چند پرسش در زمینه آموزش و تحصیل کودکان در منزل

همواره ایده آموزش کودکان و دانش آموزان در منزل برای معلمین و به ویژه والدین جالب و در برخی موارد بسیار کاربردی بوده است و مثلا در سالهای اخیر این روند در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده شده است و با تعطیلی موقتی و گذرای برخی کلاسها و ادغام آنها در برنامه های آموزشی و پژوهشی آنلاین یا برخط, این مساله پررنگ تر شده است. والدین محصلین مسلما بسیاری از پرسشها را در ذهن خود دارند از قبیل نحوه و میزان کارآئی چنین دوره هائی و اینکه اصولا آیا آنها میتوانند جایگزین کلاسهای درس حضوری در مدارس و یا حتی در مقاطع آموزش عالی و دانشگاه گردند؟ آیا از نظر هزینه های پرداختی جهت استفاده از دوره های آنلاین و کتابهائی که براساس برنامه های گوشیهای تلفن همراه هوشمند فعال هستند کارا و مفید میباشند؟

When it comes to homeschooling, what fundamental questions are there to raise در زمینه تحصیل در منزل, به چه پرسشهای اساسی میتوان اشاره داشت؟ Have you ever considered trying out homeschooling your children and are already looking for peace of mind regarding their education آیا تاکنون در اندیشه تحصیل فرزندان خود در منزل افتاده اید و اینکه در جستجوی آرامش فکری در زمینه آموزش آنها بوده اید؟ The whole concept and idea seems perfectly legal for most children and parents worldwide but there is an integral question to answer, whether or not it is the best and fittest solution for children instead of sending them off to traditional schools

گرچه این ایده به نظر کاملا قانونی میرسد برای اکثر بچه ها و والدین در سرتاسر جهان, اما پرسشی وجود دارد جهت پاسخ دادن و آن این است که آیا آن بهترین و مناسب ترین راه حل برای فرزندان میباشد به جای فرستادن آنها به مدارس سنتی For instance, you as the parent are going to ponder whether or not you are content spending most of your time at home with your children به عنوان مثال شما به عنوان والدین بایستی از خود پرسش نمائید که آیا راحت و راضی هستید که اکثر زمان خود را در منزل با فرزندان خود سپری نمائید؟ Furthermore, for parents who assume that their children might not seem satisfied with homeschooling or that they could lose temper and sense annoyed, homeschooling for their kids might not seem like a feasible proposition

به علاوه, برای آندسته از والدینی که تصور میکنند فرزندان آنها شاید چندان از تحصیل در منزل راضی نباشند و یا اینکه آنها خود صبر و شکیبائی را از دست بدهند و احساس آزرده خاطر داشته باشند, تحصیل در منزل برای کودکان آنها احتمالا نمیتواند به عنوان راه حل مناسب و کاربردی در نظر گرفته شود There are plenty of other questions to add to the list like what kind of educational curriculum they are going to use and how students are able to develop and maintain social skills and interaction with others while studying at home تعداد پرسشهای زیاد دیگری وجود دارند که میتوانند به لیست افزوده شوند از قبیل اینکه از چه تقویم تحصیلی دانش آموزان قرار است استفاده نمایند و اینکه چگونه در حین تحصیل و اقامت در منزل خواهند توانست مهارتهای اجتماعی و معاشرتی را با دیگران برقرار و تقویت نمایند؟