان مشتاق میتواند پیشنهاد مناسبتری باشد و این معادل همان یادگیری خلاقانه است.