یادگیری لغات و اصطلاحات انگلیسی میتواند سهل باشد

در ارتباط با تقویت مهارتهای مکالمه زبان انگلیسی در همه سطوح از مقدماتی تا پیشرفته و همچنین دوره های تدریس خصوصی که در ارتباط با نگارش پیشرفته عمدتا در رابطه با امتحانات تعیین سطح بین المللی از قبیل آیلتس و تافل همواره یکی از مراحل و مقاطعی که دانشجویان از آنها صحبت میکنند همانا واژگان یا همان لغات و اصطلاحات پرکاربرد میباشد. آیا اصولا در چنین کلاسها و دوره های فشرده میتوان به مرور به ارتقاء سطح لغات و محاوره متقاضیان و شرکت کنندگان پرداخت یا اینکه بهتر است از طریق دوره های فشرده و با حجم و سرعت بالا به تمرین واژگان پرداخت؟ در هر یک از این دو روش ممکن است زمان و انرژی زیادی صرف شود اما به قول مدرسین و مربیان و معلمین با تجربه ارزشش را دارد و البته راهکارهای ثابت شده ای نیز وجود دارند.

While trying to learn to speak English language fluently, improving your vocabulary count and skills matters در حین سعی و تلاش جهت فراگیری مکالمه زبان انگلیسی سلیس و روان, بهبود مقدار و مهارتهای واژگان و لغات شما مهم میباشد But what is the successful way to make it happen اما راهکار موفقیت آمیز جهت نیل به این هدف چیست؟ Some professional teachers might suggest dedicating a few minutes per day to memorizing new terms and idioms برخی از معلمین حرفه ای ممکن است این توصیه را مطرح سازند که چند دقیقه هر روز را به حفظ کردن لغات و اصطلاحات جدید اختصاص داد But on the other hand, some critics might assert that memorizing a long list of new phrases and vocabularies per day could prove to be pretty boring

اما منتقدین این نظریه ممکن است مطرح سازند که حفظ کردن لیست بلندی از واژگان و عبارات جدید بصورت روزانه میتواند قطعا حوصله سر بر باشد In response to these critics, it can be argued that in group and private teaching classes, popular and attractive stories and books are used by trainers as well as students to make learning fun and enjoyable در پاسخ به این منتقدین میتوان اظهار داشت که در کلاسهای تدریس خصوصی و گروهی, داستانها و کتابهای جذاب و معروف مورد استفاده معلمین و دانش آموزان قرار میگیرند تا به این وسیله یادگیری به کاری جذاب و لذتبخش تبدیل شود Another solution is to write down every single word found while reading story books and then based on overall reading comprehension, find translated terms in the students’ mother language

راه حل دیگر در حین مطالعه کتاب داستان یادداشت برداری از همه لغات جدید میباشد و سپس بر اساس درک مطلب کلی در جستجوی لغات ترجمه شده و برگردان در زبان مادری دانش آموزان بود This could initially slow down the pace of learning new words and phrases but will eventually pay off این کار در ابتدا ممکن است میزان یادگیری لغات جدید را قدری کند نماید اما سرانجام ارزشش را دارد Being able to understand and learn more words will help you have a thorough and deeper understanding and comprehension of the written contexts and be able to communicate and speak English language more easily از طریق قادر بودن به یادگیری و درک لغات جدید, میتوانید به درک مطلب خود عمق و قدرت بیشتری بخشیده و در حین مطالعه متون کتبی بهتر عمل کرده و بتوانید راحت تر به زبان انگلیسی مکالمه داشته باشید.